Jurnaliștii  militari se regrupează în Filiala MApN

La inițiativa unor jurnaliști militari din București a început reorganizarea filialei lor, însumând până în prezent peste 60 de membri ai UZPR.

 

Între cei care se ocupă de contactarea și mobilizarea acestui important nucleu de jurnaliști se află col. Dumitru Mocanu (0771419913) și col. Marian Nencescu (0742357872).

 

 

În urma unui consens al membrilor, în această filială se află, printre alții, Amariei H.Dumitru, Bărbulescu Gheorghe, Bână Petre, Burghelea Eugen, Carp Firiță, Cazacu Paul, Chița Ion, Ciontea Ion, Ciubucă Ioan, Curea Ovidiu, Diaconu Ștefan, Dinu Vasile, Dumitrescu Cosmin, Ene Arșinel, Hamza Mircea, Herțanu Constantin, Leaua Alexandru Cezar, Lică Pavel, Luca Ioan, Manole Ilie, Măndășescu Horațiu, Mârzac Ion,  Moldovan Vasile, Moșneagu V.Marian, Mureșan Radu Sebastian, Nencescu Marian, Omeag Alexandru, Ovreiu Cătălin, Paic Dan, Paraleț Ion, Patca Iulian, Pelin Jănică, Petrescu Stan, Popa Ștefan, Popa Vasile, Pricină Valeriu, Radaslavescu Grigore, Radu Nicolae, Răducan Bogdan Silviu, Roman Dumitru, Roncea Ion, Stoica Francisco Ștefan, Stroe Constantin, Strună Constantin, Toma Gh.Ion, Vartic Gheorghe, Vasile George, Văduva Gheorghe, Vișan Gheorghe, Zavragiu Ilie, Mihalcea Alexandru, Nedelcu Irina, Mocanu Dumitru, Benche Ion, Constantinescu Ion, Floca Mihai, Ion Sofronie şi Ilie Bâtcă.

Biroul de Presă al UZPR 

Parteneriat UZPR – Sindicatul „PRO ART”

La sediul central al UZPR, ieri, 7 martie 2018, a fost semnat un nou protocol de parteneriat între Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România şi Sindicatul PRO ART, care funcţionează pe lângă Muzeul de Artă al României din Bucureşti. Scopul acestui parteneriat este cooperarea reciprocă şi promovarea, în cadrul activităţilor proprii sau comune, a patrimoniului cultural naţional, pentru identificarea valorilor culturale şi colaborarea în promovarea programelor şi proiectelor proprii, de interes public, precum şi organizarea, în comun, de evenimente şi proiecte culturale specifice obiectului de activitate al fiecărei părţi. Proiectul cuprinde capitole importante, care se referă la obiectul acţiunilor comune şi la modalităţile de colaborare.

Au semnat acest protocol preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan şi preşedintele Sindicatului PRO ART, Daniel Ivanciu, fiind prezenţi domnii Emil Stanciu, membru în Consiliul Director al UZPR, precum şi Iuliu Schek şi Nicolae Coşca, din partea sindicatului.

 

Biroul de Presă al UZPR

Alți membri UZPR din București s-au reunit la Amzei

În 21 februarie 2018 la Centrul Cultural al sectorului 1 București din Piața Amzei s-au întrunit alți peste 40 de jurnaliști, membri UZR din București. Cei prezenți au fost informați despre starea de normalitate instaurată, fiind invitați să coopereze la organizarea unor grupuri sau filiale în funcție de afinități și preocupări profesionale comune, indiferent de statutul social, de pensionari sau jurnaliști activi. Informarea a fost susținută chiar de președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.

S-a convenit în vederea reorganizării constituirea unui grup de inițiativă, alcătuit din următorii: Viorel Popescu, Anca Bărbulescu, Mihai Milca, Veronica Ioniță și Dragoș Butnaru. Acest grup urmează să contacteze și alți membri UZPR în vederea cuprinderii în număr cât mai mare în structurile organizatorice pentru reprezentativitatea statutară.

 

Biroul de Presă al UZPR

 

DECLARAȚIE DE PRESĂ

 Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a luat cunoștință cu profundă îngrijorare de faptul că, în procesul civil pe care procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi,  l-a intentat ziariștilor postului Antena 3, instanței i-au fost solicitate de către DNA, date dintr-un dosar care o privește, în mod direct, pe doamna procuror șef. Având în vedere faptul că acest demers a fost apreciat de către prestigioși reprezentanți ai mediului juridic și academic a fi un abuz de putere – în sensul  că procurorul șef al DNA folosește autoritatea instituției pe care o conduce pentru a pune presiune pe o autoritate judecătorească într-un proces în care este direct implicată și, prin aceasta, este de natură să afecteze în mod deosebit de grav obiectivitatea și corectitudinii deciziei ce va fi pronunțată în cauza respectivă – UZPR solicită Direcției Naționale Anticorupție să dea dovadă de realism și moderație, renunțând la orice acțiuni care ar putea afecta independența și corectitudinea actului juridic.

Așa cum am făcut și cu alte ocazii, excludem, în mod categoric orice intenție a Uniunii noastre de a influența, în mod direct sau prin intermediari, derularea normală și corectă a acestui proces și, totodată, ne exprimăm deplina solidaritate profesională și morală cu jurnaliștii postului Antena 3, cărora le dorim să depășească cu succes această încercare pentru a se putea consacra realizării proiectelor editoriale care au adus postului un solid și binemeritat prestigiu.

În mod deosebit, dorim să apreciem spiritul de solidaritate și susținerea față de confrații noștri de la postul Antena 3 de care au dat dovadă personalități reprezentative ale presei noastre scrise și audio-vizuale, care au pus mai presus de opțiunile lor politice, filosofice sau religioase, apărarea demnității profesiunii noastre și a dreptului la libera exprimare a ziariștilor.

Având în vedere faptul că, în ultimul an, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România s-a confruntat cu o provocare, profund incorectă și vădit imorală, de scindare și de învrăjbire, pusă la cale de un grup diversionist de puciști cu epoleți, care s-a soldat cu o serie de procese intentate cu rea credință, construite pe minciuni grosolane și pe falsuri revoltătoare, examen greu pe care am reușit să îl trecem numai prin unitatea și încrederea reciprocă a membrilor și simpatizanților uniunii, adresăm confraților din presa scrisă și audiovizuală îndemnul de a nu ceda unor asemenea tentative de  dezbinare, de subordonare și de manipulare.

Stă în puterea noastră să punem mai presus de orice promovarea și apărarea Interesului Național al României și al tuturor cetățenilor săi, cel mai luminos și meritat omagiu pe care îl putem aduce acum, în anul Centenarului Marii Noastre Uniri. Astfel și numai astfel, vom reuși să facem din profesiunea de jurnalist un titlu de demnitate și de înaltă valoare profesională și morală.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

PREȘEDINTE,

Doru Dinu Glăvan

 

COMUNICAT UZPR

 

    Poziţia Uniunii faţă de incidentul de la Timişoara

Luând act cu îngrijorare de incidentul conflictual de la Timişoara, când primarul oraşului, Nicolae Robu, a jignit in corpore, în mod vehement şi repetat, nu numai jurnaliştii timişoreni ci toată presa, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi exprimă totalul dezacord faţă de comportamentul public al demnitarului şi condamnă, cu fermitate,  orice atitudine de acest fel, indiferent din partea cui vine. Considerăm că tolerarea  unor astfel de manifestări este de natură să aducă extrem de grave prejudicii morale şi profesionale breslei jurnaliştilor români şi, de aceea, nu poate fi încadrată decât ca un gest de complicitate la distrugerea propriei libertăţi – a libertăţii de exprimare a jurnaliştilor români.

Atragem la modul cel mai serios atenţia asupra faptului că în cazul în care asemenea  comportamente abuzive, jignitoare, nu sunt sancţionate prompt şi cu fermitate de către cei direct afectaţi – ziariştii, în cazul de faţă – , se creează un precedent periculos care încurajează discreţionarismul din ce în ce mai abuziv al unor reprezentanţi ai clasei politice, indiferent dacă e la putere sau în opoziţie. Mai mult, chiar dacă  primarul Nicolae Robu putea avea motive corecte de nemulţumire faţă de anumite materiale difuzate în presa scrisă şi audiovizuală, această situaţie nu îi putea permite să procedeze la generalizarea vinovăţiei la nivelul întregii bresle. Dimpotivă, considerăm că tocmai poziţia sa oficială îl  obliga să nominalizeze punctual fiecare situaţie şi să procedeze la prezentarea probelor pentru fiecare caz în parte. În acest sens, apreciem că atitudinea ziariştilor care au părăsit sala în timpul conferinţei de presă susţinută de către primarul Timişoarei, Nicolae Robu, este pe deplin îndreptăţită, meritorie şi exemplară.

Dar, în acelaşi spirit al valorilor şi exigenţelor care îi orientează în mod consecvent activitatea, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România dezavuează  la fel de categoric comportamentul abuziv, imoral sau aservit unor interese meschine, al  unor persoane care se pretind a fi ziarişti şi care se fac vinovaţi de asemenea fapte şi comportamente. Atitudinea noastră severă, categorică, este pe deplin îndreptăţită, ştiut fiind faptul că, până de curând, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România s-a confruntat cu o serie de acţiuni destabilizatoare puse la cale de un desant cu epoleţi şi realizate în complicitate cu o mână de veleitari. Cu toate acestea, UZPR consideră că astfel de acţiuni reprobabile nu pot, în niciun caz, să motiveze sau, mai grav, să încurajeze orice fel de  măsuri, legislative sau de natură politică, menite să îngrădească, în orice fel, libera exprimare a ziariştilor.

S-a semnalat, în spaţiul public, necesitatea existenţei unei entităţi protectoare a drepturilor şi demnităţii jurnaliştilor din România, propunându-se, în acest sens, resuscitarea Clubului Român de Presă. Atragem atenţia că o asemenea organizaţie protectoare există şi se numeşte Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. Această Uniune are, pe de o parte, puterea de a proteja drepturile profesionale şi juridice ale jurnaliştilor (ceea ce a şi dovedit, în ultimii 6 ani), iar, pe de altă parte, are  autoritatea statutară şi juridică de a impune membrilor ei, prin Juriul de Onoare, Disciplină şi Arbitraj, un comportament demn de profesia de jurnalist. Acesta este scopul existenţei UZPR- organizaţie profesională, nu patronală, aşa cum este/a fost Clubul Român de Presă.

De aceea, reînnoim mesajul nostru adresat mediului politic, academic şi civic de a susţine şi promova demersurile insistente ale UZPR în Parlamentul României, pentru consacrarea lui Eminescu ca reper tutelar al breslei noastre. Considerăm că declararea zilei de 28 iunie ca Zi a Ziaristului Român are sensul profund al instituirii unui model suprem de autoritate morală şi profesională a jurnalistului român.

În concluzie, reafirmăm dezavuarea categorică a comportamentului manifestat de primarul Nicolae Robu faţă de familia presei şi, totodată, salutăm atitudinea ziariştilor la conferinţa de presă.  Atragem, însă,  atenţia întregii noastre bresle asupra compromisurilor şi derapajelor comise de unii colegi, ceea ce discreditează însăşi profesia şi încurajează atitudini profund incorecte şi absolut inacceptabile de genul celei a primarului Timişoarei. Uniunea Ziariştilor Profesionişti este alături de toţi jurnaliştii din România, membri sau nemembri ai UZPR, dedicaţi democraţiei, solidarităţii şi legalităţii tuturor componentelor vieţii sociale, respectării valorilor universale,  promovării şi apărării  identităţii noastre naţionale.

                                                                                                    UZPR

 

Calendarul CENTENARUL UNIRII – Martie 2018

 

Prin editarea acestui calendar, revista „CERTITUDINEA”, publicație aflată sub egida UZPR, a dat primul semnal că am intrat în anul centenarului MARII UNIRI – cel mai important eveniment din istoria noastră.

Coperta calendarului are, ca imagine centrală, o pictură murală de la așezământul românesc din Ierusalim, reprezentând-o pe Maica Domnului cu Pruncul în brațe, iar ca fundal harta României Mari și versurile lui Mihai Eminescu din poezia „Ce-ți doresc eu, ție, dulce Românie”.

Calendarul este ilustrat, la fiecare lună, cu imaginea unui eveniment corespunzător lunii respective din anul 1918 (27 martie 1918. Sfatul Țării votează unirea Basarabiei cu Țara Mamă).

Imaginile sunt încadrate într-o „fereastră” reprezentând conturul ROMÂNIEI MARI.

http://www.certitudinea.ro/articole/info/view/calendarul-certitudinea-primul-calendar-dedicat-centenarului-marii-uniri

 

A apărut Certitudinea nr.9

Un ziar ROMÂNESC, pentru un public ROMÂNESC!

DIN SUMAR:

Finanțare record de la BUDAPESTA: peste 100 de milioane de euro pentru UDMR ● CALIFORNIA 1999 – Dialog cu George Emil Palade despre genomul poporului român ● MEDITATIILE UNUI SECUI:  Noi, ungurii, totdeauna îi acuzăm pe alţii pentru nenorocirile noastre naţionale pagina ● BOICOTAȚI ISTORIA! Scrisoarea unui francez către ţăranii români pagina ● FLORIAN COLCEAG. Constituția Cetățenilor este marea noastră șansă de a redeveni un stat funcțional pagina ● LARICS și războiul hibrid al românilor contra românilor! ● ILIE ȘERBĂNESCU.  „Economia din România” nu înseamnă „economie românească” ● GENOCIDUL COMUNIST (III). Secerată de gloanțe, cu o fetiță de mână și alta în traistă ● IOAN ROȘCA. Ascunderea genocidului antiromânesc – demonstraţie sintetică pagina ● RĂZBOIUL CULTURAL DIN EUROPA. Efectele politice ale filmelor „Tunurile din Navarone” și „Dunkirk” ● CONSTANTIN COJOCARU. Trump, Bannon şi „protectoratele” SUA în Europa pagina ● DAN PURIC. Rezistență în rezervația UE pagina ● „VREM ARDEALUL“ – poemul fanion al marii Uniri, ajuns la Blaj în cizma unui mecanic de locomotivă. Sacrificiul unei tinere de 30 de ani ● OCTAVIAN GOGA.  Opera de deznaționalizare a guvernelor din Budapesta s-a dezlănțuit cu o continuitate programatică ● MIRON MANEGA.  Cine sfinţeşte şi cine țintește locul în rețeaua Spitalelor CFR ● „Cronica Vișeuană” își suspendă activitatea pentru 30 de zile, în semn de protest ●  LUCIAN CIUCHIȚĂ. Fantoma comunismului se plimbă în voie pe strada noastră ● OCTAVIAN CĂPĂȚÂNĂ. Un impostor lăudat și aplaudat din ignoranță ● MIHAI ȘERBAN. Dacă ești împotriva invaziilor musulmane, înseamnă că ești un xenofob?

Serata „Eminescu, jurnalistul” Prefigurări şi confirmări eminesciene

23 februarie 2018 – o serată așteptată cu interes de eminescologi, eminescofili și de iubitorii de valori culturale autentice. A fost organizată, de data aceasta, având ca parteneri Primăria Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 din Piața Amzei nr. 13.

Serata a început,  așa cum se obișnuiește, cu momentul „De la Eminescu cetire…” prezentat de apreciatul scriitor, poet și ziarist Miron Manega. Cuvântul eminescian a fost primit ca o invitație la aduceri aminte, dar… atât de actuale în zilele trăirii noastre.

Prof.univ.dr. Ion Haineș, un apreciat eminescolog și ziarist, prin evocarea susținută, ne-a determinat să-l simțim pe Eminescu lângă noi, El, contemporanul nostru.

 

Arthur Baligot de Beyne, diplomat și ziarist francez, a fost cancelar al Ambasadei Franței la Constantinopol și un prieten devotat familiei Alexandru Ioan Cuza. A susținut, cu înflăcărare, cauza românilor în Revoluția de la 1848, mai precis, a susținut Unirea Principatelor. Expunerea generalului Mihail Țăpârlea a fost excelentă, bazată pe o documentație detaliată, descoperind fapte inedite din istoria acelor vremuri.

A fost luna februarie, luna nașterii marelui dramaturg, poet, scriitor, ziarist Ion Luca Caragiale, iar organizatorii Seratei și-au propus să prezinte, în interpretarea membrilor trupei Teatrul NOSTRUM, sceneta „Five oʾclock”. Și-au dat concursul: Domnica Iosu, Virginia Udatu, Elena Armenescu, Mariana Anghel, Marilena Caraghiaur și Viorel Speteanu.

Teatrul NOSTRUM, înființat acum trei ani, sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, prin spectacolele susținute în București și în alte orașe din țară, a început să fie cunoscut și apreciat prin interpretarea actorilor (membri UZPR), prin repertoriul divers și foarte bogat. Serata a fost moderată de poeta și ziarista Rodica Subțirelu.

Programul Seratei „Eminescu, jurnalistul” s-a bucurat de aprecierea celor prezenți, iar cei veniți pentru prima dată alături de noi, ne-au asigurat că vor reveni.

Vă așteptăm cu drag la următoarea serată din 12 martie 2018.

 

Biroul de Presă al UZPR

La Galaţi, membrii UZPR se regrupează

Jurnaliştii de pe malul Dunării, din Galaţi, anunţă regruparea.

Doamna Maria Stanciu, de mulţi ani aflată la cârma organizatorică a Filialei,  ne informează că începutul acestui an înseamnă o nouă reuniune a celor care vor alcătui gruparea, Filiala Galaţi a membrilor UZPR.

Cu prilejul sărbătoririi unui lider de necontestat al jurnalismului gălăţean, domnul Radu Macovei, se vor stabili criteriile de coagulare în Filială,  precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018.

În continuare se contează pe participarea în cadrul Filialei a membrilor UZPR Radu Macovei, Grigore Lazarovici ,  Katia Nanu,  Mariana Iliescu,  Gheorghe Arsene,   Ștefan DimitriuIon Manea , Gheorghe Gurău , Nicolae Sburlan, Vasile Caburgan,  Viorel Bucur,   Corneliu Lupașcu, Dimofte Bourceanu,  Ion Chivu,  Ion Cenușă,  Silvia Mihalcea, Ovidiu  Amălinei, Dan Cătălin Predescu, Ilie Zanfir,  Maria Măndiță, Angela Ribinciuc, Maria Stanciu, Negoiță Valentin Cătălin, Ghiță Nazare, Silviu Vasilache, Coriolan Păunescu,   Marius Mototolea.

                                                            Biroul de Presă al UZPR 

Calendarul UZPR – Martie 2018

Calendarul UZPR, prin care ne propunem promovarea activităţii Uniunii, prezintă pe fiecare filă a lunii, aspecte din activităţile anului precedent, precum şi apariţiile editoriale ale anului 2017.

Într-o prezentare policromă remarcabilă regăsim grupaje fotografice de la Seratele„ Eminescu, jurnalistul ”, de la Premiile UZPR acordate jurnaliştilor în cadrul unei emisiuni speciale la Televiziunea Română, aspecte de la Premiile „ Eminescu, ziaristul ”, sau Celebrarea Zilei Ziaristului Român, precum şi secvenţe din activitatea echipei Teatrului NostruM. De asemenea, sunt prezentate momente de la Adunarea Generală de la Vidraru şi de la Adunarea Generală Extraordinară de la Bucureşti (8 septembrie 2017). Celelalte file de calendar prezintă produsele editoriale, Revista Cronica Timpului şi Revista UZP, ziarul Certitudinea, cărţile apărute sub egida editurii UZP şi nu, în ultimul rând, importanţi sponsori şi parteneri ai Uniunii.