default-logo

Despre membrii UZPR – Gheorghe Reabțov !

Adaugat pe 05 Apr 2017
De :
Comentarii oprite

Gheorghe Reabțov: un scriitor poliglot cu inimă de dac!
Cunosc unii părinți, care își laudă copiii că posedă mai multe limbi străine. La întrebarea , dar cum își cunosc odraslele lor limba maternă, părinții i-au apă-n gură sau chiar răspund franc, că nu-i asta principalul. Nici afirmarea că, necunoscând limba maternă orice om, orice națiune este sortită să-și piardă identitatea, pe acești oameni rătăciți nu-i deranjează viitorul trist. Mai cunosc și mulți oameni de altă etnie, care posedând limba maternă și câteva străine ei cu râvnă învață și limba statului în care locuiesc, scriind, citind și vorbind la perfecție. Acești oameni se integrează cu brio în societate, bucurându-se de respectul și dragostea băștinașilor. Despre unul din oamenii care-și trag seva și din alt neam am auzit de mult, admirându-i de la distanță harul de învățător, povățuitor, filosof, cronicar, poet și publicist. Acest Om cu literă mare a devenit cu timpul un fenomen cărturar enciclopedic pe altarul pedagogiei, filologiei, filosofiei, fiind recunoscut ca un mare iluminist, bibliofil și promotor înflăcărat al limbii române prin cărțile sale scrise și editate la noi. Numele acestui mare bărbat al neamului românesc este Constantin Reabțov, care întreaga viață și-a consacrat-o dezvăluirii și promovării adevărului istoric al țării noastre, scrierii, citirii și vorbirii corecte a dulcii limbi românești. Și așa cum surcica nu sare departe de trunchi așa și unul din feciorii marelui patriot al neamului a pășit cu demnitate pe urmele iubitului său tată, ca să însămânțeze, să cultive și să culeagă roade mănoase pe ogorul pedagogic, lingvistic și cel scriitoricesc. Și despre acest Om am avut a-l cunoaște grație breslei scriitoricești pe care ambii am îmbrățișat-o cu drag, întâlnindu-ne la mai multe manifestări literar culturale și lansări de carte românească. Acest om în scurt timp a și devenit unul din apropiații sufletului meu. Numele domniei sale este: Gheorghe Reabțov, profesor, translator, traducător, publicist, poet, prozator și autor de texte muzicale. Fără doar și poate că cele mau frecvente și plăcute întâlniri le-am avut și le am în cadrul Cenaclului Literar- Artisitic IDEAL, diriguit cu osârdie de către academicianul Vasile Căpățână. La aceste întâlniri de suflet ne-am și împrietenit ca să ne bucurăm cu cărțile scrise și dăruite unul altuia.
Moștenind de la bunul său tată dragostea cea mare față de carte și cei „șapte ani de-acasă” de la iubiții părinți, Constantin și Daria, Gheorghe Reabțov absolvește cu succes școala de șapte ani din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul și cea medie din orașul Cahul, ca să-și ia inima-n dinți și să meargă la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de limbi străine. Susținând la nivelul necesar cerințelor de abiturient examenele de intrare, Gheorghe Reabțov devine studentul instituției de învățământ superior din capitală ca după absolvirea ei să-și consacre întreaga sa activitate studierii și promovării limbii franceze. Stagiul său de profesor de limbă franceză mai bine de 45 de ani în cadrul Universităților de Politehnică și de Stat și Academiei de Studii Economice din Moldova vorbește de la sine despre aportul profesorului universitar la promovarea unei limbi înrudită cu cea română, franceza. Activitatea profesorală a distinsului om de litere Gheorghe Reabțov nu se limitează doar în predarea limbii franceze, dar și în traducerea unui șir de articole și cărți științifice și poezii, perfecționându-și măiestria la Institutul Pedagogic de Stat de limbi străine din Kiev, Universitatea de Stat „M. Lomonosov” din Moscova, Academia de Studii Economice, Bucureşti și Universitatea de Vară din Haute – Bretagne (Saint – Malo, Franţa). Nu sunt specialist în materie de franceză și nu îndrăznesc să-i analizez activitatea profesorală și cea de traducător al poliglotului Gheorghe Reabțov. Acest lucru l-au făcut cu lux de amănunte și pe merit de către oamenii de știință și profesioniști în ramura dată. Dar ca un om al scrisului pot să înșir cele mai frumoase cuvinte despre colegul meu de pană, poetul, prozatorul și gânditorul Gheorghe Reabțov, care s-a manifestat ca un creator cu har al versului liric chiar de la prima sa plachetă de versuri Țara Cahul, editată în 1995 la tipografia Almei Mater unde activează, Academia de Studii Economice din Moldova. Aprecierile criticilor literari și fraților de condei îl încurajează pe scriitorul Gheorghe Reabțov să scrie și să editeze un șir de alte culegeri de poezie, proză și aforisme: Lacrima luminii, Setea de cuvânt, Am muiat penița-n rouă, Gânduri …printre rânduri ș.a. De menționat, că un amplu studiu despre creația scriitorului Gheorghe Reabțov l-a făcut poeta și savanta Lidia Grosu în articolul Poeticul caligrafiat de filologia profesorului Gheorghe Reabţov. Ca un fir roșu printre multiplele culori poetice este împletit lirismul metaforic în poezia lui Gheorghe Reabțov. Dragostea față de Patrie, Limbă, Istorie, Glia strămoșească, Om și Societate prevalează în poezia și proza scriitorului Gheorghe Reabțov. Experiența bogată a septuagenarului Gheorghe Reabțov îi permite să ctitorească și gânduri înțelepte, înmănunchindu-le în culegerile Setea de Cuvânt și Gânduri… printre rânduri. Versurile poetului sunt solicitate și incluse în cele mai prestigioase antologii și culegeri de poezii, apărute la editura Biodova, ctitorită cu grijă de către scriitorul academician Vasile Căpățână. Și compozitorii Moldovei au fost încântați de versul clasic al lui Gheorghe Reabțov compunând pe textele domniei sale cântece de valoare. Vastă și prodigioasa activitate a scriitorului și profesorului Gheorghe Reabțov, membru al Uniunii Scriitorilor și a Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România este pe bune apreciată cu medalia „Mihai Eminescu”. Modestia și bunăvoința care-l caracterizează pe Omul de Cultură Gheorghe Reabțov îl impune totodată și să fie darnic în complimente în adresa colegilor și studenților de Academie, confraților de condei, bucurându-se cu sinceritate de succesele lor, așa cum se mândrește și de aportul fratelui său Valentin în promovarea limbii române prin activitatea sa de translator parlamentar mai bine de două decenii.

Ion Cuzuioc,
scriitor și publicist

Despre Autor

Articole asemanatoare