default-logo

Conferința „Turismul rural romanesc în context internațional. Actualitate și perspective”, la a XIX-a ediție

Continuând tradiția anilor trecuți, în perioada 25 – 27 mai 2017, la Vatra Dornei s-a desfășurat cea de-a XIX-a conferință internațională „Turismul rural romanesc în context internațional. Actualitate și perspective”. Manifestarea a fost găzduită de Agenția Zonei Montane, avându-i ca principali organizatori: Academia Română – filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” și Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie Montană, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Zonei Montane, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism, Primăria municipiului Vatra Dornei, Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural – ANTREC – filiala Bucovina, Asociația Europeană a țărilor cu munți – Euromontana, Asociația Generală a Economiștilor din România – filiala Iași.
Scopul acestui important eveniment, a fost acela de a reuni, la Vatra Dornei, specialiști din țară și străinătate, capabili să ofere soluții optime de revigorare a mediului rural și a fenomenului turistic din acest spaţiu. Alături de specialiști, sunt invitați prestatori de servicii turistice, oameni de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice și ai asociațiilor – factori care încearcă să identifice împreună, provocările și problemele cu care este confruntat turismul din spațiul rural și să ofere soluții la acestea.

Tematica manifestării a cuprins:
Turismul rural și agroturismul în contextul dezvoltării durabile la nivel naţional, regional și global;
Tradiționalism vs. modernism în turismul rural;
Strategii naționale și regionale de dezvoltare a turismului rural;
Managementul și marketingul e-turismului;
Comportamentul prestatorilor şi consumatorilor de servicii de turism rural;
Rolul legislaţiei în domeniu în promovarea şi dezvoltarea turismului rural;
Turismul rural din perspectivă multidisciplinară şi interdisciplinară: economie, sociologie, drept, psihologie, antropologie, etnografie, folclor etc.;
Bune practici internaționale.

Au fost prezentate un număr de 31 de lucrări științifice, rezultatul cercetărilor a 54 specialiști în domeniu, de la instituții reprezentative, din țară și străinătate, cu preocupări în cercetarea fenomenului turistic rural: Academia Română – filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, Universitatea din Pitești, Universitatea „Transilvania” din Brașov – Facultatea de Turism și Alimentație, Universitatea „Bioterra” București – Facultatea de Management Agroturistic din București și Focșani, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea „Spiru Haret” București – Facultatea de Geografie, Universitatea „Al. I Cuza” – Iași, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economia Industriilor și Serviciilor, Universitatea „Dimitrie Cantemir” Iași, Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” Focșani, Agenția Zonei Montane – Vatra Dornei, Asociația Generală a Economiștilor din România – filiala Iași, Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA) Roznov, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Spitalul Universitar de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași – Laboratorul de Medicină Nucleară, Universitatea „Ege”, Izmir – Turcia, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău – Republica Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău – Republica Moldova, Universitatea din Tbilisi – Georgia, Asociația europeană a țărilor cu munți – Euromontana.
Dintre autoritățile publice ce au onorat manifestarea, amintim: Primăria Municipiului Vatra Dornei, Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean Suceava și Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Primăria orașului Sovata – Mureș.
Sectorul asociațiilor și al organismelor neguvernamentale, a fost de asemenea prezent: Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural – ANTREC Bucovina, Asociația „Forumul Montan din Romania”, Asociația pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana”, SC „Tahion Expert” – Iași, SC Agricost SRL Brăila, SC Romtur Consult Marketing SRL București, SC Ronera Rubber SA Bascov – Argeș, ocolul silvic „Mureșul” – Sovata.
Pensiunile turistice și agroturistice care au răspuns prezent invitației la eveniment, prin administratorii lor, au fost: Pensiunea „Sunători” – Dorna Arini, „Cabana de vis Viorela” – Vatra Dornei, „Țara Fagilor” – Mitocul Dragomirnei.
Lucrările științifice susținute în plen de către cercetători, au fost cuprinse într-un volum tipărit (Turismul rural romanesc în context internațional. Actualitate și perspective – Vol XLIII, editura Performantica, Iași)
Manifestarea s-a derulat pe parcursul a 3 zile și a avut următoarea structură:
Prezentarea lucrărilor științifice la sală – autorii cercetărilor științifice;
Lansare de carte: „A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice” – prof. univ. dr. hab. Gheorghe Săvoiu, Universitatea din Pitești (editura ASE, București, 2016);
Masă rotundă: „Meditația montană”- cercet. șt. pr. III Vasile Avădănei – Centrul de Economie Montană – CEMONT Vatra Dornei;
Workshop cu tema: „Probleme actuale ale turismului rural românesc” – dr. ing. Dănuț Ungureanu – Agenția Zonei Montane Vatra Dornei;
Aplicație practică. Vizitarea unor obiective turistice reprezentative ale comunei Fundu Moldovei: Pensiunea „La Baciu”, „Casa Irina”, Pensiunea „La Moară”, biserica „Sf. Nicolae” din satul Colacu, atelierul de prelucrarea a lemnului pentru draniță (meșteri populari Moroșan Viorel și Sauța Andrei)
Și de această dată, Conferința s-a ridicat la un înalt nivel științific și s-a bucurat de o largă apreciere din partea celor prezenți.
Transmitem și pe această cale mulțumirile organizatorilor, care se îndreaptă către prietenii de suflet ai Conferinței, cei ce o sprijină an de an, cei ce au crezut, contribuit și susținut și de această dată evenimentul, fără de care manifestarea nu ar mai avea aceeași strălucire: Primăriei municipiului Vatra Dornei – domnului primar Ilie Boncheș, Primăriei Comunei Fundu Moldovei – domnului primar Tudor Ion Zdrob, Academiei Române, filiala Iași – domnului academician Teodor Dima, Agenției Zonei Montane – domnului director General Lazăr Latu, Ansamblului artistic „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor Vatra Dornei – domnilor profesori Vasile Moroșan și Dorin Pardău.
Vă așteptăm în ultimul week-end al lunii mai, al anului 2018, pentru a celebra cei 20 de ani de existență a evenimentului și de contribuții științifice substanțiale ale specialiștilor din turismul rural!

Dr. ing. Dănuț Ungureanu – Agenția Zonei Montane
Vatra Dornei

Despre Autor

Comenteaza

*