default-logo

Hărţuirea sexuală a angajaţilor, printre cele 333 de contravenții care nu vor mai fi sancţionate decât cu avertisment la prima abatere

Proiectul Legii prevenției naște tot mai multe controverse. Potrivit prevederilor acestuia, fapte precum hărțuirea sexuală, nedeclararea în termen a veniturilor, vânzarea de lucrări de diplomă sau doctorat pentru plagiatori sau abaterile de la regimul silvic vor fi sancționate doar cu un avertisment dacă sunt la prima abatere, iar în termen de 90 de zile sunt remediate.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri a pus în dezbatere publică acest proiect, care cuprinde o listă cu 333 de contravenții.

Potrivit proiectului, la prima constatare a unei contravenții se încheie un proces verbal de constatare și sancțiune cu avertisment, la care se anexează un plan de remediere. În termen de 90 de zile problema trebuie remediată. Contravenientul beneficiază de aceste măsuri o singură dată pentru oricare dintre contravenţiile menţionate.

”Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii de către persoanele/entităţile care desfăşoară activitate economică, precum şi prevenirea săvârşirii de contravenţii de către instituţiile publice şi instituţiile publice locale”, se arată în textul proiectului de lege.

Printre contravenţiile propuse la a fi scutite de amendă la prima abatere sunt însă şi unele cel puţin bizare, notează gandul.info.

De exemplu, unele cuprinse în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Mai exact, este vorba de articolele prin care este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, cum ar fi concedierea, stabilirea salariului sau promovare. De asemenea, sub incidenţa legii prevenţiei ar urma să intre şi prevederea conform căreia „constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată; de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală”. În cazul acestor două contravenţii amenzile prevăzute de legea actuală se încadrează între 3.000 şi 100.000 de lei.

Nu vor mai fi pedepsiți de la prima abatere nici cei care comercializează lucrări științifice ”în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat”.

În lista anexată proiectului sunt înscrise și mai multe contravenții silvice, asta deși, amintește gandul.info, anul trecut s-a stabilit în cazul acestora chiar majorarea amenzilor, tocmai pentru a evita declanșarea unei proceduri de infrigement pentru România.

Despre Autor

Articole asemanatoare