default-logo

Mangalia : Simpozionul „ HAI ACASĂ ” sub semnul patriotismului şi al educaţiei

31-august-ziua-limbii-romaneParticipanţii la simpozionul având ca temă „ Limba română, patria mea ” au avut ocazia întâlnirii unor oameni care şi-au manifestat ,marele spirit patriotic pe care îl promovează, prin tot ce fac. Reuniunea zilei de miercuri a început cu o „ lectie de istorie ”, la „ catedră ” fiind maiorul, în rezervă, Viorel Popescu de la Asociaţia „ Cultul eroilor ” din Iaşi, care a vorbit despre modul de cinstire al înaintaşilor, pledoaria fiind pentru neuitarea strălucitului domnitor Ştefan cel Mare. Domnul V. Popescu a prezentat câteva sute de afişe, lucrări, fotografii, păstrate cu sfiinţenie, care înfăţişează preocupare unor oameni din Iaşi şidatcu zona Moldovei pentru păstrarea cultului luptătorului pentru libertatea românilor.
Un alt invitat al primei jumătăţi de zi a fost dr. ing. Dragoş Datcu, un tânăr român care se află la al doilea doctorat în Olanda şi studiază, cercetează „ ingineria socială ”, un domeniu de mare noutate, dar şi de utilitate practică. Dragoş Datcu s-a dedicat unui câmp nou de ştiinţă, cercetarea emoţiei, a vocii, comportamentului, gesticii prin care poate stabilii situaţii critice apărute în viaţa cotidiană, prevenind posibile atacuri teroriste, atitudini antisociale în diferite locuri cu aglomerări umane. Un subiect profund ştiinţific pe care tânărul dr. ing. Dragoş Datcu îl dezvoltă în colaborare cu Universităţi din Olanda şi România, angrenând studenţi şi cadre universitare din ţară, în stagii susţinute în Olanda, îndrumând olandezii să viziteze România şi să realizeze colaborări benefice. D. Datcu susţine, de câte ori are ocazia, numeroase conferinţe de specialitate pentru studenţii şi cadrele facultăţilor din România, îndemnându-i spre ştiinţă şi cercetare în domenii moderne, de mare aplicativitate practică.
A vorbit celor prezenţi la simpozion, un alt tânăr, spaniolul Daniel Santos, fost om de afaceri în ţara sa, care, după ce a eşuat „ acasă ”, a venit în România, mai întâi de curiozitate, dar a avut şansa să îşi dezvolte spiritul antreprenorial, vorbind cu entuziasm despre oportunităţile pe care le poate dezvolta, într-un mediu benefic, cu parteneri loiali români. Deşi de puţină vreme se află în România, Daniel Santos a vorbit româneşte, nu numai cu plăcere dar şi cu respectul şi preţuirea pe care o are faţă de noii săi parteneri – românii.
iorgusParticipanţii l-au cunoscut şi pe cel care a fost alături de iniţiatorii acestui simpozion devenit tradiţional, chiar gazdă şi organizator, fostul primar al oraşului Mangalia ( timp de 12 ani ), ……… Iorguş. Domnia sa a vorbit despre pasiunea, dragostea, preocuparea responsabilă prin care a reuşit să impună oraşul de la malul Mării, ca o gazdă primitoare, atrăgând mii, zeci de mii de turişti din ţară şi din străinătate, prin asigurarea unor condiţii remarcabile, organizând evenimente deosebite, apreciate de localnici şi oaspeţi. Cu modestie a vorbit despre organizarea, de-a lungul anilor, a întâlnirilor pentru românii aflaţi peste hotare, considerând că Mangalia poate fi numită o „ Capitală a Diasporei ”.
Prima parte a zilei a oferit prilejul participanţilor să se întâlnească cu doamna senator Ecaterina Andronescu, fost ministru al învăţământului. Desigur, tema predilectă a fost învăţământul românesc şi românii din diaspora. Doamna Andronescu a făcut, mai întâi, o prezentare a stadiului învăţământului din ţară, vorbind despre principiile care trebuie să guverneze pentru o educaţie solidă, sănătoasă, de la anul pregătitor şi până la anii de studenţie. A vorbit despre programul diferenţiat necesar, în perioada liceală, care să asigure tineri profilaţi şi bine instruiţi pe diferite meserii, necesare oricărei societăţi.
Numeroşi jurnalişti din mai multe ţări europene au adresat o serie de întrebări, privind şcolile de limbă română din Italia sau Spania, unde tot mai mulţi români ar dori să-şi întregească familia, cel puţin pe o perioadă de timp. Apoi, despre faptul că sunt profesori de diferite pregătiri care ar putea fi folosiţi de guvernul român, prin instituţiile sale, în activităţi organizate pe teritoriile altor state, cu puternice comunităţi de români. Doamna Andronescu a fost solicitată să transmite spre cei responsabili, de pildă, necesitatea ca l unele consulate să se manifeste bunăvoinţa de a oferi, la sfârşit de săptămână, spaţii pentru organizarea de ore de limba română, pentru unele grupuri de copii, aşa cum s-a mai procedat şi în alţi ani ( de exemplu, în Cipru ).andronescu
Dialogul purtat la această întrevedere a fost unul îndelungat şi nădăjduim de real interes, pentru clarificare, pe cât posibil a perspectivei învăţământului. Doamna Andronescu i-a asigurat pe participanţii la simpozion că ţinta de 6 % din PIB, pentru învăţământ, nu a fost abandonată.
Ziua de miercuri s–a dovedit cea mai încărcată în programul celor prezenţi, pentru că după amiaza a fost organizată pentru vizite la diferite obiective turistice şi istorice din zona Dobrogei, precum bazele de tratament balneare de la Mangalia şi Techirghiol, monumentul de la Adamclisi, complexul monahal de la Dârveni.

Despre Autor

Articole asemanatoare