default-logo

File din istoria medicinii Doctorul Toma Ciorbă!

Personalitatea lui Toma Ciorbă (1864-1936), distins medic-umanist, fire sensibilă şi aleasă, pasionat de bine şi frumos, ale cărui preocupări profesionale, didactice şi ştiinţifice s-au împletit cu un talent incontestabil şi o arie largă de cunoştinţe în domeniul medicinii, s-a impus de-a lungul primelor decenii ale secolului XX printr-o prodigioasă activitate medico-sanitară, socială şi de culturalizare, el fiind şi ctitorul unor importante aşezăminte şi instituţii de cultură, de învăţământ şi sănătate publică.
Distinsul Om al științei, profesorul universitar, academicianul Eugen Popușoi, care a pus bazele istoriei medicinii autohtone a scris cu lux de amănunte despre biografia și activitatea vastă a doctorului umanist Toma Ciorbă. Mai mult, Domnia Sa i-a dedicat și o monografie celui care a fost și a rămas în amintirea urmașilor Toma Ciorbă. E de datoria mea, ca medic și scriitor, publicist și învățăcel al dascălului meu să aduc la cunoștința cititorului unele crâmpeie din viața și activitatea legendarului doctor Toma Ciorbă:
La 15 ianuarie 1864 la Chişinău, în familia ştabs-căpitanului Tudor Ciorbă şi a Alexandrei Zapalskaia s-a născut primul copil Toma, viitorul medic eminent, organizator al ocrotirii sănătăţii în Moldova.
În anul 1875 Toma este elev al gimnaziului nr. 1 pentru băieţi din Chişinău, iar în anul 1886, într-un termen scurt de două săptămâni, el a susţinut 11 examene şi, împreună cu alţi treisprezece colegi de liceu, a primit atestatul de maturitate.
În toamna aceluiaşi an Toma îşi începe studiile la facultatea de medicină a Universităţii „Sf. Vladimir” din Kiev (din cauza greutăţilor materiale este nevoit de câteva ori să întrerupă studiile, pe care le absolveşte în anul 1893). Când i se înmânează multaşteptata diplomă de gradul I, el era sigur că-şi va consacra viaţa combaterii infecţiilor, că inima şi cunoştinţele sale aparţineau poporului.
De cum a terminat procesul său de formare, tânărul Toma Ciorbă se întoarce în oraşul natal Chişinău, cu intenţia fermă să înceapă o luptă grea şi de lungă durată pentru sănătatea oamenilor.
Tânărul medic începu să rezolve cu mare avânt probleme noi şi de mare răspundere. El a reuşit să traducă în viaţă un şir de dispoziţii privitoare la combaterea epidemiilor de boli infecţioase.
Împreună cu A.V.Korceak-Cepurovski – unul din organizatorii serviciului sanitar din Basarabia, şi cu I. Kveatkovskaia – activistă progresistă a medicinii de zemstvă din Basarabia, Toma Ciorbă a înfiinţat în anul 1893 spitalul de zemstvă al guberniei la Chişinău, un birou de producere a vaccinei antivariolice. Din iniţiativa lui Toma Ciorbă se aplică regula de eliberare a adeverinţei de vaccinare antivariolică a fiecărui copil, care trebuia să fie primit la şcoală. Mai târziu s-au creat condiţii şi au fost aplicate măsuri pentru vaccinarea antivariolică obligatorii a întregii populaţii, începe să se folosească pe larg în practica tratării difteriei serul antidifteric.
În anul 1896 în faţa mulţimii, adunate la marginea dinspre Buiucani a oraşului, a fost inaugurat spitalul pentru infecţioşi. Acest spital era construit după proiectul şi sub conducerea doctorului Toma Ciorbă, care devine medic-şef al spitalului, medic curant, bacteriolog prosector, econom, tată bun pentru toţi bolnavii. Pe atunci doctorul Toma Ciorbă devenise deja un om renumit, cunoscut de toţi – de la mic şi până la mare. În sfârşit, a devenit o realitate visul lui: „combaterea eficientă a epidemiilor va fi posibilă numai atunci, când va fi unită acţiunea a două organizaţii diferite – curativă şi sanitară specială…”.
El munceşte cu dăruire şi pasiune, colaborează cu societatea „Crucea Roşie” din Basarabia, predă lecţii la şcoala de felceri şi moaşe, participă la traducerea în viaţă a măsurilor prevăzute de societatea medicală.
Rodnică e şi munca didactică şi ştiinţifică desfăşurată de către savantul nostru. Sunt cunoscute lucrările sale publicare, care oglindesc starea sanitară a oraşului şi rezultatele muncii secţiei de psihiatrie. Aceste lucrări l-au făcut cunoscut în lumea medicală, ca un foarte bun cunoscător al medicinii umane ca un cadru didactic valoros, dăruit cu alese calităţi de cercetător. Toma Ciorbă era cel mai popular medic, era oaspete drag în fiecare familie, în fiecare casă. Despre marea lui popularitate circulau chiar şi legende.
Ca şi în multe alte acţiuni, în care este fondator şi iniţiator, Toma Ciorbă se înscrie printre promotorii măsurilor de culturalizare şi de difuzare a cunoştinţelor ştiinţifice din republica noastră.
Astăzi una din străzile Chişinăului (fosta Spitalului) îi poartă numele, iar spitalului, în preajma căruia a fost fixată în mod solemn o placă memorabilă din marmură pe care este sculptat un basorelief cu chipul savantului, i s-a decernat numele de Toma Ciorbă.

Ion Cuzuioc,
medic și scriitor

Despre Autor

Comenteaza

*