DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

Pot depune dosare de înscriere în UZPR:

 •  directori de publicaţii, redactori, realizatori, publicişti comentatori, fotoreporteri sau colaboratori de presă
 • studenţi ai facultăţilor de profil jurnalistic, reporteri/colaboratori care lucrează în presă, cu respectarea prevederilor Statutului UZPR art. 10-12.

 Documente necesare pentru dosarul de înscriere, în ordinea menţionată mai jos:

 1. Dosar de încopciat 1/2;
 2. Cerere tip de înscriere, conform modelului;
 3. Două (2) fotografii COLOR, cât mai recente, format 2,5cm X 3,2 cm;
 4. Copie Carte de Identitate;
 5. Copii Acte de Studii  – licenţă, master, doctorat (și copie certificat de căsătorie în cazul în care numele de pe actele de studii este schimbat);
 6. Curriculum Vitae, CV de presă, recomandări, memoriu de activitate publicistică, dosar de presă (articole publicate, reportaje sau alte activităţi de presă);
 7. Carte de muncă, contracte de muncă, adeverinţe de la locul de muncă;
 8. Cazier judiciar;
 9. Decizie de pensionare sau talon de pensie (în cazul pensionarilor);
 10. Formulare:

Pentru informaţii detaliate: e-mail: [email protected], [email protected]

Ne puteți găsi și pe rețelele sociale astfel: