„CRONICA TIMPULUI”, nr. 36, Ianuarie 2018

În condiţii grafice deosebite, a apărut nr. 36 al revistei Cronica Timpului, publicaţie de cultură, atitudine şi performanţă a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Lectorii vor descoperi şi în acest număr, la fiecare pagină, opiniile, relatările, evocările, demonstraţiile unor autori preocupaţi de aspectele actuale ale societăţii româneşti şi ale vieţii noastre, în general.

Textele sunt atât de diverse şi atât de interesante încât este dificil să  facem o selecţie în prezentare. Vom încerca totuşi să  oferim  scurte indicii cu privire la  subiectele abordate de autori. Continuă lectura

Serata “Eminescu, jurnalistul”, în al şaselea an de afirmare prin cultură!

Ianuarie 2018

Uniunea Ziaristilor Profesioniști din România vă invită, la început de an, la o nouă serată, cu invitaţi speciali şi teme atractive, de mare impact cultural, joi, 18 ianuarie, ora 18,00, la Teatrul Excelsior (Sala Mare, etaj 3), str. Academiei nr.28, sector 1.

Serata “Eminescu, jurnalistul”  are onoarea de a-l avea ca invitat special pe maestrul EUGEN DOGA, renumit compozitor din Republica Moldova. Ca o recunoaștere a meritelor sale în domeniul componisticii, Eugen Doga a fost decorat cu înalte distincții de stat ale Republicii Moldova precum și ale URSS, inclusiv titlurile de Maestru Emerit al Artei din Moldova, Artist al Poporului din R.S.S.M. (1967), Artist al Poporului din URSS (1987), laureat al Premiului „Boris Glăvan” al Comsomolului din Moldova, laureat al Premiului de Stat al R.S.S.M. (1980) și al Premiului de Stat al URSS. (1986). La 26 august 2008, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, i-a acordat Premiul de Stat pe anul 2008 și titlul de „Laureat al Premiului de Stat” pe anul 2008pentru contribuția de excepție la dezvoltarea artei muzicale naționale și universale.  Pe 26 martie 2014președintele RomânieiTraian Băsescu, l-a decorat pe Eugen Doga cu Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de Mare Ofițer.

Anul 2017 a fost declarat anul lui Eugen Doga in Moldova ca un omagiu adus aniversării a 80 ani ai marelui artist.

Subiecte interesante vor susţine şi publicistul Miron Manega, poeta Evelyne Maria Croitoru şi preotul Marian Sava.Împreună ne vom bucura şi de un moment susţinut de Teatrul NostruM. De asemenea, participanţii  se vor delecta cu această ocazie și de lectura tradiţionalei reviste cu apariţie lunară “Cronica Timpului” , aflată  la nr.36/ianuarie 2018.

Evenimentul va fi moderat de președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.

Vă așteptăm cu drag!

 UZPR

REVENIRE LA PROBLEMA COTIZAŢIEI ŞI A REVISTEI UZP 2018

Informaţiile despre cotizaţia UZPR au fost transmise pe acest portal oficial şi doresc să-l consultaţi. S-au adus precizări despre cotizaţie, precum şi despre propunerea de a vă abona pentru cele 4 numere ale Revistei UZP din 2018, aceasta fiind un instrument în plus de informare a membrilor despre activitatea Uniunii. E drept, este facultativă, dar considerăm că se cuvine să răspundem la această propunere. 30 de lei pentru 4 numere trimestriale.  Nr. 4 din anul 2017 al revistei a început să fie distribuit în ţară şi în Bucureşti. Cei care nu au intrat încă în posesia revistei pot obţine informaţii de la dl. Ovidiu Zanfir (tel. 0746.137.911). Nr. 2 şi 3 sunt blocate în sediul central, dar odată cu normalizarea activităţii veţi intra în posesia lor.

IMPORTANT !

Ștampila de viză 2018 pentru legitimaţii, cât şi pentru anii următori, are o nouă configuraţie, motiv pentru care insistăm ca acestea să fie vizate exclusiv de secretariatul oficial al Uniunii, de la Bucureşti. Soluţiile, pentru membrii din Bucureşti, din ţară şi din diaspora, vă vor fi oferite de secretarul organizaţiei noastre (tel. 0746.137.911).

Orice altă informaţie nu se încadrează în rigorile unei relaţii instituţionale corecte, stabilite de conducerea UZPR.

Vă mulţumim pentru atenţie  !

Biroul de presă

MIHAI EMINESCU, cel mai mare jurnalist român. Precizări necesare

Data de 15 ianuarie marchează un moment crucial în destinul istoric al României: s-a născut Mihai Eminescu. Această dată a devenit, din 2010, Ziua Culturii Naționale. Din păcate, în spațiul public, personalitatea uriașă a celui pe care Noica l-a numit „omul deplin al Culturii Române” este prezentată, credem noi, trunchiat, căci scoate în evidență exclusiv dimensiunea poetică a acestuia, nu și cea civică, de mare ziarist român. Cel mai mare! Aceasta nu minimalizează câtuși de puțin valoarea universală a lui Eminescu, dimpotrivă, o completează. Și, dacă e să sintetizăm la maximum, putem spune că Mihai Eminescu a fost național în jurnalism și universal în poezie. Este și motivul pentru care Uniunea Ziariștilor Profesioniști a instituit Seratele „Eminescu, jurnalistul” și încearcă să instituie, pe cale legislativă, ziua de 28 iunie (1883) ca Zi a Ziaristului Român.   Reiterăm, în acest sens, câteva argumente pe care le-am mai prezentat în spațiul public:

  1. Eminescu nu a fost doar poet şi gânditor, ci şi un mare jurnalist român (cel mai mare) şi, în această calitate, primul analist economic şi politic din istoria României
  2. “Diagnosticele”, avertismentele, analizele şi soluţiile exprimate în textele sale apărute în presa vremii (începând cu “Echilibrul”, “Să facem un Congres” şi “În Unire e tăria”, publicate în ziarul FEDERAŢIUNEA de la Pesta, în 1869, şi terminând cu avalanşa de articole de la TIMPUL) sunt bazate pe o profundă cunoaştere a realităţilor româneşti, a istoriei şi a contextului european al timpului său
  3. Aproape toate analizele sale sociologice, istorice, economice şi politice sunt valabile şi astăzi. Citindu-le, ai senzaţia halucinantă că sunt scrise aici şi acum.

Toate acestea și-au găsit expresia în creația jurnalistică a lui Eminescu, nu în creația sa poetică.

Credem că reducerea anvergurii sale culturale la simpla ipostază de poet nu face decât să-i minimalizeze meritele și contribuția la dezvoltarea României și, implicit, să-l nedreptățească.

UZPR consideră că profilul cultural al lui Eminescu trebuie prezentat în toate datele sale, nu doar în cele convenabile unei anumite conjuncturi. Căci Eminescu a fost nu doar cel mai mare poet român (poate cel mai mare din Europa tuturor timpurilor), ci și cel mai mare ziarist român. Acest adevăr trebuie spus răspicat. Altfel, devenim complici la ocultarea sa.

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România

PRECIZARI CU PRIVIRE LA PLATA COTIZAŢIEI LA U.Z.P.R.

CONTUL UZPR la Banca Comercială Română

RO69 RNCB 0072 0497 0059 0001

Cu privire la posibile cotizaţii restante pe anul 2017, vă informăm că se pot achita, în continuare, prin contul bancar al Uniunii deschis la Banca Comercială Română. Plata se poate face la sucursale sau filiale BCR din ţară. Pe ordinul de plată trebuie menţionat scopul plăţii (cotizaţie pe anul 2017, Revista UZP, legitimaţie, ecuson maşină).

Pentru cei care doresc să plătească pentru anul 2018, o pot face folosind acelaşi procedeu prin contul deschis la BCR. Cotizaţia este cea oficial stabilită pentru toţi membri – 150 lei, la care venim cu propunerea, solicitarea, rugămintea de a mai acorda 30 lei pentru cele 4 numere de revistă ale UZPR (publicaţie trimestrială). De asemenea, trebuie precizat pe ordinul de plată scopul plăţii  (cotizaţie pe anul 2018, Revista UP, legitimaţie, ecuson maşină). Totodată, poate fi achiziţionat şi calendarul UZPR personalizat pe anul 2018, la preţul de 12 lei.

Toate legitimaţiile se vizează la Bucureşti

Pentru orice informaţie oficială, vă sugerăm să apelaţi la nr. 0766.239.077 sau 0746.137.911 – Ovidiu Zanfir, secretarul administrativ al UZPR.

 –

Anunţ important 

pentru jurnaliştii pensionari, beneficiari ai Legii 83/2016  – conform celor stabilite în documentele semnate odată cu primirea Adeverinţei

Cotizaţia anuală se poate achita până la data de 25 februarie a anului respectiv. Orice altă informaţie este deformată, ireală, pentru a crea, artificial, panică. La termenul respectiv, se poate achita şi contravaloarea revistelor pe anul în curs.

                                                                       Biroul de Presă

 

Un nou protocol de parteneriat: Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR) – Federaţia Artă, Muzică şi Sport (FAMS)

Dorind să dezvolte colaborarea în domeniul cultural şi educaţional, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR) a încheiat un protocol de parteneriat cu Federaţia Artă, Muzică şi Sport (FAMS), scopul acestei iniţiative fiind acela de a promova valorile culturale româneşti, biografia şi opera acestora, organizarea și susținerea de evenimente culturale, simpozioane, conferințe, workshop-uri, susținerea formării profesionale, organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, patronarea activităților de tip after-school, aplicarea pe fonduri europene în condiții de comanageriat, distribuția de reviste și materiale publicitare.

Documentul de parteneriat a fost semnat de preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan şi preşedintele FAMS, Cristian Munteanu, care au convenit ca în următoarele luni să desfăşoare deja primele activităţi stabilite de comun acord.

Biroul de Presă al UZPR

COMUNICAT – Stadiul demersurilor pentru reintrarea în sediu

 Mulți colegi și organizații județene se interesează când va putea U.Z.P.R. să funcționeze din nou în sediul ei legal. Conducerea aleasă de ADUNAREA GENERALĂ DIN 8 SEPTEMBRIE 2017 anunță că urmează cu perseverență procedurile legale, care nu întotdeauna asigură celeritatea așteptată, dar evoluția litigiului cu foștii membri este pozitivă.

Principiile după care ne orientăm în această perioadă ingrată pentru asociația noastră profesională sunt:

  • respectarea strictă a legii, chiar și când aceasta impune proceduri mai lente;
  • recurgerea în paralel la toate procedurile posibile;
  • prezervarea intereselor membrilor Uniunii;
  • recuperarea pagubelor produse de scizioniști;
  • apărarea respectabilității obștei profesionale, evitându-se expunerea publică fie și a foștilor membri vinovați de situația creată.

Un asemenea demers, guvernat de principiile enunțate, s-a consumat chiar în primele zile ale anului. Exista o șansă de a nu recurge la procedura brutală și scandalizantă a evacuării „puciștilor” și de a se încerca atingerea aceluiași rezultat prin procedura de urgență a ordonanței președințiale. Admisibilitatea acestei căi depinde de aprecierea magistratului. Noi am folosit-o (dosarul Judecătoriei sectorului 1 nr.36198/299/2017) dar instanța investită a apreciat că trebuie urmată calea dreptului comun (adică a procedurilor neurgente) ceea ce, bineînțeles, vom face.

În paralel continuă procesele privind validarea hotărârilor ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE DIN 8 SEPTEMBRIE 2017, respectiv de invalidare a simulacrului de adunare înscenată de „puciști” la 2 septembrie. Fără a insista pe perspectivele judiciare pozitive, supunem aprecierii Dvs. o simplă comparație numerică de care nu se poate să nu țină seama și justiția: care forum este oare mai concludent pentru obștea reprezentată: cel de 26 de oameni (al „puciștilor”) sau cel de 177 de participanți (la cel din 8 septembrie) ?

Tot în primele zile ale anului au început cercetările și în dosarele de urmărire penală intentate celor mai agresivi dintre ocupanții sediului (Iofciu, Benone și Petrescu). Pentru început, U.Z.P.R. s-a constituit parte civilă pentru suma de 28.556,76 RON, reprezentând contravaloarea chiriei și a utilităților care trebuie plătite pentru sediul ocupat abuziv precum și pentru abonamentul de telefonie fixă, de asemenea temporar inutilizabil pentru reprezentanții aleși de Dvs. Organele în drept sunt sesizate pentru comiterea infracțiunilor de violarea sediului profesional (art.225 Cod penal) și de violarea secretului corespondenței ( art.302 alin.(1) și (2) Cod penal).

Pe măsură ce pagubele constatate vor crește, cererea de constituire de parte civilă va fi actualizată corespunzător.

Vă vom ține, în continuare, la curent.

 

Președintele U.Z.P.R.

DORU DINU GLĂVAN

La Timişoara, membrii UZPR s-au constituit în Grupul „BEGA”

Din Timişoara, domnul Vancea-Stângu Vasile transmite că membrii UZPR de pe malul Begăi s-au constituit într-o grupare proprie, luând  denumirea de grupul „ BEGA ”.

Numărul acestora este, în prezent, de 26, dar el va creşte prin primirea de noi membri. Coordonatorul este chiar domnul Vancea-Stângu Vasile, având colegi  în grupul de conducere pe domnul Ioan David (locţiitor), iar ca secretară pe dna Daniela Florian.

Timişorenii anunţă preocupări importante pentru întregirea numărului de membri, atragerea de tineri jurnalişti şi realizarea unor proiecte şi evenimente pentru promovarea brand-ului breslei noastre şi, totodată, împlinirea obiectivelor de organizaţie de utilitate publică.

Gruparea are următoarea componenţă: LIND Maria, IOANA Cezar, DAVID Ioan, ONU RADU Stela, NICA Agneta, NICA Octavian, POPOVICI Cornel, MEDOIA Ioan, URZICĂ Aurel, SECOŞAN  Nicolae, RADU CIPRIAN POP, MUNTEAN Mircea, BOBESCU Victoria, VOŞTINARU Aida, BALICA George, TĂTAR Ioan Alexandru, VASIU Ion, PĂCURARIU Marcela, DE MAIO Maria Loredana, STĂNESCU Manuela Elena, CIUREL Daniel Savin, VINTILESCU Adrian, FLORIAN Daniela, VANCEA-STÂNGU Vasile.

Notă:

Precizăm că după constituirea grupului BEGA, doi membri UZPR, respectiv Gerhard Binder şi Mihai Junea, s-au retras din acest grup.

 

 

Două calendare de perete, personalizate de UZPR, pentru   anul 2018

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a realizat, pentru prima dată, două calendare de perete personalizate pentru anul 2018.

Calendarul UZPR, prin care ne propunem promovarea activităţii Uniunii, prezintă pe fiecare filă a lunii, aspecte din activităţile anului precedent, precum şi apariţiile editoriale ale anului 2017.

Într-o prezentare policromă remarcabilă regăsim grupaje fotografice de la Seratele           „ Eminescu, jurnalistul ”, de la Premiile UZPR acordate jurnaliştilor în cadrul unei emisiuni speciale la Televiziunea Română, aspecte de la Premiile „ Eminescu, ziaristul ”, sau Celebrarea Zilei Ziaristului Român, precum şi secvenţe din activitatea echipei Teatrului NostruM. De asemenea, sunt prezentate momente de la Adunarea Generală de la Vidraru şi de la Adunarea Generală Extraordinară de la Bucureşti (8 septembrie 2017).  Celelalte file de calendar prezintă produsele editoriale, Revista Cronica Timpului şi Revista UZP, ziarul Certitudinea, cărţile apărute sub egida editurii UZP şi nu, în ultimul rând, importanţi sponsori şi parteneri ai Uniunii.

Calendarul CENTENARUL UNIRII

Prin editarea acestui calendar, revista „CERTITUDINEA”, publicație aflată sub egida UZPR, a dat primul semnal că am intrat în anul centenarului MARII UNIRI – cel mai important eveniment din istoria noastră.

Coperta calendarului are, ca imagine centrală, o pictură murală de la așezământul românesc din Ierusalim, reprezentând-o pe Maica Domnului cu Pruncul în brațe, iar ca fundal harta României Mari și versurile lui Mihai Eminescu din poezia „Ce-ți doresc eu, ție, dulce Românie”.

Calendarul este ilustrat, la fiecare lună, cu imaginea unui eveniment corespunzător lunii respective din anul 1918.

Imaginile sunt încadrate într-o „fereastră” reprezentând conturul ROMÂNIEI MARI. 

Ambele calendare pot fi procurate de la sediul Editurii Detectiv Literar (sediul proviziu al conducerii UZPR ), str. Anghel Saligny nr. 8, telefon 0746.137.911 ( Ovidiu Zamfir ).

Costul unui calendar este de 12 lei. Pentru cei din teritoriu, care doresc unul din aceste calendare  sau pe amândouă, îl pot contacta telefonic pe dl Ovidiu Zanfir, pentru perfectarea expedierii.