default-logo

Cultul Mozaic a organizat al III-lea Congres al FCER

Adaugat pe 30 Iul 2016
De :
Comentarii oprite

 

fcerÎn zilele de 25-26 iulie 2016 (19-20 Tamuz 5776), la sediul Institutului Național de Statistică s-au desfășurat lucrările Congresului al III-lea al Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.
Au participat 84 de delegați, din rândul celor 91 aleși democratic de către toate comunitățile evreiești din România, proporțional cu numărul membrilor respectivelor comunități. Congresul a fost statutar constituit.
Reprezentanți ai președinției, guvernului, parlamentului, partidelor politice, autorităților locale, Băncii Naționale a României, ai cultelor religioase, Corpului Diplomatic, ai organizațiilor evreiești din România și Statul Israel, American Joint Distribution Comitte, B’nei B’rit România, Complexului Educațional Lauder Reut România, au participat la deschiderea lucrărilor Congresului și au transmis mesaje de salut.
Președintele FCER, dr. Aurel Vainer, și președintele Institutului Național de Statistică, dr.Tudorel Andrei, au purtat un dialog pe tema „Evreii din România în statisticile oficiale”.
Conform Agendei Congresului, aprobată prin vot unanim, de către participanți, președintele F.C.E.R.-C.M., dr. Aurel Vainer, deputat, a prezentat sinteza Raportului de activitate a Consiliului de Conducere în perioada iunie 2010- iunie 2016. Raportul Comisiei de Cenzori a fost citit de președintele acestei structuri, Florea Țugui, subliniindu-se că, în cele 25 de controale efectuate, nu au fost constatate ilegalități sau abuzuri. După dezbateri, cele două documente au fost aprobate prin vot, iar vechiul Consiliu de Conducere in funcțiune a fost descărcat de sarcini.
Au fost aleși, prin vot secret: membrii Consiliului de Conducere, Președintele – dr. Aurel Vainer, Vicepreședintele – ec. Ovidiu Bănescu, Secretarul General – Eduard Kupferberg și Președintele Comisiei de Etică și Mediere – Silviu Vexler. Comisia de Validare a validat rezultatele alegerilor .
De asemenea, potrivit Agendei, prin votul delegaților, Congresul a adoptat, Programul de Obiective ale FCER-CM pentru anii 2016-2020.
Referitor la Statutul Federației, au avut loc dezbateri care se vor desfășura în continuare, vizând actualizarea sa în acord cu noi cerințe și oportunități.
În cadrul noului său mandat, președintele Aurel Vainer și-a propus să axeze întreaga sa activitate de conducere pe măsurile necesare pentru a asigura: continuitate – înnoire în toate domeniile vieții comunitare a evreilor din România, democratism și transparență, eficientizarea mecanismului financiar în relațiile între Federație și comunități, integrare intercomunitară, solidaritate și frățietate, deschidere și dialog național și internațional favorizând cunoașterea reciprocă și, pe această bază, recunoașterea reciprocă.

Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic

Despre Autor

Articole asemanatoare