CRONICA TIMPULUI NR. 33 – octombrie 2017

În culori de toamnă, a apărut nr. 33 al revistei Cronica Timpului, publicaţie de cultură, atitudine şi performanţă, editată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR). Ca de fiecare dată, sumarul revistei este bogat, conţine rubrici de atitudine, ştiinţă, literatură, istorie, spiritualitate, evenimente, cultural-sociale și interviuri.

Continuă lectura

Seratele ”Eminescu, jurnalistul” în culori de toamnă

octombrie 2017

Seria de toamnă a seratelor “Eminescu, jurnalistul” vine cu o nouă provocare marți, 10 octombrie  2017, ora 18,00, la Casa de Cultura “Friedrich Schiller” din Bucureşti.

Moderatoarea Rodica Subţirelu, poetă şi jurnalistă de bine meritat prestigiu, aduce și de această dată subiecte interesante, pregătite de oameni deosebiţi, cu o remarcabilă contribuţie la patrimoniul cultural al ţării.

Sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în cadrul elegant al Casei de Cultură ”Friedrich Schiller” din str. Batiștei nr.5, sector 1 București, va avea loc, așadar, marți, 10 octombrie, la orele 18:00, o nouă ediție cu o simbolistică aparte a Seratelor care cuceresc un public tot mai numeros. Publicul iubitor de Eminescu și de cultură națională este invitat să asiste la un program de excepție, ediție care debutează cu ”De la Eminescu cetire…”, realizat de jurnalistul Miron Manega, urmat de dr. Marian Nencescu cu ”Chipurile poetului” și poeta Claudia Voiculescu cu ”Poetul ziarist Mircea Damian”, un moment poetic susținut de actorul George Ioan Fodor și de prezentarea de către Miron Manega a publicației săptămânale ”Certitudinea”. De asemenea, participanţii se vor  bucura cu această ocazie și de lectura tradiţionalei reviste cu apariţie lunară “Cronica Timpului” , aflată deja la nr.33/octombrie 2017.

Serata “Eminescu, jurnalistul” este organizată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România împreună cu redacţia publicaţiei “Cronica Timpului”, acum într-un nou parteneriat cu Casa de Cultură “Friedrich Schiller”  din Bucureşti.

UZPR

 

Tunuri și pocnitori

Citesc, pe site-ul confiscat de uzurpatorii din UZPR, într-un text intitulat bombastic „Tunurile din Navarone” o frază rarisimă din punct de vedere simptomatologic, căci nu te întâlnești prea des în viață cu forme atât de violente de diaree sintactică:

Ce cred păcăliţii chemaţi la întrunirea simplilor cetăţeni, din 8 septembrie 2017, este o chestiune ce ţine de “Comedia umană”, cu precizarea că autorul acesteia, Honoré de Balzac, dacă ar trăi azi, ar râde, probabil cu lacrimi, la simpla relatare a reuniunii unor dezinformaţi, cu bună ştiinţă, de cel care mai are naivitatea să creadă că se va reîntoarce în locul de unde a făcut abuzuri care au afectat bugetul statului şi pe cel al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, prin ridicarea voinţei bunului plac la  nivel de expresie a dictaturii personale, într-o societate pornită pe calea integrării europene şi euroatlantice, nu pe cea a reîntoarcerii la epoca minciunilor poleite de arnăuţi ai scrisului, nişte amărâţi, vai de mama lor, care în lipsa unor argumente lucide, dar şi a puterii personale de a se privi în oglindă, înainte de a arunca, în arena publică, cu venin gratuit, uită că lucizii de azi, cei mulţi şi tăcuţi, nu mai pot fi induşi în eroare, cu hărţuiri demne de informatorii fostei securiităţi şi de cei ai miliţiei”.

Așa este. „Honoré de Balzac, dacă ar trăi azi, ar râde, probabil cu lacrimi”, dar nu de ceea ce delirează autorul, ci de comedia umană a acestei fraze. Nu încercați s-o înțelegeți, căci n-are conținut.

Continuă lectura

Justiția face dreptate!

Marţi, 3 octombrie 2017, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti luând în dezbatere ordonanţa preşedinţială înaintată de puciştii de la UZPR, care au solicitat nerecunoaşterea conducerii de drept a UZPR, desemnată statutar de Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie a.c., dă următoarea soluţie:

„Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant, invocată de pârât prin întâmpinare. Anulează cererea formulată de reclamantele Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România şi Consiliul Director al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România în contradictoriu cu pârâtul Glăvan Doru Dinu ca fiind introdusă de către o persoană fără calitate de reprezentant. Respinge cererea pârâtului de obligare a reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.10.2017.
Document: Hotarâre  03.10.2017”.

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000720884&id_inst=299

 

Judecătoria sectorului 1 înscrie în Registrul Special conducerea UZPR

După şedinţa din 28 septembrie 2017, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a dispus:

„Respinge, ca inadmisibilă cererea de intervenţie formulată de Consiliul Director al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România – reprezentat prin Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România – cu sediul în Bucureşti, sector 1, bd. Magheru nr.28-30, et.1.

Admite cererea petentei UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA prin Glăvan Doru Dinu Pavel – cu sediul în  Bucureşti, sector 1, bd. Gral Gheorghe Magheru nr.28-30, et.1.

Dispune înregistrarea modificărilor în Registrul Special, aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sector 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică azi, 28.09.2017.

Membrii Consiliului Director, conform întâlnirii din 08.09.2017 a membrilor Consiliului Director, sunt:

Preşedinte: Doru Dinu Glăvan

Vicepreşedinţi: Mihai Milca, Daniela Gîfu

Secretar general: Mădălina Corina Diaconu

Membri: Gheorghe Văduva, Nicolae Dabija, Manea Dumitru (Miron Manega), Nicolae Băciuţ, Emil Petre Stanciu, Rodica Marioara Subţirelu

Trezorier: Vasile Stîngu Vancea.

Se eliberează prezentul la cererea petentei UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA, prin Doru Dinu Glăvan.”

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000720877&id_inst=299