default-logo

Adunarea Generală a UZPR – Breasla și deciziile ei

La Lacul Vidraru, în elegantul sediu al hotelului Posada, s-a desfășurat Adunarea Generală ordinară a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Având în preambul o ședință a Consiliului Director, reuniunea a pus la punct unele dintre cele mai importante repere ale activității organizației.
Mulțumind jurnaliștilor prezenți, care de altfel îi reprezintă pe toți ziariștii profesioniști membri ai Uniunii din țară, vicepreședintele Adi Cristi a menționat importanța profesiei, gradul ei de importanță socială, dar și de periculozitate, care îi situează pe jurnaliști printre categoriile profesionale cu a doua cea mai scăzută medie de speranță de viață dintre toate profesiile.
Dând apoi citire bilanțului UZPR, a remarcat faptul că anul 2016 a fost unul de excepție, printr-o reușită fără precedent – înscrirea jurnaliștilor printre celelalte categorii de creatori. Este, fără îndoială, o realizare care a propulsat UZPR în prim-planul vieții publice din România, precum și în plină vizibilitate printre celelalte Uniuni de creație. De asemenea, s-au trecut în revistă proiecte ca Seratele de tradiție „Eminescu, jurnalistul”, publicațiile organizației („UZP” și „Cronica timpului”), intensa activitate internă și externă desfășurată de conducere pentru sporirea vizibilității UZPR, pentru închegarea sau relansarea unor colaborări strânse cu filiale din străinătate, participarea la evenimente de anvergură din țară, parteneriatele care fac din UZP o prezență tot mai accentuată în spațiul public.
Din ordinea de zi au făcut de asemenea parte bilanțul contabil, care a relevat faptul că Uniunea gestionează cu responsabilitate resursele financiare, regulamentul detaliat al funcționării pe mai departe, în noile condiții impuse de evoluțiile efectelor înscrierii jurnaliștilor printre creatori, a Comisiei de atestare profesională, cea care examinează cererile și dosarele jurnaliștilor pensionari în vederea acordării indemnizației prevăzute de legea 83/2016. Toate aspectele sesizate în cadrul dezbaterilor au fost clarificate și supuse votului; toate propunerile au intrat în atenția Adunării Generale, urmând a fi discutate în ședințe viitoare ale Consiliului Director. De asemenea, unele aspecte organizatorice au fost supuse aprobării Adunării Generale, iar luările de poziție ale colegilor noștri de la filialele din țară au fost analizate, dezbătute și supuse votului. Un moment special l-a constituit intervenția prin mesaj video a președintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan, care și-a îndemnat colegii să fie în continuare alături de Uniunea care activează fără preget în numele și în beneficiul lor.
Peste întreaga efervescență lucrativă a reuniunii s-a resimțit din plin bucuria revederii colegilor, care și-au împărtășit proiectele, au strâns legăturile profesionale, s-au reconectat ca breaslă în superbul cadru natural și în organizarea impecabilă a gazdelor.

UZPR

Despre Autor

Articole asemanatoare

 1. Constantin Pașol

  Bun venit dragi colegi „Pe Argeș în jos, pe un mal frumos”!
  Salut prezența colegilor de breaslă în mirificul peisaj de Argeșului, nu departe de capodopera Meșterului Manole și de prima capitala a Țării Românești.
  Sper că atmosferă, cu aerul ozonat de la poalele Făgărașilor, să fi fost plină de inspirație pentru toți creatorii jurnaliști, dar mai ales pentru decidenți, în folosul întregii bresle.
  Felicitări deopotrivă inițiatorilor întâlnirii, participanților și, de ce nu, gazdelor reuniunii.
  Vă mai așteptpm!

  Constantin PAȘOL- Radio România