COMUNICAT

În ziua de 21 septembrie 2017 s-au prezentat la Judecătoria sectorului 1 București reprezentanții grupului care au încercat acapararea conducerii U.Z.P.R. Aceștia solicitau înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a mențiunilor puse în scenă de ei prin falsa adunare generală din 2 septembrie a.c., respectiv a pretinșilor nou aleși în funcții de conducere.

Informată despre nelegalitatea așa-zisei adunări generale din 2 septembrie și ținerea Adunării Generale statutare din 8 septembrie, instanța de judecată nu a acceptat înscrierea mențiunilor solicitate de „puciști”, fixând un termen ulterior de judecată pentru a se lua act de hotărârile Adunării Generale statutare din 8 septembrie a.c.

Această măsură a instanței, coroborată cu hotărârea prin care a fost suspendată decizia aberantă de excludere a lui Doru Dinu Glăvan din U.Z.P.R., coroborată și cu judecarea iminentă a dosarului de anulare a hotărârilor fostului consiliu director, conturează finalul lamentabil al încercării de scindare a U.Z.P.R. și de acaparare a conducerii și patrimoniului Uniunii.

Aspectul că aventurierii care au înscenat tulburările din vară încă ocupă sediul U.Z.P.R. din București, Bd. Magheru,  nu are nicio semnificație juridică. Este expresia atitudinii cumpătate a conducerii stabilite de Adunarea Generală statutară din 8 septembrie, care evită expunerea suplimentară a Uniunii și a imaginii sale scandalului public. După parcurgerea tuturor procedurilor prevăzute de lege, răspunderea, atât civilă, cât și penală, a promotorilor sciziunii, abuzului de drept și tacticii faptului împlinit impus cu forța nu va întârzia să fie solicitată.

PREȘEDINTE U.Z.P.R.

DORU DINU GLĂVAN

Evidenţa jurnaliştilor pensionari, membri ai UZPR, care beneficiază deja de prevederile Legii 83/2016

Această situaţie este foarte clară şi există la sediul central al UZPR. Oferim, spre ştiinţă, tuturor membrilor noştri, situaţia statistică de la Casa de Pensii din Bucureşti şi din teritoriu, ea nefiind secretă sau misterioasă. Ajutăm, în acest fel şi Casa Naţională de Pensii să aibă o situaţie centralizată.

Din motive de protecţie intimă a persoanelor, nu prezentăm statistica nominală.

Semnalăm că orice corespondenţă care poartă  însemnele organizaţiei noastre şi are semnături neautorizate, constituie abatere gravă de la Lege.

Evidenţa Casa de Pensii

Legea nr.83/2016

Continuă lectura

PRESA ROMÂNEASCĂ TREBUIE CONDUSĂ DE PROFESIONIȘTI, DE ADEVĂRAȚI JURNALIȘTI, NU DE COLONEI!

Fiind plecat câteva zile într-un fel de concediu, deoarece în zece ani, dacă aș pune cap la cap „liberele” mele, aș aduna, la un loc, 20 de zile, am aflat, la întoarcerea în redacție, despre un adevărat act de solidaritate de breaslă, aș zice chiar de curaj, al ziariștilor, într-adevăr profesioniști, din România, adevărați gazetari. Am aflat și m-am bucurat că „puciul coloneilor”, îndreptat împotriva unui profesionist total, dăruit radioului, gazetar cu vechi state în meserie, într-adevăr, născut, nu făcut (precum potrivnicii lui), președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu Glăvan, a eșuat lamentabil.

Adevărații gazetari, nu niște mormoloci ai presei de azi, care, în ultima vreme însăilau, la comandă, câte un articolaș injurios împotriva președintelui Doru Dinu Glăvan, adevărat profesionist, maestru al microfonului și al cuvântului, i-au trimis, pe puciști, la plimbare. Oare de ce și-au pus ei, puciștii, desigur de la spate împinși de către cei cu anumite scenarii, inși cu bani, cu putere, cu influență politică, cu mari interese personale, bineînțeles, nicidecum mânați de interesul național, în gând, să pună mâna pe presa românească? Ei au fost abil manipulați, cu un anumit scop precis. Azi, când presa românească îi lovită din toate direcțiile, un lucru, cei mari, puternici și cu bani, care au întors cheița mașinăriei manipulării penibile, știu bine că Acela care are presa în mână are și puterea!

Continuă lectura

DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

Pot depune dosare de înscriere în UZPR:

 •  directori de publicaţii, redactori, realizatori, publicişti comentatori, fotoreporteri sau colaboratori de presă
 • studenţi ai facultăţilor de profil jurnalistic, reporteri/colaboratori care lucrează în presă, cu respectarea prevederilor Statutului UZPR art. 10-12.

 Documente necesare pentru dosarul de înscriere, în ordinea menţionată mai jos:

 1. Dosar de încopciat 1/2;
 2. Cerere tip de înscriere, conform modelului;
 3. Două (2) fotografii COLOR, cât mai recente, format 2,5cm X 3,2 cm;
 4. Copie Carte de Identitate;
 5. Copii Acte de Studii  – licenţă, master, doctorat (și copie certificat de căsătorie în cazul în care numele de pe actele de studii este schimbat);
 6. Curriculum Vitae, CV de presă, recomandări, memoriu de activitate publicistică, dosar de presă (articole publicate, reportaje sau alte activităţi de presă);
 7. Carte de muncă, contracte de muncă, adeverinţe de la locul de muncă;
 8. Cazier judiciar;
 9. Decizie de pensionare sau talon de pensie (în cazul pensionarilor);
 10. Formulare:

Pentru informaţii detaliate: e-mail: [email protected], [email protected]

Ne puteți găsi și pe rețelele sociale astfel:

Diferența dintre un om serios și niște panglicari

Sentimentul pe care-l am, în acest moment, urmărind prestația jurnalistică a lui Adrian Rosentzweig – cel care și-a ales, pentru o mai bună primire (sau pentru o mai bună acoperire) duiosul pseudonim Adi Cristi – este dezgustul total. Aș deveni retoric dacă aș începe să-mi pun întrebări de genul: cum e posibil ca, după ce te-ai bătut cu pumnul în piept că ești loial cuiva, față de care doar n-ai jurat credință veșnică, să-l înjunghii mișelește pe la spate, făcând împotriva lui afirmații de o insalubritate vomitivă? Sau: cum e posibil să inventezi lucruri care n-au existat și nu vor exista niciodată, față de un om care te-a respectat și te-a protejat, acordându-ți, în plus, girul încrederii? etc…

 Ceva probe avem?

Dar să lăsăm la o parte considerentele de ordin moral și să facem o judecată tehnică, începând cu începutul.

Adrian Rosentzweig , alias Adi Cristi, a preluat ștafeta calomniilor de la colonelul Ion Petrescu, care, obosit, pare-se, de efortul supraomenesc de a folosi mai multe cuvinte decât a învățat în câmpul tactic, a fost lăsat la vatră. Adi Cristi a preluat această ștafetă și a pierdut-o pe drum, căci a intrat pe un teritoriu pentru care n-are nici aplecare, nici expertiză. Adică a dat-o pe pamflet, imaginând, neinspirat și neoriginal, într-o primă rafală de gloanțe chioare, un joc de cuvinte și de sensuri între DDT și DDG. Și poate, chiar așa prețios, pedant și forțat cum este, balansul semantic între explicațiile de dicționar tehnic și definirea tipologică a unui personaj emblematic (Doru Dinu Glăvan, în cazul de față) ar fi fost de acceptat ca inovație stilistică, dacă subsemnatul nu ar fi scris, cu puțin timp în urmă, articolul „DESPRE LIMBRICI”. Păi eu înțeleg că v-a plăcut abordarea, domnule Adrian Rosentzweig, alias Adi Cristi, dar de ce vă grăbiți? Lăsați timpul să mai treacă, să mai uite lumea, că se vede de la o poștă plagiatul!

Dar să facem o analiză pe text. Zice Adrian Rosentzweig , alias Adi Cristi, în articolul „DDG, un nou tip de DDT”, cu o morgă sentențioasă și apocaliptică: „Așa cum oamenii mărunți se simt complexaţi, sunt în stare să se ridice pe tot felul de postamente (vezi cazul lui Nicolas Sarkozy) problema studiilor a fost și încă mai este pentru  DDG un handicap insurmontabil. De această dată nici o tribună nu-l poate ajuta, decât impostura crasă ce a început să-l acopere, să-l sfâșie, cum doar Saturn și-a devorat copiii”. Asta cu Saturn m-a dat gata! Domnu’ Glăvan, mai ușor cu devoratul copiilor, că vă vede domnu’ Rosentzweig și vă pârăște la comunitate! (mă refer la comunitatea ziariștilor din UZPR).

Continuă lectura

A N U N Ţ

        Îndemn colegial

Pentru că mai sunt membrii UZPR care nu şi-au achitat cotizaţia pe anul 2017 (deşi figurează pe lista generală cu cotizaţia la zi, conform art.18, lit.c din Statutul UZPR), îi rugăm pe aceştia, din Bucureşti sau din alte localităţi din ţară să-şi onoreze această obligaţie folosind plata prin transfer bancar la orice sucursală BCR din ţară în contul RO69 RNCB 0072 0497 0059 0001.

       Reamintim că pentru toţi membrii, activi şi pensionari, cotizaţia anuală este de 150 de lei.

Pentru cei care doresc să beneficieze de revistele UZP din acest an sub formă de abonament, sunt rugaţi să achite şi suma de 30 lei. Revistele pot fi ridicate de la sediu, dar pot fi trimise şi pe adresa de domiciliu.

 

UZPR

Cade chinorozul măștii, domnilor puciști!

Moto:,,Vă mirați cum că minciuna astăzi nu vi se mai trece?’

Mihai  EMINESCU

 

Luând seama că  oamenii serioși și mediile de presă stabile și credibile nu le mai acordă atenție, ce altceva mai aveau să facă ,,puciștii cu epoleți’’ -care au confiscat, prin niște rapturi de cea mai joasă speță, pagina web, sediul, cheile și ștampila UZPR, după care l-au constrâns pe președintele statutar ales al uniunii,Doru Dinu Glăvan, să se autosuspende (?!)- decât să se retragă pe paginile lor, care sunt și câtă audiență mai au,iar,de acolo, să împroaște cu noroi în stânga și în dreapta. Ținta lor predilectă rămânând, însă, tot Doru Dinu Glăvan, pe care Adunarea Generală Extraordinară a UZPR din 8 septembrie, l-a reconfirmat în funcție.

Ca bun creștin ce sunt, firește că nu mă bucur de răul nimănui, nici măcar al celor pe care, judecându-i după fapte, îi socotesc a-și binemerita sancțiunea morală a obștii, dar uite că, în ultimele săptămâni avem tot mai multe și mai convingătoare dovezi că detașamentului de comando nu i se mai iau de bune scornelile. Altminteri nu mi-aș putea explica de ce așa-zisa lor adunare generală nu s-a bucurat de mediatizare, fie și numai cât să nu se spună că nu a fost deloc băgată în seamă. Mă rog, dacă ar fi să mă ghidez după spusele unor oameni serioși și cu bun simț, ar trebui să iau în calcul și faptul că aceia care au regizat sus-menționata încropeală au avut mari, foarte serioase probleme cu întrunirea cvorumului și numai cu chiu cu vai, au pus de o prezență cât de cât salvatoare. Ceea ce, după cum se știe de-acum, nu a fost cazul Adunării statutare a UZPR din 8 septembrie, unde, alături de delegații cu drept de vot desemnați de către filialele uniunii, ni s-au alăturat peste 120 de jurnaliști de incontestabilă ținută din toate generațiile. Alături de noi fiind și reprezentanți marcanți ai presei militare care au făcut, și cu acest prilej, dovada seriozității și a probității lor.
Continuă lectura