default-logo

La masa de scris!

Adaugat pe 07 Mai 2017
Comentarii oprite
Eticheta: , ,

(crâmpeie de la constituirea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Chișinău)
În Republica Moldova sunt mai multe uniuni, asociații, societăți, centre și cluburi neguvernamentale de diverse profiluri de activitate și, fiecare din ele își aduc aportul la dezvoltarea țării în conformitate cu legea despre organizațiile obștești. Aceste organizații nu sunt dotate financiar de către guvern și activează doar în baza cotizațiilor de membru, donații și sponsorizări, proiectelor naționale și internaționale și, evident, pe principiu de voluntariat. Organizațiile care conform cu Statutul său înregistrat întreprind și activitate economică mai pot pretinde și la un profit oarecare ce le-ar permite să-și realizeze mai cu succes planurile sale. Unele organizații activează autonom, de sine stătător, altele în colaborare cu cele internaționale de peste hotare, înregistrându-se ca filiale ale lor. Și țin să remarc că activează destul de reușit, multilateral. Una din aceste organizații este chiar Uniunea Scriitorilor din România, filiala Chișinău, membru al căreia sunt de mai mulți ani și-mi dă dreptul să-i apreciez activitatea din interior. Mai mult, această filială este ca o punte de creație între Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Moldova. Personal am participat la mai multe manifestări literare, culturale și întâlniri de creație întreprinse de Filiala Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România ca să mă conving de necesitatea unei atare organizații în procesul creativ a lumii literare de la noi, care până la urmă se răsfrânge benefic asupra culturii generale a cititorului, societății în genere. Și iată că în una din zile, că bună a fost, fiind în ospeție la bunul meu coleg de pană, poetul, editorul, regizorul, artistul plastic și activist politic și obștesc Vasile Căpățână, care tocmai venise de la București, avu să aud că dânsul s-a întâlnit cu prietenul său Doru Dinu Glavan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, organizație fondată încă la 1 decembrie 1918 și care astăzi are peste 2000 de membri, și i-a sugerat ideea creării a unei filiale la Chișinău. Fără doar și poate că m-am dat cu părerea că ar fi binevenită fondarea filialei a unei organizații profesioniste de creație de rezonanță internațională. Ei, și dacă cineva vine cu ideea e de datoria lui să și o realizeze. Grație harului managerial a lui Vasile Căpățână într-un timp scurt a și fost organizat grupul de lucru pentru crearea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău. Dar, se știe că un dirijor bun totdeauna își selectează cu migală și o echipa orchestrală pe măsură. Aici, Vasile Căpățână a nimerit în țintă, incluzând în grupul lucrativ pe distinșii ziariști cu experiență Nicolae Schițco și Victor Ladaniuc, care au și pregătit toate materialele necesare și procesele verbale pentru a fi transmise Consiliului UZPR. Mai mult, au fost selectați și membrii potențiali ai acestei prestigioase organizații, care urmau să depună cererile și formularele completate necesare în conformitate cu Statutul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Și iată că veni și ziua multașteptată la care s-au întrunit ziariști cu renume pentru a decide crearea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău! Se cere a fi menționat faptul că la Conferința de Constituire a fost prezent însuși Doru Dinu Glavan, președintele Uniunii de la București, care în discursul său a relatat celor întruniți și unele aspecte ale activității Uniunii pe care cu onoare o conduce. Tot dumnealui a înmânat și carnetele de membru celor primiți în rândurile UZPR. La acea adunare, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău a fost ales în unanimitate decanul breslei ziaristice Victor Ladaniuc, care pe bune a condus și a pus bazele de activitate creativă mai bine de doi ani de zile. Astăzi, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău este condusă de către cunoscuta telejurnalista Gutiera Prodan, care chiar de la începutul său de activitate în rol de președinte a reușit să-și impună calitățile sale manageriale în organizarea și desfășurarea a mai multor manifestări culturale, literare și ziaristice. Pe viitor, tânăra președinte are mai multe planuri de activitate în palmaresul său creativ. Fără doar și poate, că fără concursul membrilor Uniunii aceste proiecte vor fi mai greu de realizat și acest lucru îl conștientizează colegii de breaslă care sunt alături de ea nu numai cu cuvântul dar și cu aportul fiecăruia în parte. În acest context, cred că este binevenită și colaborarea mea personală cu revistele și site-ul UZPR, inițiind și susținând regulat rubricile de publicistică „Despre membrii UZPR” și „Personalități notorii ale neamului românesc”.
Constituirea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Chișinău este de bun augur și să-i dorim succese în realizarea pe viitor a tuturor proiectelor năzuite!

Ion Cuzuioc,
membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România,
membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Despre Autor

Articole asemanatoare