default-logo

Decizii ale Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

Miercuri, 19 aprilie, a avut loc ședința Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară.
2. Proiect de Lege pentru…

Despre Autor