Comunicat

C O M U N I C A T D E P R E S A

Referitor la Comunicatul transmis de aşa-zisa conducere colectivă a Consiliului Director al UZPR, din data de 1o august 2017, comunicat din care rezultă suspendarea preşedintelui din calitatea de membru al UZPR, vă aduc la cunoștință următoarele:

1. Aceasta Hotărâre este nestatutară şi împotriva legii, motiv pentru care am atacat-o în justiţie.
2. Hotărârea nu poate produce efecte, suspendarea nefiind valabilă.
3. Măsura de suspendare ca membru al Uniunii şi nu din cea de preşedinte, este un subterfugiu tipic de mentalitate pucistă.
4. Preşedintele este ales de Adunarea Generală, singura care poate hotărâ retragerea acestuia.
5. Nu sunt vinovat de nicio încălcare a normelor de conduită administrativă, organizatorică, financiară sau morală, din calitatea de preşedinte, motiv pentru care voi solicita Adunării Generale un Audit Extern Independent.
Vă asigur că îmi voi onora prerogativele de preşedinte în funcţie şi voi contribui la organizarea Adunării Generale Extraordinare, conform Dispoziţiei nr. 8 din 29 iulie 2017.

Doru Dinu Glăvan,
Preşedinte al UZPR

Are și presa puciștii săi! Din păcate…

Mai mult sau mai puțin întâmplător, iată că, tocmai acum, când se discută intens, cu multă patimă, de o parte și de alta a baricadei, despre așa-numitele ,,pensii speciale’’, iată că și în lumea presei s-a declanșat o acțiune care riscă să pună sub un mare și foarte grav semn de întrebare însăși ideea independenței celei de-a patra puteri în stat!

Mă refer, după cum cred că unii dintre cititori bănuiesc de-acum, la acel veritabil puci care a avut loc , nu cu multă vreme în urmă, la Uniunea Ziariștilor Profesioniști- organizație reprezentativă a breslei noastre-,în urma căreia președintele statutar ales, Doru Dinu Glăvan, a fost silit(acesta este termenul !) să își cedeze atribuțiile unui triumvirat avându-l la comandă pe analistul militar Ion Petrescu. Am făcut, câtuși de puțin întâmplător, mențiune la această calitate pe care domnia sa nu pierde nici-o ocazie să o etaleze, deoarece la butoanele de comandă ale UZPR s-a auto-instalat un triumvirat compus numai și numai din persoane provenind din corpul presei militare. Ceea ce explică justificarea pe care au lansat-o piață și anume că era arzătoare nevoie de intervenția lor curajoasă și bravă pentru a pune capăt stării intolerabile în care ajunsese UZPR.

Continuă lectura

Să apărăm onoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști

Cuvântul liber de sâmbătă, 22 iulie, a publicat, sub semnătura doamnei Mariana Cristescu, un material incendiar despre „puciul ordinar” al unor așa-ziși ziariști cu „ambiții bâzdâcoase”, care încearcă să pună mâna pe conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (U.Z.P.R.), suspendându-l din funcție pe președintele de drept, ales de Adunarea Generală a membrilor U.Z.P.R., domnul Doru Dinu Glăvan.

Punctul de vedere al doamnei Mariana Cristescu este susținut și de articolul domnului Miron Manega, foarte important pentru că domnia sa a fost prezent la ședința în care câțiva membri ai Consiliului Director, foști militari care prin această acțiune și-au dezonorat definitiv uniforma, au inițiat aceste „suburbane diversiuni” și „agresiuni pentru putere”.

La cele scrise de cei doi colegi de breaslă menționați mai sus, ziariști de renume și de mare competență, cu care sunt întru totul de acord, doresc să mai fac o precizare foarte importantă: în conformitate cu art.32, punctul o. din Statutul U.Z.P.R., nimeni nu poate fi suspendat decât în cazul unor „abateri foarte grave sesizate de Consiliul de Onoare al U.Z.P.R.” A existat o asemenea sesizare? Nu. Dimpotrivă, domnul Miron Manega,  care este membru al Consiliului de Onoare, și-a exprimat în cadrul ședinței dezamăgirea și indignarea pentru atitudinea acelor membri ai Consiliului Director care au votat executarea președintelui fără a avea drept la aceasta.

Continuă lectura

UZPR, atacată din interior

Într-un moment în care Uniunea Ziariștilor Profesioniști atinsese un nivel de prestigiu și notorietate fără precedent, precum și stabilitatea financiară asigurată de plata cotizațiilor, un grup de membri ai Consiliului Director s-au gândit că nu mai au nevoie de președintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan, și că e momentul să-l dea jos. Momentul a fost bine ales din punct de vedere strategic, căci e vară, concediu, căldură mare, lumea e plecată din București etc. Așa că au convocat o ședință a Consiliului Director (pe 18 iulie), încercând să-l facă pe președinte să „abdice”. Și – având în vedere spiritul conciliant al lui Doru Dinu Găvan și grija lui ca imaginea publică a Uniunii să nu aibă de suferit – poate că ar fi și reușit, dacă intenția „puciștilor” nu s-ar fi devoalat prin agresivitatea și aroganța abordării. Ei l-au somat de Doru Dinu Glăvan să predea ștampile, sigilii, ștanțe, documente organizatorice, adică să se delegitimeze cu propria mână, în fața unor persoane care nu aveau calitatea să-i ceară acest lucru. În aceste condiții, Doru Dinu Glăvan a luat decizia să convoace Adunarea Generală Extraordinară și să prezinte situația în fața forului care l-a ales președinte.

Prezentăm, în continuare, luarea de poziție a lui Miron Manega, atât în cadrul ședinței (ca membru al Juriului de Onoare și Arbitraj al UZPR) cât și public, printr-un articol apărut pe site-ul certitudinea.ro, în data de 20.07.2017:

Prohod înainte de deces…

de Miron Manega

Marți, 18 iulie, la sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din B-dul Gheorghe Magheru, a avut loc ședința Consiliului Director al Uniunii, la care au fost prezenți 7 din cei 11 membri: Doru Dinu Glăvan, colonel Ion Petrescu, Adi Cristi, colonel Adrian Fulea, Gheorghe Frangulea, Gutiera Prodan, Mihai Junea.

Continuă lectura

Președintele Juriului de Onoare dezavuează ședința așa-zisului Juriu de Onoare

George Coandă, Președintele Juriului de Onoare, Disciplină și Arbitraj al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, este profund indignat de modul incalificabil în care s-a desfășurat așa-zisa ședință a așa-zisului Juriu. Aflat la tratament într-o zonă în care îi este imposibil să comunice direct, altfel decât prin telefon, m-a autorizat  să public, din partea domniei sale, următoarea declarație:

„Dezavuez public și resping acest document (procesul verbal al așa-zisei ședințe), care nu are niciun temei legal sau statutar. Cum să convoci o ședință a Juriului de Onoare, Disciplină și Arbitraj, despre care  președintele juriului nu știe nimic? În al doilea rând n-a fost cvorum, Dan Lupescu nefiind acolo. În al treilea rând, obiectivele pentru care el l-a mandatat pe Octavian Cepraga nu coincid cu cele din procesul verbal. În afară de asta, erijîndu-se în Juriu, cei doi au acuzat un om fără să-i acorde prezumția de nevinovăție. Adică au hotărât unilateral că e vinovat, fără să-i dea dreptul elementar la apărare. Așa ceva nu s-a mai practicat în România din anii 50”.

Nu înțeleg rațiunea acestei înverșunări, când singura cale legală și statutară este, în acest moment, Adunarea Generală Extraordinară care, de altfel, a fost convocată. Mă delimitez public de această acțiune de rea credință, profund suspectă și îngrijorătoare pentru soarta Uniunii”.

A consemnat

Miron Manega,

membru al Juriului de Onoare, Disciplină și Arbitraj

INFORMARE adresată membrilor Consiliului Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Către membrii 

CONSILIULUI DIRECTOR al U.Z.P.R. 

Stimate colege, stimați colegi, 

În amărăciunea acestor săptămâni din viața organizației noastre, grav tulburată de erori, insulte, calomnii, amenințări, procese de intenție, scandal public, încercări de preluare prin violență a prerogativelor, am încercat să înțeleg cauza mai profundă sau cel puțin condițiile care au favorizat această deteriorare. Evoluția rapidă,  ascuțită și  greu explicabilă a surprinzătorului scandal intern, blocajul funcțional creat, efectele penibile asupra prestigiului și credibilității Uniunii mi-au impus să mă străduiesc a face o analiză cât mai obiectivă, să fac abstracție de loviturile care vizează responsabilitatea de președinte, să trec peste propriile-mi mâhniri și păreri de moment, să nu mă las captivat de caracterizările periculoase care deja circulă în interiorul obștei noastre profesionale („puci”, „complotul coloneilor”, „organizația ziariștilor cu epoleți”, „militarizarea jurnalismului”, „anexarea la S.T.S.” ș.a.). M-am concentrat pe soluții care să salveze unitatea profesioniștilor – cât mai există – și drepturile cucerite, deja puse sub semnul îndoielii.

Continuă lectura

APEL

Stimați membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști,

Păstrați-vă încrederea!

Incidentele interne petrecute în ultimul timp se vor rezolva curând, prin STATUT și prin LEGE.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, care va avea loc pe 8 septembrie în București, va separa neghina de grâu.

În cursul zilei de mâine veți afla, chiar de pe site-ul nostru uzp.org.ro, detalii în legătură cu ora, locul și ordinea de zi a Adunării.

Rămâneți pe recepție!

PREȘEDINTELE UZPR

Doru Dinu Glăvan