Evidenţa jurnaliştilor pensionari, membri ai UZPR, care beneficiază deja de prevederile Legii 83/2016

Această situaţie este foarte clară şi există la sediul central al UZPR. Oferim, spre ştiinţă, tuturor membrilor noştri, situaţia statistică de la Casa de Pensii din Bucureşti şi din teritoriu, ea nefiind secretă sau misterioasă. Ajutăm, în acest fel şi Casa Naţională de Pensii să aibă o situaţie centralizată.

Din motive de protecţie intimă a persoanelor, nu prezentăm statistica nominală.

Semnalăm că orice corespondenţă care poartă  însemnele organizaţiei noastre şi are semnături neautorizate, constituie abatere gravă de la Lege.

Evidenţa Casa de Pensii

Legea nr.83/2016

Continuă lectura

PRESA ROMÂNEASCĂ TREBUIE CONDUSĂ DE PROFESIONIȘTI, DE ADEVĂRAȚI JURNALIȘTI, NU DE COLONEI!

Fiind plecat câteva zile într-un fel de concediu, deoarece în zece ani, dacă aș pune cap la cap „liberele” mele, aș aduna, la un loc, 20 de zile, am aflat, la întoarcerea în redacție, despre un adevărat act de solidaritate de breaslă, aș zice chiar de curaj, al ziariștilor, într-adevăr profesioniști, din România, adevărați gazetari. Am aflat și m-am bucurat că „puciul coloneilor”, îndreptat împotriva unui profesionist total, dăruit radioului, gazetar cu vechi state în meserie, într-adevăr, născut, nu făcut (precum potrivnicii lui), președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu Glăvan, a eșuat lamentabil.

Adevărații gazetari, nu niște mormoloci ai presei de azi, care, în ultima vreme însăilau, la comandă, câte un articolaș injurios împotriva președintelui Doru Dinu Glăvan, adevărat profesionist, maestru al microfonului și al cuvântului, i-au trimis, pe puciști, la plimbare. Oare de ce și-au pus ei, puciștii, desigur de la spate împinși de către cei cu anumite scenarii, inși cu bani, cu putere, cu influență politică, cu mari interese personale, bineînțeles, nicidecum mânați de interesul național, în gând, să pună mâna pe presa românească? Ei au fost abil manipulați, cu un anumit scop precis. Azi, când presa românească îi lovită din toate direcțiile, un lucru, cei mari, puternici și cu bani, care au întors cheița mașinăriei manipulării penibile, știu bine că Acela care are presa în mână are și puterea!

Continuă lectura

DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

Pot depune dosare de înscriere în UZPR:

 •  directori de publicaţii, redactori, realizatori, publicişti comentatori, fotoreporteri sau colaboratori de presă
 • studenţi ai facultăţilor de profil jurnalistic, reporteri/colaboratori care lucrează în presă, cu respectarea prevederilor Statutului UZPR art. 10-12.

 Documente necesare pentru dosarul de înscriere, în ordinea menţionată mai jos:

 1. Dosar de încopciat 1/2;
 2. Cerere tip de înscriere, conform modelului;
 3. Două (2) fotografii COLOR, cât mai recente, format 2,5cm X 3,2 cm;
 4. Copie Carte de Identitate;
 5. Copii Acte de Studii  – licenţă, master, doctorat (și copie certificat de căsătorie în cazul în care numele de pe actele de studii este schimbat);
 6. Curriculum Vitae, CV de presă, recomandări, memoriu de activitate publicistică, dosar de presă (articole publicate, reportaje sau alte activităţi de presă);
 7. Carte de muncă, contracte de muncă, adeverinţe de la locul de muncă;
 8. Cazier judiciar;
 9. Decizie de pensionare sau talon de pensie (în cazul pensionarilor);
 10. Formulare:

Pentru informaţii detaliate: e-mail: secretariat@uzp.org.ro, contact@uzp.org.ro

Ne puteți găsi și pe rețelele sociale astfel:

Diferența dintre un om serios și niște panglicari

Sentimentul pe care-l am, în acest moment, urmărind prestația jurnalistică a lui Adrian Rosentzweig – cel care și-a ales, pentru o mai bună primire (sau pentru o mai bună acoperire) duiosul pseudonim Adi Cristi – este dezgustul total. Aș deveni retoric dacă aș începe să-mi pun întrebări de genul: cum e posibil ca, după ce te-ai bătut cu pumnul în piept că ești loial cuiva, față de care doar n-ai jurat credință veșnică, să-l înjunghii mișelește pe la spate, făcând împotriva lui afirmații de o insalubritate vomitivă? Sau: cum e posibil să inventezi lucruri care n-au existat și nu vor exista niciodată, față de un om care te-a respectat și te-a protejat, acordându-ți, în plus, girul încrederii? etc…

 Ceva probe avem?

Dar să lăsăm la o parte considerentele de ordin moral și să facem o judecată tehnică, începând cu începutul.

Adrian Rosentzweig , alias Adi Cristi, a preluat ștafeta calomniilor de la colonelul Ion Petrescu, care, obosit, pare-se, de efortul supraomenesc de a folosi mai multe cuvinte decât a învățat în câmpul tactic, a fost lăsat la vatră. Adi Cristi a preluat această ștafetă și a pierdut-o pe drum, căci a intrat pe un teritoriu pentru care n-are nici aplecare, nici expertiză. Adică a dat-o pe pamflet, imaginând, neinspirat și neoriginal, într-o primă rafală de gloanțe chioare, un joc de cuvinte și de sensuri între DDT și DDG. Și poate, chiar așa prețios, pedant și forțat cum este, balansul semantic între explicațiile de dicționar tehnic și definirea tipologică a unui personaj emblematic (Doru Dinu Glăvan, în cazul de față) ar fi fost de acceptat ca inovație stilistică, dacă subsemnatul nu ar fi scris, cu puțin timp în urmă, articolul „DESPRE LIMBRICI”. Păi eu înțeleg că v-a plăcut abordarea, domnule Adrian Rosentzweig, alias Adi Cristi, dar de ce vă grăbiți? Lăsați timpul să mai treacă, să mai uite lumea, că se vede de la o poștă plagiatul!

Dar să facem o analiză pe text. Zice Adrian Rosentzweig , alias Adi Cristi, în articolul „DDG, un nou tip de DDT”, cu o morgă sentențioasă și apocaliptică: „Așa cum oamenii mărunți se simt complexaţi, sunt în stare să se ridice pe tot felul de postamente (vezi cazul lui Nicolas Sarkozy) problema studiilor a fost și încă mai este pentru  DDG un handicap insurmontabil. De această dată nici o tribună nu-l poate ajuta, decât impostura crasă ce a început să-l acopere, să-l sfâșie, cum doar Saturn și-a devorat copiii”. Asta cu Saturn m-a dat gata! Domnu’ Glăvan, mai ușor cu devoratul copiilor, că vă vede domnu’ Rosentzweig și vă pârăște la comunitate! (mă refer la comunitatea ziariștilor din UZPR).

Continuă lectura

A N U N Ţ

        Îndemn colegial

Pentru că mai sunt membrii UZPR care nu şi-au achitat cotizaţia pe anul 2017 (deşi figurează pe lista generală cu cotizaţia la zi, conform art.18, lit.c din Statutul UZPR), îi rugăm pe aceştia, din Bucureşti sau din alte localităţi din ţară să-şi onoreze această obligaţie folosind plata prin transfer bancar la orice sucursală BCR din ţară în contul RO69 RNCB 0072 0497 0059 0001.

       Reamintim că pentru toţi membrii, activi şi pensionari, cotizaţia anuală este de 150 de lei.

Pentru cei care doresc să beneficieze de revistele UZP din acest an sub formă de abonament, sunt rugaţi să achite şi suma de 30 lei. Revistele pot fi ridicate de la sediu, dar pot fi trimise şi pe adresa de domiciliu.

 

UZPR

Cade chinorozul măștii, domnilor puciști!

Moto:,,Vă mirați cum că minciuna astăzi nu vi se mai trece?’

Mihai  EMINESCU

 

Luând seama că  oamenii serioși și mediile de presă stabile și credibile nu le mai acordă atenție, ce altceva mai aveau să facă ,,puciștii cu epoleți’’ -care au confiscat, prin niște rapturi de cea mai joasă speță, pagina web, sediul, cheile și ștampila UZPR, după care l-au constrâns pe președintele statutar ales al uniunii,Doru Dinu Glăvan, să se autosuspende (?!)- decât să se retragă pe paginile lor, care sunt și câtă audiență mai au,iar,de acolo, să împroaște cu noroi în stânga și în dreapta. Ținta lor predilectă rămânând, însă, tot Doru Dinu Glăvan, pe care Adunarea Generală Extraordinară a UZPR din 8 septembrie, l-a reconfirmat în funcție.

Ca bun creștin ce sunt, firește că nu mă bucur de răul nimănui, nici măcar al celor pe care, judecându-i după fapte, îi socotesc a-și binemerita sancțiunea morală a obștii, dar uite că, în ultimele săptămâni avem tot mai multe și mai convingătoare dovezi că detașamentului de comando nu i se mai iau de bune scornelile. Altminteri nu mi-aș putea explica de ce așa-zisa lor adunare generală nu s-a bucurat de mediatizare, fie și numai cât să nu se spună că nu a fost deloc băgată în seamă. Mă rog, dacă ar fi să mă ghidez după spusele unor oameni serioși și cu bun simț, ar trebui să iau în calcul și faptul că aceia care au regizat sus-menționata încropeală au avut mari, foarte serioase probleme cu întrunirea cvorumului și numai cu chiu cu vai, au pus de o prezență cât de cât salvatoare. Ceea ce, după cum se știe de-acum, nu a fost cazul Adunării statutare a UZPR din 8 septembrie, unde, alături de delegații cu drept de vot desemnați de către filialele uniunii, ni s-au alăturat peste 120 de jurnaliști de incontestabilă ținută din toate generațiile. Alături de noi fiind și reprezentanți marcanți ai presei militare care au făcut, și cu acest prilej, dovada seriozității și a probității lor.
Continuă lectura

Noile organisme de conducere ale Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, alese la Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie 2017

Consiliul Director al UZPR:

 • Glăvan Doru Dinu Pavel – preşedinte
 • Diaconu Mădălina Corina – secretar general
 • Milca Mihai – vicepreşedinte
 • Gîfu Daniela – vicepreşedinte, Iaşi
 • Băciuţ Nicolae – Mureş
 • Dabija Nicolae – Chişinău
 • Manea Dumitru (Miron Manega)
 • Văduva Gheorghe
 • Stanciu Emil Petre
 • Vancea Vasile – Timişoara
 • Subţirelu Rodica Marioara

Membrii supleanţi:

 • Ioaniţoaia Traian Ovidiu
 • Ogrinji Mihai
 • Onesa Răzvan Ionică

Comisia de Cenzori:

 • Tobă Daniela Cristina
 • Rotaru Mariana
 • Cristescu Ilie

Comisia de Atestare:

 • Marian Ovidiu
 • Stanciu Sorin
 • Marin Teodora
 • Uban Valentin
 • Zanfir Ovidiu

Comisia de Onoare, Disciplină şi Arbitraj:

 • Coandă Gheorghe
 • Cionoff Şerban
 • Carp Firiţă
 • Vergu Iordache Mioara
 • Răcănel Petre

 

 

 

 

 

Adunarea Generală Extraordinară a confirmat sprijinul UZPR pentru preşedintele în funcţie, Doru Dinu Glăvan

Ieri, vineri, 8 septembrie 2017, în Amfiteatrul 1 al Academiei de Ştiinţe Economice a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, convocată statutar de preşedintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan, la data de 29 iulie a.c., adunare care a îndeplinit cvorumul şi la care au participat, pe lângă cei mandataţi, peste 120 de membri, preocupaţi de problemele Uniunii. În expunerea sa, Preşedintele a respins cu argumente convingătoare şi documente oficiale toate afirmaţiile denigratoare, defăimătoare aduse Uniunii în ultima perioadă de un grup care a încercat să destabilizeze Uniunea, care cuprinde aproape 1800 de membri.

Printr-o primă hotărâre, Adunarea Generală Extraordinară şi-a manifestat sprijinul şi susţinerea pe mai departe a preşedintelui în funcţie, Doru Dinu Glăvan. De asemenea, Adunarea a hotărât excluderea celor care s-au făcut vinovaţi de  uzurparea de calităţi oficiale, de confiscare prin rapt sediului, a însemnelor Uniunii şi a paginii web, de lansare în media a unor atacuri incalificabile împotriva preşedintelui Uniunii. În final, Adunarea Generală Extraordinară  a ales noile organe ale Uniunii – Consiliul Director, Comisia de cenzori, Comisia de atestare profesională şi Comisia de Onoare, Disciplină şi Arbitraj.

Între cei prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară s-au aflat remarcabile personalităţi ale vieţii jurnalistice şi culturale naţionale, precum Neagu Udroiu, Nicolae Dan Fruntelată, Octavian Ştireanu, Octavian Andronic, Dan Constantin, Paul Dobrescu, Lucia Popescu Moraru, Smaranda Livescu, Ioan Erhan, Ion Andreiţă, Ovidiu Ioaniţoaia, Coca Cozma Teohare, Corneliu Vlad, Geo Raeţchi, Şerban Cionoff, Mircea M. Ionescu, Valeriu Pricină, Gheorghe Văduva şi mulţi alţii.

Adevărul care strică urzelile puciștilor de la UZPR

Știam de mult cât adevăr se află în zicala „ceea ce nu te omoară, te întărește’’, dar iată că Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Ziariștilor Profesioniști  din România, care s-a desfășurat vineri, 8 septembrie, l-a confirmat pe deplin. În primul rând, prin însuși caracterul său cu adevărat reprezentativ, conferit de faptul că delegaților cu drept de vot,  desemnați de către filialele uniunii, li s-au alăturat peste 120 de  gazetari care au dorit să fie prezenți și să decidă, în deplină cunoștință de cauză, asupra parcursului pe care îl va urma uniunea noastră. Și, în egală măsură, prin seriozitatea analizei, prin temeinicia argumentelor și validitatea soluțiilor propuse pentru ca UZPR să depășească greaua și dăunătoarea criză în care au aruncat-o, câțiva veleitari agresivi și destructivi care, după ce l-au constrâns pe Doru Dinu Glăvan, președintele statutar ales al uniunii , să se auto-suspende(?) din funcție, au confiscat, prin rapt, pagina de web, cheile și ștampila UZPR. După care, au pus la ușă zăbrele și lacăt până fix pe 4 septembrie. Mai precis după ce vor fi ținut o așa–zisă adunare generală, la care și-au împărțit funcțiile și ciolanul.

Numai că- ghinion de neșansă pentru ei!-  socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. De fapt, cuvântul ,,târg’’ este nepotrivit pentru situația de față, fiindcă, majoritatea covârșitoare a breslei noastre a făcut, în toate aceste luni tensionate care au trecut de la declanșarea abjectului puci, dovada că faimoasa lege a cererii și a ofertei nu își produce, în toate împrejurările, efectele scontate  de samsarii cu sau fără epoleți.  Continuă lectura

O victorie exemplară a societăţii civile

Vineri, 8 septembrie 2017, între orele 11:00-15:00, la Amfiteatrul 1 al Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti (ASE) a avut loc Adunarea Generală Extraordinară (AGE) a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), convocată statutar de preşedintele Doru Dinu Glăvan.

A fost o victorie a onestității împotriva minciunii, imposturii și feloniei, juridic și moral vorbind. Mai mult, reprezentativitatea acestei Adunări afirmă victoria profesioniștilor împotriva amatorilor prezenți la pseudo-adunarea din 2 septembrie. Desigur, fără a-i trece cu vederea pe acei puțini profesioniști rătăciți (a se citi dezinformați sau manipulați), la cea din urmă, numărul copleșitor al participanților de marcă de la Adunarea Generală Extraordinară de la ASE vorbește de la sine despre calitatea și cantitatea reprezentativității (66 cu mandate de vot și un total de aproximativ 200 de membri prezenți, printre care: Neagu Udroiu, Nicolae Dan Fruntelată, Octavian Ştireanu, Dan Constantin, Octavian Andronic, Paul Dobrescu, Ovidiu Ioaniţoaia, Lucia Popescu Moraru, Smaranda Livescu, Şerban Cionoff, Geo Raeţchi, Coca Cozma Teohare, Ion Andreiţă, Corneliu Vlad, Mircea M. Ionescu, Ioan Erhan, Mircea Dogaru, Valeriu Pricină, Gheorghe Văduva etc.).

A fost o victorie a societății civile împotriva celor care încearcă să o distrugă sau să o atomizeze.

Continuă lectura