default-logo

Despre membrii UZPR

Adaugat pe 14 Apr 2017
De :
Comentarii oprite

Gutiera Prodan – o jurnalistă, pictoriță și manager de excepție !

Ca să fii om sănătos,
Şi să-ţi fie dragă viaţa,
Să priveşti, că-i de folos,
Numai „Buna dimineaţa”!
Am colaborat şi colaborez cu Televiziunea Publică Moldova 1 şi Radioul Republican Moldova, fie în ipostaza de medic, fie în cea de scriitor sau activist obştesc mai bine de 40(!) de ani. Am susţinut pe timpuri emisiunile televizate „ Sănătatea ” şi „ Protecţia civilă”, rubricile radiofonice „ Sfatul medicului ” şi „ De vorbă cu medicul ” din faimoasa emisiune „ Ora călătorului ”, ceea ce îmi dă dreptul să afirm că cunosc cât de cât unele taine profesionale ale televiziunii şi radioului, precum ne cunoaştem tot atât de bine şi cu veteranii lucrători fideli ai Companiei „ Teleradio- Moldova”.Astăzi când sunt invitat să particip în cadrul unor emisiuni televizate sau radiofonice, accept cu plăcere solicitările respective, deşi demult nu se mai plătesc onorarii şi – s nevoit să mă scol cu noaptea-n cap, ca nu mai târziu de orele 7 dimineaţa să fiu prezent în studioul televiziunii. Fac acest lucru din dragostea mea faţă de telespectatori şi din respect faţă de distinsa doamnă Gutiera Prodan, coordonatorul moderator al emisiunilor „ Programe matinale” de la Moldova 1.
…O zicală din bătrâni glăsuieşte: „ Cum e dimineaţa, aşa va fi şi ziua ”.Ţin să confirm cu toată certitudinea, că de peste zece ani încoace ziua-n Moldovioara noastră se pretinde a fi bună, plină cu lumină, pace şi sănătate în suflet şi-n societate. Graţie prestigioasei şi multadoratei emisiuni „Buna dimineaţa”, oblăduită de către echipa redacţională şi regizorală în frunte cu telejurnalista Gutiera Prodan, omul nostru păşeşte cu dreptul, căci programul divers al emisiunii televizate în cauză emană energie pozitivă, îmbogăţindu-i cunoştinţele telespectatorului şi-l face şi mai optimist şi cu dragoste de viaţă. Fără un pic de exagerare, dar eu nu văd alte posturi de televiziune care ar putea concura cu această minienciclopedie cotidiană televizată. Începând cu gimnastica de înviorare, ultimele ştiri şi subiectele cu invitaţii în studio, telespectatorul nu mai caută să manipuleze telecomanda ca să „ alerge ” de la un program la altul pentru a alege o altă emisiune pe plac. Cele 120 minute televizate ale emisiunii „ Buna dimineaţa ” îl face „ prizonierul ” lor chiar de la primele acorduri muzicale care anunţă începutul divertismentului informativ, cultural muzical. Oameni simpli de la ţară, artişti, pictori, regizori, compozitori, sportivi, academicieni, politicieni, oaspeţi de peste hotare au onorat studioul emisiunii „ Buna dimineaţa ”, bucurându-ne cu cele mai proaspete noutăţi din domeniu şi să ne aducă o bună dispoziţie în casă şi în suflet.
…Cu ani în urmă emisiunea „ Buna dimineaţa ” era prezentată personal de către redactorul ei, Gutiera Prodan. Ca să moderezi o atare emisiune, trebuie să dispui de calităţi profesionale deosebite, căci dialogând cu scriitorii, regizorii, medicii, cântăreţii, dansatorii, inginerii, politicienii, sportivii, bucătarii, meşterii populari, savanţii, studenţii şi oamenii simpli de la ţară nu e de ajuns ca să ai un bagaj de cuvinte şi să „manevrezi ”, dar şi să dispui de unele cunoştinţe ce ţin de profesia, specialitatea intervievatului emisiunii. Cu alte cuvinte, un jurnalist care se pretinde a fi în pas cu viaţa trebuie să fie şi un „ microenciclopedist ” al timpurilor sale. Jurnalista Gutiera Prodan a ţinut piept, vorbind metaforic, la toate discursurile invitaţilor din studioul televizat. Atunci când dialoga cu mine pe teme medicale, îmi dădea întrebări ca un profesor în medicină, ca să pot răspunde sobru şi laconic la cele ce aştepta nu numai dumneaei, dar principalul telespectatorul, căruia i se consacră emisiunea. Când vorbea cu mine despre literatură, nu uita să treacă în revistă şi unele creaţii ale confraţilor mei de condei, ca să dea „ tonul” dialogului nostru. Cu anii Gutiera Prodan şi-a pregătit cu responsabilitate o echipă profesională a emisiunii, iar prezentatorii (toarele), ei au fost instruiţi (ite) cu măiestie ca să devină pe bune vedete ale televiziunii naţionale. Mai mult, m-a surprins , şi nu numai pe mine, faptul când în studio au fost invitate personalităţi marcante ale ţării noastre ca să prezinte emisiunea „ Buna dimineaţa”.Este şi un curaj deosebit, dar şi o inovaţie televizată. Am avut şi eu onoarea să fiu coprezentatorul „ Bunei dimineţi”, ca să mă conving încă o dată de necesitatea ei pentru compatrioţii noştri, pentru societatea noastră. Dacă am lua în consideraţie faptul că „ Buna dimineaţa” astăzi este privită cu mult interes şi de către băştinaşii noştri care se află la studii sau la muncă în străinătate, departe de hotarele ţării, atunci putem afirma cu certitudine că emisiunea este cu adevărat internaţională. Graţie ei, compatrioţii noştri de peste hotare se simt în ţări străine ca la noi acasă, implementând cu dragoste datinile şi obiceiurile strămoşeşti .
Tânăra elevă Gutiera a început să scrie „serios”chiar de pe băncile şcolii, bucurându-şi părinţii, profesorii şi colegii de şcoală când în clasa a 7-a şi-a publicat primul său articol în ziarul raional din Ialoveni. Fiind o fire ambiţioasă, promiţătoarea ziaristă Gutiera Prodan a asaltat cu succes şi redacţia ziarului republican Tinerimea Moldovei, care i-a inserat cu regularitate articolele sale. Aptitudinile ziaristice Gutiera Prodan şi le-a îmbogăţit, studiind şi absolvind cu brio facultatea de Jurnalism a Universităţii de Stat din Chişinău şi pe cea de Limbi moderne şi clasice a Institutului de Instruire Continuă. Cei 30(!) de ani consacraţi Televiziunii Naţionale vorbesc de la sine despre fidelitatea şi consecutivitatea Gutierei Prodan faţă de a patra putere în stat. Mai mult, această dragoste dumneaei a transmis-o şi fiului său drag, Iurie , care este redactorul şef al revistei de excepţie pentru cei cu inima tânără, Viaţa ta. Ingeniosul de Iurie Postolachi ştie cu mult farmec şi abnegaţie să captiveze cititorii revistei pe care cu onoare o conduce prin editorialele sale scrise cu mult har şi inspiraţie. Pe urmele mămicii sale păşeşte cu dreptul şi drăgălaşa fiică Cristina, care a absolvit cu brio facultatea de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti, a practicat meseria de reporter la Realitatea TV Română, ca mai apoi să activeze în domeniu și în SUA.
Cunoscându-o de ani de zile pe distinsa Gutiera Prodan, pot consemna şi alte calităţi umane ale ei. Este o fire romantică, plină de viaţă, comunicativă, sociabilă, îi place să călătorească, să cunoască şi altă lume, să filmeze, să fotografieze şi să descrie cu lux de amănunte cele văzute, ca să împărtăşească impresiile şi cu telespectatorii emisiunii „ Buna dimineaţa ” şi cu cititorii fideli ai revistei „ Viaţa ta ”. Mai mult, Gutiera Prodan sa manifestat și ca un pictor de excepție, iar tablourile sale expuse la diverse manifestări culturale au captivat publicul prin expresivitatea lor artistică profesională. Peste o sută de tablouri pe pânză și în ulei, creionări picturale a reușit să realizeze Gutiera Prodan de la începutul ei de bun augur. De lucrările sale s-au bucurat vizitatorii expozițiilor vernisate în Polonia, România, Italia, Ungaria și Franța, care au captivat publicul prin expresivitatea lor artistică profesională.
Sunt ferm convins, că principiul de viaţă a jurnalistei, pictoriței și managerului Gutiera Prodan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău, Ambasador al Păcii, Maestru al Artei şi posesoarea Medaliei jubiliare 200 de ani de la naşterea primului Mitropolit al Moldovei Bănulescu Bodoni: Procedează întotdeauna aşa ca să nu-ţi fie frică sau jenă pentru faptele sau acţiunile tale , este o conduită nu numai în activitatea sa profesională, dar şi o povaţă maternă pentru cei doi copii ai săi, Iurie şi Cristina, un îndemn de colaborare şi prietenie cu oamenii dragi ei.
Gutiera Prodan este foarte atentă cu prietenii şi cunoscuţii săi, ca să le ştie şi ziua de naştere, şi ce mai creează şi editează ei, invitându-i şi felicitându-i personal la emisiunea sa „Buna dimineaţa ”.Domnia sa este prezentă la diverse manifestări literare şi cultural artistice, ca să spună şi un cuvânt de bine, dar şi să reflecte cu interes şedinţele cenaclurilor literare, seratele de creaţie, lansările de carte, acţiunile de caritate etc. Multe cuvinte de bine mi-a fost dat să aud de la Gutiera Prodan atât în cadrul emisiunii televizate „Buna dimineaţa”, cât şi la diferite manifestări culturale dedicate subsemnatului, eu, însă, n-am avut prilejul să i le spun public, doar telefonic sau la unele întâlniri personale. Astăzi profit de ocazia ticluirii acestui eseu şi i le transmit cu aleasă preţuire distinsei Doamne Gutiera Prodan.
P.S: Recent Distinsa Doamnă a Culturii Naționale Românești, Gutiera Prodan, Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău, a fost declarată „Jurnalistul anului 2016!” Felicitări și noi succese pe tărâmul ziaristicii și picturii românești!

Ion Cuzuioc,
scriitor și publicist,
Ambasador al Păcii (ONU)

Despre Autor

Articole asemanatoare