Presa românească din diaspora reflectă Adunarea Generală Extraordinară a UZPR

Publicația „MIORITA USA” (California, SUA)

http://www.mioritausa.news/stiri/adunarea-generala-extraordinara-confirmat-sprijinul-uzpr-pentru-presedintele-functie-doru-dinu-glavan/

RADIO METAFORA (Canada)

http://www.radiometafora.ro/2017/09/10/comunicat-de-presa-adunarea-generala-extraordinara-a-confirmat-sprijinul-uzpr-pentru-presedintele-in-functie-doru-dinu-glavan-publicat-de-madalina-corina-diaconu-fondator-clubul-presei-transatlantic/

Clubul Presei Transatlantice (Washington DC)

https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2017/09/09/adunarea-generala-extraordinara-a-confirmat-sprijinul-uzpr-pentru-presedintele-in-functie-doru-dinu-glavan/

COMUNICAT

Mâine, 8 septembrie 2017, începând cu ora 11.00, la Amfiteatrul 1 de la Academia de Studii Economice, str. Căderea Bastiliei nr.2-10, are loc Adunarea Generală Extraordinară a UZPR, convocată de Preşedintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan.

Stimaţi membri ai UZPR,

Termenul până la care se puteau trimite procesele verbale care validează trimiterea mandatelor de reprezentare, s-a încheiat. Mâine, uşile Amfiteatrului sunt deschise exclusiv pentru membrii UZPR. Deci, orice membru al Uniunii, care este interesat de soarta organizaţiei, este binevenit.

După Adunarea Generală va fi prezentată o Declaraţie de presă.

UZPR

COMPARAȚI ȘI ÎMI VEȚI DA DREPTATE!…

Pentru că, la vremea cuvenită, am învățat la școală adagiul clasic potrivit căruia ,,comparaison n’est pas raison’’ m-am abținut până acum să fac o asemenea comparație între maniera total diferită în care două instituții de stat au găsit de cuviință să răspundă unor fapte pe care subsemnatul (dar nu numai eu!) le-am adus la cunoștință, prin intermediul canalelor de presă. Cerându-le, în temeiul încrederii și al respectului reciproc necesar să existe între cetățean și entitățile statului de drept, să le aflu punctul de vedere în această privință. Este vorba despre puciul pus la cale și, doar parțial înfăptuit, de către trei colonei, unul activ și alți doi în rezervă, în urma căruia conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a fost confiscată , iar președintele statutar și legal ales al uniunii, Doru Dinu Glăvan, a fost constrâns ,,să se autosuspende’’(?!) și să predea ștampila și cheile acestor intempestivi jurnaliști cu epoleți.
Continuă lectura

PUCIȘTII CU EPOLEȚI RECIDIVEAZĂ ÎNTRU ALE MINCIUNII

Fără doar și poate, atunci când l-au numit pe Mihai Eminescu ,,sursa noastră de identitate’’, membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, nu s-au gândit că va veni o vreme când vorbele sale necruțătoare vor dobândi o dureroasă actualitate pentru breasla noastră. Scria, astfel, gazetarul Mihai Eminescu, despre niște triste umbre ale timpului său și, din păcate, vedem acum că nu numai despre ei: ,,Dacă sunt bărbați, atunci vorbească-ne fățiș, privească-ne în ochi, arate-se vrednici de a sta de vorbă cu noi, iar nu să caute a se furișa pe poteci ascunse pe care niciodată nu-i vom putea urma.”

Mă refer la murdarele manevre ale unor gazetari cu epoleți care vor cu orice preț – dar, oare, chiar cu orice preț?! – să confiște Uniunea Națională a Ziariștilor Profesioniști, singura uniune de creatori a breslei  noastre. Ceea ce parțial le-a și reușit, de vreme ce săptămâna trecută au ținut o așa zisă Adunare Generală în care și-au împărțit ciolanul. După cum era și de așteptat, reacția membrilor uniunii care nu au acceptat să se supună dictaturii militarizate nu a întârziat să apară. Astfel, pe 31 august, ca urmare a acțiunii intentate în justiție de către președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan – pe care triumviratul militarizat compus din colonelul Adrian Fulea, coloneii în rezervă Ion Petrescu și Benone Neagoe l-a constrâns să se autosuspende din funcție! Judecătoria sectorului 1 a dispus suspendarea efectelor Deciziei nr 1/10.8.2007, sub aspectul suspendării din calitatea de președinte al UZPR a reclamantului (Doru Dinu Glăvan n.n.), până la soluționarea acțiunii pe fond.

Continuă lectura

COMUNICAT. Nici chiar Consiliul Director al UZPR nu este mai presus de lege

Cu privire la Adunarea Generală din 2.09.2017, convocată de aşa-zisa conducere colectivă a Consiliului Director al UZPR, reafirmăm că aceasta este nestatutară (încalcă art. 24 din Statutul UZPR) şi nelegală. Ordonanţa preşedinţială a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, din data de 31 08.2017‚ „dispune suspendarea efectelor Deciziei nr. 1/10.08.2017 emisă de Consiliul Director al UZPR, sub aspectul suspendării din calitatea de membru al UZPR a reclamantului, până la soluţionarea acţiunii de fond” şi „obligă pârâţii la plata către reclamant a sumei de 420 lei, reprezentând cheltuieli de judecată”.

Aşa cum (credem că) se ştie, sentinţa, în cazul ordonanţei preşedinţiale, este EXECUTORIE DE ÎNDATĂ, până la „soluţionarea acţiunii de fond”. În traducere liberă, aceasta înseamnă că, până la „soluţionarea acţiunii de fond” a speţei, Doru Dinu Glăvan este preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Efectele şedinţei din 10.08.2017, cu privire la decizia excluderii din UZPR a lui Doru Dinu Glăvan, sunt, aşadar, nule de drept, inclusiv aşa-zisa Adunare Generală din 2.09.2017.

Orice acţiune în instanţă, fie ea recurs sau apel, nu are niciun efect juridic asupra deciziei instanţei, în cazul ordonanţei preşedinţiale (evident, până la „soluţionarea acţiunii de fond”).

Nimeni, nici chiar Consiliul Director al UZPR, nu este mai presus de lege.

UZPR

La UZPR, un pucist a plecat, năravul i-a rămas!

Mi-aș fi dorit să nu mai scriu un nou comentariu despre situația creată în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în urma puciului instrumentat de trioul cu epoleți care a preluat puterea  în mod abuziv și ilegal, până când vineri, 8 septembrie, Adunarea Generală a uniunii noastre va analiza și va decide. Am ales să procedez în acest fel pentru a nu tensiona mai mult starea de spirit a confraților noștri, membrii ai uniunii, dar și ținând seama de faptul că, în ședința publică din 31 august, Judecătoria sectorului 1 a dispus suspendarea efectelor deciziei Comitetului Director al UZPR( de fapt, a auto-proclamatului organism!), prin  care Doru Dinu Glăvan fusese suspendat din calitatea de membru al uniunii, până la soluționarea acțiunii de fond având ca obiect de fond ,,anularea act’’  înregistrată pe rolul acestei instanțe. Un alt motiv fiind acela că, în urma unor semnalări pe care subsemnatul și alți confrați le-am lansat în spațiul mediatic, șeful Serviciului de Transmisiuni Speciale, general maior inginer Ionel Sorinel Vasilca, i-a cerut purtătorului de cuvânt al acestei unități a sistemului național de apărare, colonelul Adrian Fulea, să pună capăt,  imediat și necondiționat, situației de incompatibilitate în care se afla dat fiind faptul că îndeplinea, în același timp, și funcția de secretar general al UZPR.

Continuă lectura

Justiţia şi-a făcut datoria

Preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan a câştigat, în Justiţie, prima rundă împotriva puciştilor din Consiliul Director al Uniunii. Justiţia şi-a făcut datoria, sancţionând abuzurile Consiliului Director. Dispozitivul sentinţei civile executorii a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţată la data de 31 08.2017 este următorul:

Tip solutie: Admite in parte cererea

Soluţia pe scurt: Admite în parte cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale. Dispune suspendarea efectelor Deciziei nr. 1/10.08.2017 emisă de Consiliul Director al UZPR sub aspectul suspendării din calitatea de membru al UZPR a reclamantului până la soluţionarea acţiunii de fond având ca obiect „anulare act” înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub nr. de dosar 27913/299/2017. Respinge, în rest, cererea, ca inadmisibilă. Obligă pârâţii la plata către reclamant a sumei de 420 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Ia act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31.08.2017.

Document: Hotărâre  6139/2017 

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000718406&id_inst=299

Notă! Sentinţele Ordonanţelor Preşedinţiale sunt executorii de îndată, chiar şi după depunere de Apel la termen.

ANUNȚ – Adunarea Generală

02Stimaţi membri ai UZPR,

Vă reamintim că vineri, 8 septembrie 2017, ora 11,00, în Amfiteatrul 1 de la ASE din clădirea Ion N. Angelescu, str. Căderea Bastiliei nr.2-10, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară, convocată statutar şi legal de preşedintele Uniunii.

Intrarea în Amfiteatru se face începând cu ora 10,00 pentru înregistrarea delegaţilor mandataţi, precum şi a celorlalţi membri UZPR interesaţi de problemele Uniunii.

Precizăm că la această adunare poate participa oricare membru din ţară sau din străinătate cu menţiunea că nu vor avea drept de vot decât cei mandataţi, pot avea în schimb dreptul la cuvânt!

Toţi cei care se vor afla în sală vor avea legitimaţii cu cotizaţia la zi şi actul de identitate.

Corespondenţa privind organizarea participării la Adunarea Generală Extraordinară se va face prin adresa oficială de email a Uniunii secretariat@uzp.org.ro.

UZPR

Doru Dinu Glăvan îşi continuă exercitarea prerogativelor de preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

În urma Sentinţei dată de Completul de judecată al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, din 31.08.2017, la Ordonanţa Preşedinţială, a fost suspendată Decizia nr. 1 din 10.08.2017 a Consiliului Director, de suspendare a lui Doru Dinu Glăvan.

În aceste condiţii, Doru Dinu Glăvan îşi continuă exercitarea prerogativelor de preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Astăzi a fost făcută publică şi demisia lui Adrian Fulea din toate funcţiile de conducere ale UZPR, de membru al Consiliului Director si de secretar general.

Pentru continuarea pregătirii şi desfăşurării Adunării Generale Extraordinare din 8 septembrie 2017 şi pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor administrative care nu suferă amânare, prin Dispoziţia nr. 9 a preşedintelui UZPR, se deleagă atribuţiile de secretar general  doamnei Mădălina Corina Diaconu, care va îndeplini până la Adunarea Generală, funcţia de secretar general interimar.

U.Z.P.R.- După zăbrele și cu lacăt. La propriu și la figurat!

Cu exact zece zile în urmă, puneam aici, în coloanele ,,Jurnalului Național’’ , câteva întrebări în urma situației create la Uniunea Națională a Ziariștilor Profesioniști din România, după ce un comando de ziariști cu epoleți l-a constrâns pe președintele uniunii, Doru Dinu Glăvan, să se autosuspende. Somându-l, totodată, să predea prerogativele funcției, plus ștampila, biroul, adresa de e-mail și cheile sediului, unui triumvirat  din care fac parte doi ofițeri în rezervă – coloneii Ion Petrescu și Benone Neagoe – și unul încă activ, colonelul Adrian Fulea. Acesta din urmă îndeplinind, concomitent, funcția de purtător de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale și pe cea de secretar general al UZPR, în noua echipă de conducere ,,manu militari’’.

În consecință, solicitam, cu tot respectul cuvenit, domnului general maior inginer Ionel Sorinel Vasilca, directorul STS, să analizeze dacă, în cazul în care un ofițer activ al Armatei Române ocupă o funcție de conducere într-o entitate a societății civile, nu este vorba despre o situație de incompatibilitate și, în funcție de asta, să adopte decizia cerută de lege. Ce-i drept, aceeași solicitare am adresat-o și Agenției Naționale de Integritate, deși, știut fiind că ,,draga de ANI’’ se ocupă cu predilecție de lideri politici – și, mai ales, pe cei care se află pe o anumită coloană a eșichierului -, nu mi-am făcut, din start, mari speranțe.

Continuă lectura