Continuă programul unor evenimente, desfăşurate în parteneriat, la Filiala UZPR „Ştefan Naciu” din Caraş-Severin

Având personalitate juridică încă din anul 2014, filiala noastră, autoare a numeroase proiecte locale, regionale şi transfrontaliere va continua şi în 2018 cu alte iniţiative, îndreptate spre caracterul de utilitate publică, răspunzând  cerinţelor statutare şi legale.

Din acest an, Filiala UZPR poartă denumirea unui mare jurnalist, regretatul Ştefan Naciu, un prieten apropiat al spaţiului jurnalistic din Banatul de Munte. La început de an ne-am reorganizat, în urma înţelegerii cu jurnaliştii din Timişoara care, după 14 ani de coexistenţă în aceeaşi filială, au hotărât să se constituie în grupul local „Bega”. Comunicarea va fi în continuare benefică ambelor grupări.

Filiala noastră are o alcătuire eterogenă, fundamentată pe o prietenie cultivată de-a lungul anilor – cu membrii din zona Banatului, dar şi din diaspora. Sunt peste 60 de membri, între care se află Baghiu Adriana, Berger Gabriela, Botiș Radu, Buzzi Petru, Cenan Glăvan Mihai, Cizmaș Georgeta, Cojocaru Eugen, Crânganu Adrian, Cristescu Ilie, Cucu Ion, Danciu Nicolae Petniceanu, Dolot Gheorghe, Dragoș Gelu, Todor Veronica, Ghibuș Marius, Glăvan Doru Dinu, Humita Florin, Iagaru Mioara Bianca, Iluca Simona, Imbri Iosif, Isac Ștefan, Jompan Dumitru, Magiar Nicolae, Moldovan Ionel Viorel, Mureșan Anca Aurelia, Negru Monica Simona, Popi Cristina, Popi Ioan Mircea, Puiu Doinel, Săndulescu Aurel Gheorghe Nicolae, Sgaverdia Dorina, Stan Ion, Țiglă Erwin, Topală Roxana, Vaipan Cecilia, Vlad Ioan, Vlad Maria, Blada Liviu Sorin.

Preşedinte     

Oana Glăvan Cenan

Filiala UZPR de la Sibiu se reorganizează

Sibiul a avut cu ani de zile în urmă o filială puternică, numeroasă, câțiva dintre membrii din acest oraș contribuind chiar la înființarea organizației noastre.

În prezent, reputații colegi de breaslă Mircea Bițu și Ioan Vidrighin se ocupă de revitalizarea unui grup consistent de membri din centrul de județ și localitățile limitrofe.

La începutul acestui an s-au regrupat cunoscuții gazetari  Jiman Lucian, David Emil, Fred Nuss, Babă Mircea, Achim Nicolae, Ivan Nicolae, Vulcan Ioan, Jalea Doina, Vulcan Carmen, Onuc Nemeș, Bako Dragoș, Dinică Ileana Maria, Buciu Laura, Dobra Ioan. După ultimele informații primite de la președintele filialei, Mircea Bițu, un număr semnificativ de tineri jurnaliști și-au depus dosarele pentru înscrierea în UZPR.

                                                                                                   Biroul de Presă al UZPR

Conducerea legal aleasă și recunoscută de justiție, definitiv, a intrat în sediul central

În cursul zilei de joi, 8 februarie 2018, după ce grupul care a blocat abuziv timp de șase luni sediul central nu s-a prezentat la notificările-somații ale executorului judecătoresc, conducerea aleasă a UZPR și recunoscută de justiție prin sentință definitivă, a hotărât intrarea în sediul pentru care a plătit inutil chirie și utilități timp de șase luni în valoare de peste 30.000 lei.

În prezența unui numeros grup de membri UZPR și reprezentanți ai conducerii, precum și a celor retribuiți financiar, s-a procedat la inventarierea bunurilor aflate în dotarea uniunii, la preluarea situației financiare din perioada 1 august-31 decembrie 2017, urmând ca în cursul zilei de vineri, 9 februarie a.c., să aibă loc inventarierea tuturor dosarelor membrilor UZPR atestate și în curs de atestare potrivit Legii 83/2016, precum și a celor care și-au depus până acum dosarele pentru intrarea în organizație. Aceasta în condițiile în care, conform promisiunii, mâine vor fi aduse la sediu cheile de la fișetele aflate în arhiva uniunii.

Programul cu publicul este preconizat să înceapă marți, 13 februarie a.c., de la ora 10,00.

Vom reveni cu alte amănunte necesare pentru intrarea în normalitate și funcționarea în bune condiții a întregii activități la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

                                                                           Biroul de Presă al UZPR

La Editura UZP, în curs de apariţie, o lucrare de excepţie despre elitele militare ale veacului

Ne onorează încrederea unor prestigioşi jurnalişti militari pentru apariţia lucrărilor lor sub egida Editurii UZP.  În plan editorial există şi alte titluri care, cu siguranţă, vor atrage atenţia cititorilor noştri.

Jurnalistul de elită general-maior (r), dr. Mihai Floca, o prezenţă remarcabilă, mai ales în domeniul militar, ne-a încredinţat spre publicare ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, a volumului „Forţele de elită. Armata secolului XXI”.

Iată ce ne spune autorul, general-maior (r) Mihai Floca,  despre această carte

De ce este nevoie, inclusiv în România, de Forţe pentru Operaţii Speciale?

Uitaţi-vă la televizor şi veţi vedea cel puţin săptămânal:

– mame care-şi încing copiii cu dinamita, îi urcă în autobuze după ce i-au instruit să tragă de o sfoară;

– nebuni care dau cu autobuzele peste mulţimea pietonilor, în Europa Occidentală;

– trenuri care sunt aruncate în aer;

– avioane care explodează în zbor, pentru că fanaticii sinucigaşi detonează explozivii  pe care-i poartă pe sub haine;

– nebuni burduşiţi cu exploziv, care se sinucid în pieţele supraaglomerate din Orientul Mijlociu;

– sceleraţi care deschid focul în şcoli din SUA.

Nimeni nu ne garantează că România va fi ocolită de astfel de nenorociri!!!

                                                             

                                                                  Biroul de Presă al UZPR

 

COMUNICAT

 

CONSILIUL DIRECTOR AL UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, ales de Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie 2017, alegere validată prin Hotărârea Judecătoriei sectorului 1 București, pronunțată la data de 28.09.2017 în dosarul nr.29829/299/2017, rămasă definitivă și executorie prin Decizia civilă nr.238/A/25.01.2018 a Tribunalului București, aduce la cunoștință următoarele:

Prin validarea tuturor lucrărilor A.G.E. din 8 septembrie 2017, a dobândit forță juridică și Hotărârea AGE nr. 2  din 08.09.2017, prin care au fost excluși din U.Z.P.R. următorii: Rosentzveig Adrian (Adi Cristi), Fulea Adrian, Petrescu Ion,  Frangulea Gheorghe, Rusu Gabriela, Puriş Nicuşor Cosmin, Ivaşcu Gheorghe,  Spiridon Cassian, Şperlea Florin, Lupescu Dan, Cepraga Teofil Octavian, Iofciu Ion,  Neagoe Benone Constantin.

În Hotărârea nr.2 din Adunarea Generală Extraordinară s-a precizat: Toţi aceştia pierd, începând de astăzi, calitatea de membru UZPR, făcându-se vinovaţi de convocarea nestatutară a unei aşa-zise „adunări generale”, de uzurpare a calităţii oficiale, de confiscare prin rapt a paginii web, de confiscare prin rapt a sediului şi însemnelor Uniunii, de lansare în media a unor atacuri incalificabile împotriva preşedintelui Uniunii, de încălcarea flagrantă a îndatoririlor prevăzute la Art.15, lit. e) şi f) din Statut.

Dat fiind că aceștia nu au contestat în termenul legal Hotărârea A.G.E., măsura este definitivă.

Orice act, activitate, poziție, opinie, decizie luate în invocarea calității de membru al U.Z.P.R. de vreuna dintre persoanele menționate este lovită de nulitate. După caz, asemenea fapte pot intra și sub incidența legii penale.

CONSILIUL DIRECTOR îi sfătuiește pe membrii U.Z.P.R. să nu se lase induși în eroare de eventuale obstrucții sau colportări ale falșilor membri. Oricâte procese ar mai exista, principiul liberului acces la justiție obligând instanțele să înregistreze și cele mai nerealiste cereri, situația juridică prezentă este fără echivoc: U.Z.P.R. este administrată și reprezentată de organele de conducere alese de AGE din 8 septembrie 2017.

 

 

Președinte U.Z.P.R.

DORU DINU GLĂVAN

 

 

Filiala Moldova Nord-Est a membrilor U.Z.P.R. se regrupează pentru un nou an de activitate

 

Numeroşi jurnalişti din zona de nord-est a ţării, sub imboldul şi preocuparea doamnei Daniela Gîfu, vicepreşedinte a UZPR, se regrupează pentru un nou an de activitate.

La Iaşi, Vaslui, Suceava şi Botoşani un grup important de membri au consimţit să participe la viaţa organizaţiei, urmând ca mulţi alţii, din zonă, să li se alăture.

Se ocupă de acest lucru, colegi nominalizaţi, în calitate de coordonatori pe grupe: Iaşi – Corneliu Dorneanu, Vaslui – Dumitru Marin, Suceava – Dumitru Teodorescu, Botoşani – Florin Simion Egner.

Se regăsesc în această amplă filială, în acest moment, Berzințu Lucreția, Teodorescu Dan Ștefan, Diaconiuc Raluca Daria, Grăjdeanu Marian, Ciocoiu Stelian,  Ciupercă  Livia, Daraban Fănică, Tudorache Liviu,  Cîmpianu Gabriela,  Rotaru Gabriel, Neacşu Mihai, Dorneanu Corneliu, Iliescu Sorin Paul, Savitescu Teofilia Camelușa, Șoitu Laurențiu, Olaru Carmen, Ivan Dumitru, Andriescu Valerian,  Lapa Nicolae Cristian, Marin Dumitru, Cernica Doina,  Clement Costache, Groza Nicolae, Nedelea Ion, Paranici Ioan, Sfichi Mircea, Teodorescu Dumitru, Vintilă Dumitru, Constantiniu Virginia, Egner Florin Simion, Gheorghiu Sebastian-Petru, Ilincaru Dumitru Marius, Lazăr Carmen, Lazăr Georgică, Moroșanu Cristian Dumitru, Păduraru Romică Emanoil.

                                                                                                  Biroul de Presă al UZPR

Grupul jurnaliştilor seniori din Brăila în aşteptarea valului tânăr

 

Pe malul Dunării, în vecinătatea Galaţiului, jurnaliştii seniori din Brăila sunt reuniţi în jurul domnului Emanoil Dobrescu şi doresc ca numărul lor să fie amplificat prin mai tinerii practicanţi ai frumoasei meserii, care este jurnalismul.

Acesta este proiectul brăilenilor pentru 2018. Susţin acest deziderat Avram Chivu, Chiurtu Gheorghe Viorel, Dincă Marius, Dincă Petrica,  Dobrescu Emanoil, Ionescu Constantin Emilian, Mitrea Ghinea, Munteanu Constanța Liliana,  Munteanu Stan, Oană Rodica Maria, Vintilă Mihai şi Mușală Didi.

 

                                                                                                          Biroul de Presă al UZPR

Răspunsuri solicitate de membrii U.Z.P.R.

 

            Mulți colegi, care au urmărit evoluția crizei statutare provocate începând cu vara trecută și citind cu atenție atât comunicatele Președintelui U.Z.P.R., informațiile de pe portalul instanțelor de judecată dar și colportările foștilor membri ai Uniunii, ne adresează zilnic întrebări punctuale despre stadiul actual al problemei. Le-am sintetizat în câteva chestiuni la care răspundem cu girul de specialitate al juriștilor consultați:

 

  1. Ce înseamnă sintagma lipsa capacității de folosință pe baza căreia instanțele au respins opoziția Grupului Petrescu la hotărârile Adunării noastre Generale din 8 septembrie 2017?

Răspuns:

            Capacitatea de folosință definește putința recunoscută oricărui om sau persoană juridică de a fi subiect de drept, de a avea drepturi și obligații, de a fi parte într-un proces. Persoana fizică – omul, ca individ – dobândește capacitatea de folosință la naștere și o pierde prin deces. Similar, persoanele juridice dobândesc capacitatea de folosință la înființare/înregistrare. Aventurierii ce au încercat să acapareze U.Z.P.R. nu există ca subiect juridic decât în imaginația lor, așa cum nu există ca subiecte de drept cu capacitate de folosință ovulele, stafiile, roboții, animalele de companie sau un grup de pasageri ocazionali ce așteaptă metroul.

Deci instanțele au hotărât, cu putere de lucru judecat, că grupul exclus din U.Z.P.R., fostul consiliu director, nu are personalitate juridică de sine stătătoare, nu poate depune acțiuni, nu poate iniția procese ș.a.m.d. Grupul în cauză nu constituie un subiect de drept tot așa cum nu constituie subiect de drept nuntașii și cântăreții la un pahar, personajele unui film, scandalagii într-o tavernă sau spectatorii unui concert. Ei au drepturi ca pesoane individuale, dar nu constituie împreună o entitate juridică (așa cum au încercat să pară) deci sunt nimeni. Pe scurt: nu ei sunt U.Z.P.R.-ul.

 

  1. Există vreo perspectivă ca grupul în cauză să obțină o recunoaștere în dosarul prin care a cerut înregistrarea așa-zisei adunări generale din 2 septembrie 2017?

            Răspuns:

            Dosarul nr.28893/299/2017 se află încă pe rol și nu avem dreptul să anticipăm soluția instanței. Putem însă observa că după 8-9 termene de judecată cererea grupului fără personalitate juridică nu a făcut niciun pas înainte. „Șansa” respectivilor ar fi ca până la 15 februarie a.c. să fie răsturnate principiile fundamentale ale dreptului, neschimbate de la romani încoace.

 

  1. Lipsa capacității de folosință îi scutește pe aventurieri de răspunderea faptelor comise?

            Răspuns:

Lipsa personalității juridice a grupului nu absolvă de responsabilitatea individuală pe cei care au lovit în U.Z.P.R.. Dimpotrivă, o înlesnește, pentru că scoate și mai bine în evidență caracterul abuziv, ilicit al blocării sediului și activităților U.Z.P.R. și al consecințelor acesteia.

 

  1. Responsabilitatea membrilor grupului este egală ?

            Răspuns:

Consiliul Director ales statutar și înregistrat legal (cu putere de lucru judecat!) a numit o comisie care să analizeze responsabilitățile.

 

  1. Când se va relua activitatea în sediul central?

            Răspuns:

Deținătorii abuzivi ai cheilor de la sediul central au fost somați să se prezinte și să le predea joi, 8 februarie 2018, ora 11,00 la Biroul Executorului Judecătoresc Ivan I. Traian-Daniel.

 

                                                                                        Biroul de Presă al UZPR

La Constanţa îşi desfăşoară activitatea un grup consolidat de jurnalişti, membri ai UZPR

 

Revigorată în urmă cu un an, prin strădaniile dnei Steliana Bajdechi, realizator Radio România Constanţa, Filiala UZPR din Constanţa numără peste 30 de membri, dar se anunţă intrarea în rândul Uniunii a altor jurnalişti mai tineri, din presa scrisă online, video şi radio din Constanţa, precum şi din zonele limitrofe.

Anul 2017 a însemnat iniţierea unor activităţi proprii ale uniunii care, reluate, pot da şi mai multă consistenţă grupului eterogen de la malul mării.

La început de an, filiala având în biroul de coordonare, alături de Steliana Bajdechi, pe Sînziana Ionescu, Nicolae Ispas, Ioan Damaschin şi Mariana Iancu, are următoarea componenţă: Strahilevici Arcadie,  Lambă Constantin, Ismăileanu Constantin, Șerbănescu Maricica, Voicu  Dan Ion, Damaschin Ioan, Pavaloiu Marieana, Bratianu Traian, Mihalache Bocai, Bajdechi Steliana, Donose Cătălin Daniel, Fustanela Liliana,  Ispas  Nicolae, Mierluș Aurelia, Haralambie Daniel,  Moldoveanu Liliana, Chirana Magda, Calistru Larisa, Andrei Mihaela, Stîngă Mirela Daniela, Iancu  Mariana, Ionescu Sînziana, Panțu Marius, Malciolu   George, Malciolu Razvan, Jalbă Nona, Georgeta Anastasia Stoiciu, Anghel Simona, Sîrbu Daniel, Rodica Iuncu, Sîrbu Adina, Iliuță Cristina, Sandu Carmen, Oancea Victorina, Pătrăhău Horia, Sterghiuli Dana Nicoleta, Afuz Gabriel.

 

                                                                                                                  Biroul de Presă al UZPR

 

 

A apărut Certitudinea nr.7

Un ziar ROMÂNESC, pentru un public ROMÂNESC!

DIN SUMAR:

MIHAI EMINESCU: Mîncaţi venitul ţărei, a trei generaţiuni viitoare! Mîncaţi pe datorie pînea copiilor, nepoţilor şi-a strănepoţilor! ● MESAJUL UNUI PREOT DIN COVASNA PENTRU KELEMEN HUNOR: „Nu ești cetățean al României! Ești doar o viperă mongoloidă care pune venin în pahare românești și ungurești” ● MIRON MANEGA: Marea manipulare prin balada „Mioriţa” ● DAN PURIC: Arsenie Boca! Ce imagine impresionantă a unui sfânt deghizat în civil! ● CĂLIN GEORGESCU: Solidaritatea nu se clădeşte la ordin ● Românii văzuţi de Emil Cioran și Mircea Vulcănescu ● FLORIAN COLCEAG: Ghidul vânzătorului de ţară şi ieşirea din criză ● MEDITAŢIILE UNUI SECUI: Scopul maghiarimii este de a trăi fără români în România! ● CĂLIN GEORGESCU: Hrană, apă, energie ● CONSTANTIN COJOCARU: Aşteptăm un nou suzeran sau începem lupta de eliberare naţională? ● IOAN ROȘCA: Apel la boicotarea farsei politice care acoperă distrugerea poporului român ● „ŞI EU AM FOST LA ALBA IULIA” – Relatarea lui Ilie Mișcuția din Gyula/Ungaria ● Niculescu Vasile – Pilotul Marii Uniri din 1918 ● PAMFIL ȘEICARU: „La 1912 principiul naţionalităţilor a dislocat imperiul turcesc, la 1918 a dislocat imperiul habsburgic. Acelaşi principiu va disloca şi Rusia” ● CONSTANTIN COJOCARU: România este în proprietatea oligarhiei transnaționale! ● ALEXANDRU PALEOLOGU: Uniunea Europenă este anti-Europa însăşi! ● CORVIN LUPU: Noul tratat Ribbenrop-Molotov: Înțelegerea germano-sovietică din anul 1990 ● CONSECINȚELE UNEI LEGI CRIMINALE: dublarea cancerului la tiroidă și creșterea de 5,6 ori a hipertiroidiei ● ADRIAN PĂUNESCU: Trăiască Taxa, Jaful, Moartea, Fiscul! ● CICERONE IOANIȚOIU: Genocidul comunist (I). România, de la întregire la dezintegrare. Începutul masacrelor sovietice ● O cercetare cu miză SF: INDICELE DE TRANSCENDENȚĂ ● NICOLAE STEINHARDT, un evreu printre legionari ● Eminescu și poliția secretă a lui Franz Iosef ● MIHAI ȘERBAN: Tribunalul european al uitării a decis că trecutul nu mai există! ● NICOLAE DAN FRUNTELATĂ: Scurt tratat de istorie contemporană ● LAURIAN STĂNCHESCU: Europa pelerinului getic! ● MIRON MANEGA: De ce este Eminescu cel mai mare generator de posteritate și de ce eu n-am bască