default-logo

IN MEMORIAM: NELU MADOȘA

Rămân în viață tot mai puțini dintre cei care au asigurat prin semnătură succesul de public al revistei „LUMEA”,această pagină luminoasă în istoria postbelică a presei românești.Două cariatide au susținut, după părerea mea,prestigiul publicației apărută în București la începutul anilor șaizeci din veacul trecut.Prima constă în încredințarea conducerii revistei unui arhitect jurnalistic prin vocație,profesorul universitar George Ivașcu,colaborator apropiat al lui George Călinescu.Era anotimpul în care,grație măiestriei sale „Contemporanul” devenise gazeta-fanion,căutată cu înfrigurare de cititori diverși-intelectuali,studenți,elevi.Alături de el au fost aduși oameni în stare să participe la conceperea și realizarea unui săptămânal de actualitate internațională de invidiat. Cea de a doua cariatidă este de căutat în existența acelui grup de tineri gazetari invitați să se exprime prin condeiul propriu în paginile pretențioasei și prestigioasei publicații.Mulți abia ieșeau de pe băncile facultății.Câțiva atrăseseră atenția asupră-le prin norocoasă aterizare în diverse redacții.Erau însă,și unii și alții,doar promisiuni.Timpul i-a confirmat drept ceea ce profesorul Ivașcu și cei din jurul său aflați în nacela de comandă au intuit:adevărate valori.
Nelu Madoșa face parte din această grupă de elită care s-a afirmat drept piesă de indubitabilă altitudine în redacția unei :reviste intrată în legendă- „Lumea”.
Terminase Filologia la București într-o promoție predestinată să ofere mass-mediei românești condeie,voci,chipuri predestinate memoriei:Ioan Alexandru,Adrian Păunescu,Constanța Buzea,Rodica Madoșa,ca să ne oprim la câteva exemple. A pășit în gazetărie ca știrist în cadrul redacția externă din cadrul agenției naționale de presă.De acum încolo,ani la rând,mulți la număr, scrisul lui Nelu Madoșa va lumina rubrici ori pagini întregi ale revistei.Ardelean prin naștere,aducea cu sine matricea omului sobru și pus pe treabă,transformând tema ori subiectul urmărit într-o producție marmoreeană din fasonarea căreia nu se oprea decât atent la bătaia de clopot a plecării în tipografie.A acoperit numeroase arii de interes ale vieții internaționale,așezându-se cu deosebire în caroiajul cromatic al Balcanilor.Indiferent de tema de proiectare aflată pe planșetă,Nelu a abordat-o cu religiozitate,stăpânit de nevoia interioară a scoaterii de valoare adăugată maximă.Am reținut din comportamentul său zbaterile pentru surprinderea până la nuanță a reliefului misiunii la zi,explozia de argumente scoase la iveală în apărarea propriilor convingeri, mentalitatea alergătorului de cursă lungă ce are de străbătut un traseu pentru care se simte pregătit.Era un luptător exemplar,fermecător, pe meterezele lucrului bine făcut.
Gazetarul de nedezmințită valoare era suținut de cercetătorul literar asiduu,recunoscut,publicat și,firește, adesea citat.Enciclopedismul său,profunzimea opiniilor exprimate,diversitatea preocupărilor au atras atenția unor personalități de frunte ale vieții academice din țara noastră.
Ne despărțim de Nelu Madoșa,însoțindu-i de acum încolo pasul așezat, lin curgător,„Colo-n Elizeu”.Breasla condeierilor români a pierdut un strălucit purtător de demnitate omenească și profesională,autentic deținător de „sânge albastru”. Un nobil.

Neagu Udroiu

Despre Autor

Articole asemanatoare