CRONICA TIMPULUI NR. 25

revista-cronica-timpului-uzprFacem cunoscut cititorului român apariţia unui nou număr (25/februarie 2017) al revistei Cronica Timpului, publicaţie de cultură, atitudine şi performanţă editată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. Un număr, apărut sub semnul aniversării a 166 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu şi a Zilei Culturii Naţionale sărbătorite în cadrul Seratei Eminescu Jurnalistul, care include un sumar bogat cu rubrici de atitudine, ştiinţă, literatură, istorie, spiritualitate, evenimente, cultural-sociale şi interviuri.
Organizată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România şi de redacţia revistei Cronica Timpului, Serata Eminescu – jurnalistul din 16 ianuarie 2017 a reunit şi de această dată la Institutul Cultural Român un public impresionant.
Pe scurt, la paginile 2 şi 3, dr. Clementina Timuş descrie atmosfera de înaltă simţire românească, prezentând invitaţii speciali din Republica Moldova, acad. Nicolae Dabija şi tânăra masterandă Crina Popescu. Prin discursul lor emoţionant, cei doi oaspeţi s-au bucurat de o caldă primire din partea auditoriului prezent. De altfel, Crina Popescu semnează tot la pagina 2 un text intitulat Dacă Reunirea nu se va realiza în ţară, atunci ea se va face cu Eminescu în străinătate.
În paginile revistei (p. 4), dipl. ec. Petre Răcănel, preşedintele Federaţiei Societatea Civilă Românească, evocă în articolul intitulat Brâncuşi, la el acasă personalitatea lui Constantin Brâncuşi (n. 19 februarie 1876), anunţând şi programul manifestărilor cultural-artistice dedicate acestuia, care vor avea loc în satul Hobiţa (jud. Gorj), în perioada 17-18 februarie.
La pagina 5, lectorul va putea parcurge un eseu dedicat romanului Speranţa de Mihail Diaconescui, extras din volumul Critica prozei, care cuprinde texte semnate de neobositul şi regretatul critic Artur Silvestri între 1973-1989.
Ajungem la pagina 6, unde Dan Toma Dulciu, cercetător al vieţii şi operei lui Mihai Eminescu, publică noi documente, scrisori adresate de Matei Eminescu lui Corneliu Botez, în cursul anului 1909.
Continuăm să parcurgem paginile revistei Cronica Timpului, unde conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase oferă lectorilor o evocare, cu titlul Profesorul Ion Mârţ (pseudonim Ion Adam Delaplopu) şi universul cărţii pentru mintea şi sufletul copiilor (p. 7).
La pagina a 8-a, prof. univ. dr. Nicolae Vasile dialoghează cu dr. ing. Laurenţiu Pavelescu, preşedintele Cercului de creaţie. „Vizionar ing.”, Despre viziune şi vizionari.
„Vizionar inginer înseamnă în primul rând manifestarea directă a reflecţiilor şi a judecăţilor unui corp ingineresc cu privire la teme de importanţă deosebită, atât din domeniul ingineresc cât şi din domeniul societal, în ansamblul lui”, explică dr. ing. Laurenţiu Pavelescu.
Cronica Timpului dedică pagina 9 personalităţii celui care a fost conf. univ. dr. ing. Constantin Stroe, de numele căruia se leagă renaşterea industriei de automobile a mărcii Dacia, a învăţământului ingineresc precum şi multe alte proiecte importante pentru România.
Revine dipl. ec. Petre Răcănel cu un text, intitulat Atitudini şi dimensiuni pozitive, unde expune câteva argumente, în numele Federaţiei Societatea Civilă Românească, care susţin propunerea sa ca în memoria conf. univ. dr. ing. Constantin Stroe, o stradă din oraşul Mioveni să-i poarte numele. De asemenea, acesta pune accentul şi pe realizarea unui bust care ar putea fi amplasat în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din aceeaşi localitate.
Forumul ştiinţific internaţional Omul, Terra şi Universul, cu subtitlu Proiectul anului 2017: Orizonturi fără frontieră în educaţia interculturală româno-japoneză propune la paginile 10 şi 11 o discuţie a domnului Constantin Băjenaru cu istoricul George Rotaru şi cu profesorul Emil Oprescu, membri fondatori ai Asociaţiei Româno-Japoneză de Educaţie şi Ştiinţă (Arjeş). Aceştia sunt principalii organizatori ai evenimentului ce va avea loc la finele lunii februarie.
Dr. Elena Armenescu semnează la pagina 12 textul Comemorarea sub semnul Sărbătorii Naţionale a Culturii, fiind o relatare despre evenimentul de la biserica din Parcul Regina Maria, dedicat celui care a fost eminentul critic şi istoric literar, profesorul univ. Ion Rotaru.
Finalul revistei conţine câteva poeme semnate de Nicolae Tudor (p. 13) şi reproduceri de picturi semnate de două surori talentate, Pandrea, Diana-Elena (studentă) şi Veronica Maria (elevă).
Desigur, în filele revista Cronica Timpului, colaboratorii fideli se regăsesc ca semnatari ai mai multor interviuri şi evocări.
Vă dorim lectură plăcută!

Corina VLAD DIACONESCU

Despre Autor

Articole asemanatoare