Premiile Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România 2017

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România lansează concursul Premiile UZPR pentru lucrările apărute ori difuzate în cursul anului 2017, prilej de cultivare şi confirmare a valorilor jurnalismului românesc.

Tema concursului: LIMBA ROMÂNĂ, întregitor de neam”

Fără limbă, un popor nu poate exista! Limba română i-a ținut aproape pe români de-a lungul istoriei. Limba română a dus mai departe, peste secole, tradițiile și valorile neamului. Limba română a fost folosită atunci când s-au declarat micile si marile uniri.

Sunt invitaţi să participe atât profesioniştii din mass-media, cât şi tinere condeie jurnalistice (elevi şi studenţi) din țară, jurnalişti români din ţările limitrofe şi diaspora românească.

Criteriile de evaluare vizează originalitatea abordării subiectului, abilităţile jurnalistice ale autorului, creativitatea și relevanţa în acord cu tema concursului. Vor fi premiate cele mai bune producții la următoarele secţiuni:

  • presă scrisă
  • presă on-line
  • carte de specialitate
  • radio
  • televiziune
  • jurnalism juvenil (15 – 22 ani)

Juriul, alcătuit din specialişti şi profesionişti în domeniul mass-media, va alege cele mai bune trei lucrări din fiecare secţiune. Ca în fiecare an, se va acorda şi Marele Premiu pentru întreaga activitate jurnalistică.

Termenul limită de depunere a materialelor jurnalistice este 30 martie 2018.

Lucrările pot fi trimise pe adresa UZPR, Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București. Acestea trebuie să fie însoţite de un formular de înscriere (postat aici) cuprinzând datele de contact ale concurentului.

Toate materialele scrise trebuie să fie însoţite de dovada redacţiei în care au apărut (link pentru presa online, pagina scanată cu articolul semnat de autor şi antetul publicaţiei tipărite). Materialele audio-video vor fi prezentate pe suport electronic (CD/DVD) cu dovada difuzării la o redacţie radio-tv.

Premiile vor fi decernate în prima decadă a lunii mai 2018.

Rezultatele concursului vor fi publicate pe website-ul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România: uzp.org.ro și în revistele editate de UZPR.

Descarcă Formular inscriere Premiile UZPR 2017.

Sediul central al UZPR a fost sigilat până la predarea oficială a tuturor bunurilor şi documentelor  

Printr-o hotărâre a Consiliului Director, legal ales în Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie 2017, definitiv confirmat prin sentinţa Tribunalului Bucureşti din 25 ianuarie 2018, s-a dispus sigilarea sediului central al UZPR din B-dul.Gral Ghe.Magheru nr.28-30, abuziv ocupat şi blocat încă din luna august a anului trecut.

În perioada imediat următoare se va proceda prin căile legale ale justiţiei la revenirea oficială în spaţiul Uniunii.

Lecturând pagina noastră veţi primi informaţii cu privire la reluarea activităţii şi programul de lucru cu publicul.

Pentru plata cotizaţiei şi vizarea legitimaţiilor, puteţi obţine informaţii la nr.telefon 0746137911 (Ovidiu Zanfir) până la redeschiderea sediului central.

Biroul de Presă

 

„Instant story”, cartea ca o lecţie de gazetărie şi literatură

 

N-a fost numai o lansare de carte, eveniment la care au fost prezenţi, în premieră în Bacău, scriitori consacraţi, membri ai USR, Filiala Bacău, cât şi gazetari, membri ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti, Filiala Bacău, recent înfiinţată, a fost şi o întâlnire de suflet, un elogiu adus prieteniei, celor care, cu dăruire, talent şi sacrificiu au slujit ani în şir clipa şi cuvântul, din care au făcut evenimente de presă.

Cum graniţa dintre literatură şi gazetărie este astăzi insesizabilă, ziaristica fiind considerată „literatură pe colţul mesei”, mulţi gazetari şi-au pus semnătura pe creaţii literare de excepţie, intrând definitiv în istoria literaturii. Lansarea noului volum, al optulea semnat de gazetarul şi scriitorul Mihai Buznea, „Instant story” (Editura Ateneul Scriitorilor 2017, director Ion Prăjişteanu), nu a diferit mult de o şedinţă de redacţie de la începutul anilor 90, când Mihai Buznea, primul director al ziarului Deşteptarea, stabilea sumarul, genul publicistic al fiecărui material, cu menţiunea, repetată în fiecare zi: vreau materiale tari, documentate şi scrise româneşte! Erau prezenţi atunci, ca şi acum la lansare, Eugen Verman („mă leagă de Mihai Buznea o prietenie de peste 50 de ani”), Ştefan Olteanu, tartorul rubricii Sport, Petre Done de la „economic”, Elena Ţintaru, şefa de la Social, mai tinerii în ale gazetăriei Silvia Pătrăşcanu, Gheorghe Bălţătescu etc. N-au lipsit Viorel Roman („secretarul” secretarilor de redacţie), Gheorghe Baltă, Ion Prăjişteanu, Dorin Dodiţă, Cosmin Buznea, prieteni ai scriitorului. Mulţi, din păcate, au lipsit „motivat”!

Întâlnirea de la SIF Moldova, locul unde scriitorii, artiştii plastici şi ziariştii se simt ca la ei acasă, poate fi considerată prima acţiune a noii filiale al UZPR, condusă de ziaristul Cornel Cepariu. Despre cartea celui care a fost numit „făcătorul de gazete” şi „făcătorul de ziarişti” (Cornel Cepariu n.m.), a vorbit Marius Manta, un alt cunoscut ziarist, critic literar la revista Ateneu, care, după o interesantă incursiune în „starea” gazetăriei şi a ziaristului de astăzi, a precizat: „Câți mai au priceperea să prezinte un subiect în termenii adecvați, folosind o limbă normată, eventual textele să aibă note distincte… Raportându-l la domeniul presei, rolul condeierului rămâne pe mai departe acela de a ieși în lume, de a-și căuta subiectele, de a incrimina impostura, de a aduce în prim plan ceea ce alții vor să facă uitat.(…) Lumea în care trăim nu poate rămâne un simplu melanj haotic. Ei bine, un apetit deosebit pentru faptul de viață dar mai ales un «chef de a pune lucrurile la punct» îl demonstrează noul volum al lui Mihai Buznea – „Instant stroy”. Gazetar cu state vechi, autorul ne încredinţează fast enough câteva texte undeva la graniţa dintre moment – schiță – poveste. Aflate între un comic sănătos și satiră virulentă, «împricinații» lui Mihai Buznea au câte ceva din Miticii lui Caragiale. (…) La fel, schițele însuflețite ale autorului par a fi în mod absurd în căutarea unei identități cu neputință de recuperat. Dar toate acestea se petrec din voia autorului, care ne încredințează din off că toate subiectele au avut drept punct de plecare realitatea, ceea ce este remarcabil”.

Cartea este structurată pe două capitole, „Miere şi fiere”, „Viaţa ca o tragicomedie”, cele 24 de povestiri sunt adevărate bijuterii „narative”, din care transpare plăcerea de a povesti/reda întâmplări reale, uneori neverosimile, cu este „Casa”, ultima din volum, te fac să zâmbeşti, să râzi, după care intervine acel gust amărui al imposibilităţii de a prevedea o speranţă. În fiecare povestire autorul foloseşte briciul în construirea frazelor, subiectul şi predicatul trăiesc împreună drama realităţii, care, de cele mai multe ori, nu are nimic cu poezia, cu literatura. Dar este cartea unui gazetar, „istoricul obiectiv al clipei”. Profesorul Grigore Codrescu, critic literar cu aplomb şi argumente la butonieră a apreciat „scriitura”, „verbul”, subiectele şi maniera în care Mihai Buznea a fotografiat (se vede că a lucrat în televiziune) fapte de viaţă.

Autorul a fost copleşit de eveniment şi, drept urmare, a invitat asistenţa la o cupă de şampanie şi o sesiune de autografe.

Gheorghe Bălţătescu

Almanahul Uniunii Ziariştilor Profesionişti – Filiala Bacău

Chiar dacă Filiala Bacău a U.Z.P. a primit „botezul” abia în ultimul trimestru al lui 2017, iată că membrii ei s-au mobilizat şi au reuşit să realizeze „Almanahul 2018” într-un timp record. Meritul aparţine, în primul rând, lui Leonard Popa, cel care a selectat şi corectat materiale primite de la colegii jurnalişti. Tot el a urmărit tehnoredactarea şi tipărirea lucrării aşa încât, în primele zile ale lui ianuarie cititorii să se bucure de „Almanah”. Merită toate laudele Editura Smart Academic (director: Răzvan Pesa-Moza), tehnoredactorul Adrian Amalanci şi responsabilul cu ilustraţia, cunoscutul fotoreporter Ioan Bîşcă. De asemenea, caricaturile aparţin lui Victor Eugen Mihai (VEM).

În cele 172 de pagini, semnează reportaje, analize socio-economice, traduceri, comentarii şi eseuri Lialiana Adochiţei (Dulceaţa de păpădie şi panouri solare la Brusturoasa), Roxana Neagu-Cerghici (Barometrul, Şatra din mijlocul oraşului), Ioan Bîşcă (La pas prin Bacaul bunicilor ), Cornel Cepariu (un incitant reportaj: „Tescani, ,,laboratorul” cu aură misterioasă …unde ,,Orfeul Moldav” , George Enescu , a creat opera ,,Oedip””), Silvia Pătrăşcanu, ( 2017 Un an bun sau…., o suita de eseuri şi reportaje sociale) Ovidiu Pauliuc (Idilă cu natura pe valea Berheciului ), Danuţ Dudu (cu o sinteză a evenimentelor economice din 2017 şi cu descifrarea tendinţelor pentru 2018), Dana Munteanu ( Valori şi …valori . Jurnalist băcăuan la Londra ), Florin Crăciun ( Deasupra lor , doar cerul ), Mihai Buznea (în dublă iposază: reporter şi prozator), Romulus C. Busnea ( Descoperire de senzaţie : un manuscris ce conţine o capodoperă a eposului românesc scos la lumină dintro colecţie particulară din Slănic Moldova), Marius Manta ( Aspecte ale literaturii carcerale), Mihaela Băbuşanu (cu un interesant grupaj de poezii), Leonard Popa (nu rataţi cele câteva „Pagini la întâmplare dintr-un jurnal cipriot”), Eugen Verman (proză scurtă), Dan Sion (Impresionism) şi Ştefan Radu (Acolo unde te-tâlneşti cu zeii…  Bali. Indonezia), Gheorghe Baltă (Terapie prin pescuit ). Nu lipsesc Anul sportiv băcăuan 2017, Horoscopul şi anecdotele .Foarte utile pot fi mini-dicţionarul ziariştilor locali membri ai U.Z.P.R. şi calendarul aniversărilor culturale pentru 2018.

„Almanahul 2018” al U.Z.P. – Filiala Bacău este o frumoasă realizare a jurnaliştilor băcăuani, mai ales că este singura iniţiativă de acest fel din ţară. Un bun început care anunţă şi alte inţiative culturale în acest an. (Şt.R.)

JUSTIŢIA A FĂCUT DREPTATE! Conducerea UZPR aleasă la 8 septembrie 2017 a fost confirmată, prin sentință definitivă, de instanță

În urma apelului făcut de membrii aşa-zisului Consiliu Director la Hotărârea Judecătoriei sector 1 Bucureşti din 28.09.2017 (hotărâre prin care au fost aprobate în totalitate lucrările Adunării Generale Extraordinare din 8 septembrie 2017 a UZPR – preşedinte Doru Dinu Glăvan, desfăşurată în Aula de la ASE Bucureşti), instanţa de judecată a Tribunalului Municipiului Bucureşti, în data de 25.01.2018, a anulat apelul.

Sentinţa este definitivă.

În scurt timp, după îndeplinirea formalităţilor legale, activitatea Uniunii, sub conducerea preşedintelui Doru Dinu Glăvan, va intra în normalitate, în sediul ocupat abuziv timp de 6 luni.

Prezentăm mai jos soluţia pe scurt, aşa cum a fost ea afișată pe portalul instanţelor de judecată.

Biroul de Presă al UZPR

Părţi

Nume Calitate parte
GLĂVAN DORU DINU Intimat
UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA Intimat Petent
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI Intimat
CONSILIUL DIRECTOR AL UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA Apelant Intervenient în nume propriu

 

25.01.2018
Ora estimata: 8:30
Complet: Apel Cameră de Consiliu 19
Tip solutie: Apel (alte soluţii)
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a apelantului Consiliul Director al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Anulează apelul pentru lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.01.2018.
Document: Hotărâre  238/2018  25.01.2018

 

Un nou acord de parteneriat media încheiat între Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR) şi Opera Română Craiova

Dorind să dezvolte promovarea şi mediatizarea evenimentelor culturale, Opera Română Craiova a încheiat un acord de parteneriat media cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR). Astfel, Opera Română Craiova va publica sigla UZPR pe materialele tipărite şi online care promovează evenimentele Operei Române Craiova mediatizate de UZPR. De asemenea, potrivit acordului semnat de părţi, UZPR va prelua comunicatele de presă, va realiza ştiri şi interviuri despre activitatea Operei Române Craiova.

Documentul acordului de parteneriat media a fost semnat de preşedintele UZPR, dl.Doru Dinu Glăvan şi managerul Operei Române Craiova, dl. Antoniu Zamfir.

Biroul de Presă al UZPR

 

 

La serata „Eminescu, jurnalistul” de la Teatrul Excelsior „…muzica mea este reflecția înțelegerilor mele” – Eugen Doga

Vă rog să mă iertați

Poate să fie prima dată în deceniile care m-au purtat pe cele mai imprevizibile portative ale scrisului când ceva mă îneacă și același ceva îmi împrospătează respirația. Este posibil ca întâia oară într-o viață de jurnalist onest tema să-mi producă o dilemă ce mă obligă la o decizie rapidă: scriu sau uit! Dar nu se poate uita ce mi s-a întâmplat cu câteva ore în urmă, așa că trebuie să scriu. Deși mă consider prea mic pentru un subiect atât de mare, prefer să mă eliberez de vâlvătaia sentimentelor dând frâu liber cuvintelor care să-mi exprime cât de cât starea decât să duc povara regretelor că nu am făcut-o.

Cu deja tradiționalele serate EMINESCU cu care UZPR (Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România) și-a obișnuit publicul fidel, organizatorii reușesc din ce în ce mai mult să impresioneze prin calitatea manifestărilor susținute în jurul ideii de valoare. Am observat că, deși de fiecare dată e altfel, mereu înălțimea emoțiilor declanșate copleșește. Uneori, chiar cu asupra de măsură.

Așa s-a întâmplat și aseară, la Teatrul Excelsior. Numele invitatului Eugen Doga, cel care prin muzica sa nepământeană impune ca substantivul Român să fie o dată în plus rostit pe toate meridianele lumii, cred că a fost suficient să facă sala arhiplină. Iar ce s-a petrecut pe parcursul câtorva ore este de nedescris, de necuprins în cuvinte.

Ilustrul muzician ne-a făcut, înainte de toate și în cele din urmă, să înțelegem la modul sublim cât de fericiți și de norocoși putem fi că îl avem pe Eminescu. Și cât de mult ne iubește divinitatea, cât de dragi îi putem fi lui Dumnezeu dacă în urmă cu peste 80 de ani, la 1 Martie 1937, ne-a învrednicit să purtăm în eternitate mărțișorul Eugen Doga! Fiindcă așa l-am văzut aseară, ca pe un mărțișor înnobilizator al sufletelor noastre, El și pianul său s-au metamorfozat într-o îngemănare divină, ca unică ființă făuritoare de inefabilă bucurie. Acordurile cuceritoare se nășteau, desigur, chiar acolo în fața noastră, din simbioza incredibilă ființă-neființă, din gingășia momentului însuși. Dar muzica parcă se prelingea din înalt și în același timp parcă urca din adâncuri.

Îmi părea că vine dinspre Eminescu pentru a se anina în Luceafăr anume să ne ostoiască mai vârtos dorurile, anume să ne umple ființa cu dumnezeire.

Și acum parcă Hora Prieteniei se transformă în sufletul meu într-o Horă a Unirii emblematice și de bun augur în anul mărețului Centenar… Știam, dar abia acum am înțeles cu adevărat de ce valsul din filmul „Gingașa și tandra mea fiară“ a fost recunoscut de UNESCO ca fiind a patra capodoperă muzicală a secolului XX.

Înainte de a vă plictisi cu aceste modeste rânduri, vă îndemn: dacă vă dă ocol vreo tristețe, citiți Mihai Eminescu și ascultați Eugen Doga! Dacă nu ați învins tristețea, recitiți și reascultați! Iar dacă nu înțelegeți, vă rog să mă iertați!

Firiță Carp

Membrii UZPR din ARGEŞ, în continuare în jurul reputatului jurnalist Mihai Golescu

35 de membri ai UZPR din judeţul Argeş sunt reuniţi în jurul celui care conduce şi se îngrijeşte de destinele Filialei Arges, domnul Mihai Golescu, mentorul şi directorul cotidianului Argeşul din Piteşti.

Îi sunt aproape, în probleme organizatorice, colaboratoarele Cristina Munteanu şi Cristina Miliare. Alături de redutabili jurnalişti, cu stagii vechi în această profesie, se apropie şi gazetari, oameni de televiziune, de radio sau din media online, în plină expansiune, cu vervă şi dorinţă de afirmare. În atenţia conducerii Filialei Argeş sunt alţi candidaţi, aspiranţi la obţinerea calităţii de membru al UZPR.

În prezent, activi sunt Golescu Mihai, Ulmeanu Traian, Vasiliu Adrian, Stoica Florin, Margareta Onofrei, Albulescu Allora, Albulescu George Titus, Hiru C. Ion, Paşol Constantin, Ghilencea Vasile, Istrătescu Steluţa Lucia, Sabău Cristian Constantin, Moise Gavrilă, Doru Bobi, Martin Minodora, Petrescu Zina, Sora Ilzi, Oprea Alexandru, Nicula Ion, Pătraşcu Viorel, Miliare Maria, Munteanu Cristina, Gheorghe Păun, Barangă Ilie, Mocanu D. Florenţ, Manolache Marin, Girardi Ioana, Dumitraşcu Constantin, Cârstoiu Constantin, Nicolae Vasile, Diţa Sebastian Claudiu, Petrescu Flavius Florin, Necula Mirela Gigi, Cosmescu Nicolae,Vâlceanu Maria, Stanciu Ionuţ, Arsenică Raisa Nicoleta.

Filiala „Ion Heliade-Rădulescu” din Dâmboviţa a UZPR s-a reunit pentru un nou an de activitate

La Târgovişte, sub preşedinţia reputatului jurnalist prof. dr. Gheorghe Coandă, membrii UZPR, constituiţi într-unul din cele mai prolifice grupuri, anunţă noi activităţi interesante, specifice profilului profesional, dedicate comunităţii regionale.

Conducerea Filialei, în care se află, în calitate de vicepreşedinţi prof. Mihai Stan şi prof. univ.dr.Victor Petrescu are un program integrat pe unul din obiectele organizaţiei, acela de utilitate publică.

Gruparea dâmboviţeană cuprinde aproape 60 de membri:Coandă George, Stan Mihai, Petrescu Victor, Niţu Valerică, Veseliu George Toma, Grigore Grigore, Turiac Florea, Stănescu Emil, Lixandru George, Trifu Nicolae, Ionel Niculae, Pădure Loredana, Gîju Dan, Toma Emanoil,Vâlcu Alexandru, Petrescu Emil-Cornel, Gogioiu Luminiţa, Popescu Ana-Maria, Gegiu Alexandru, Ilieş-Drăgănescu Cristina, Badea Marius, Badea Mihaela, Niţă Mircea, Puiescu Robert Marian, Năstase Constantin, Vasiliu Alina, Vasiliu Andrei, Voinescu Virgil, Voicu Constantin, Hâncu Ana, Ciocodeică Gheorghe, Alexandru Pompiliu, Dinu Cristina, Stanciu Violeta, Vasiliu Teodor, Rizea Maria Gabriela, Leaşu Manina Cerasela, Arabagiu Gela Simona, Dumitru Cornelia, Bogza Raul Cosmin, Şerban Gheorghe, Zamfir Mădălina, Piteş D. George, Vişan Ioan, Ştefănescu V. Alexandru, Apostoaei Daniela, Frăţilă Florin, Codruţ Miron, Bârlea Petre Gheorghe, Mihalache Victor, Ştefanov Daniel, Stan Gabriela, Safta Gheorghe, Răceanu Adriana, Obăgilă Ion, Brebenel Stan, Ioniţă Cristina.

                                                                                                                    Biroul de Presă al UZPR

Teatrul NOSTRUM în mijlocul liceenilor

Un nou proiect al Teatrului NOSTRUM, propus de președintele UZPR – Doru Dinu Glăvan, este susținerea unor spectacole în școlile bucureștene, o întâlnire între generații.

Mulțumim dnei inspector Elena Ștefan (ISMB) pentru sprijinul acordat și, de asemenea, conducerii Colegiului Economic „Viilor” pentru găzduirea primului spectacol, propus în cadrul acestui proiect, dedicat atât de actualilor Mihai Eminescu și I.L. Caragiale.

În fața profesorilor și a unui impresionant număr de elevi au fost prezentate scenetele: „Eminescu hamal”, „Eminescu sufleur” „Five o’clock”, „Dl Goe” și un fragment din „D’ale carnavalului”.

Continuă lectura