default-logo

Personalități notorii ale neamului românesc

ARCADIE SUCEVEANU – Cavaler și al poeziei!

Despre poetul Arcadie Suceveanu aveam să aflu pe la sfârşitul anilor şaizeci, de pe când îşi publica primele versuri în ziarele Zorile Bucovinei şi Tinerimea Moldovei. Peste vreo cinci-şase ani ne-am întâlnit în aceeaşi culegere colectivă, Dintre sute de catarge, apărută la editura Literatura Artistică în 1975, unde Arcadie Suceveanu debutase cu versuri, iar eu – cu proză. Şi astăzi, când răsfoim această carte, şi ne privim pozele, facem câte-o glumă pe seama lor, mai bine zis, pe seama noastră, cât de tineri şi de frumoşi eram pe timpuri. După ce venise din Bucovina, şi se stabilesc în Chişinău, fiind angajat la editura Literatura artistică, Arcadie Suceveanu, de câte ori mă întâlnea, mă îndemna: „Hai, Ioane, când ne aduci ceva pentru editare?!…” Îi răspundeam laconic: „Va veni şi timpul meu”. Altceva nu-i spuneam nimic şi nici nu îndrăzneam să-i destăinui că am debutat încă în 1972, şi nu o singură dată am fost recomandat de către Uniunea Scriitorilor, ca să-mi fie editate manuscrisele mele de proză pentru copii, iar editura la care dumnealui îşi făcea datoria cu onoare mi le respingea. Timpul meu a venit abia la sfârşitul anilor nouăzeci. Când am prezentat cererea de primire în Uniunea Scriitorilor, unii colegi se mirau că încă nu eram membru al Uniunii. Recomandările lui Ion Vieru şi Victor Prohin au servit doar ca anexe la cererea şi cărţile mele pentru şedinţa Consiliului de Conducere al Uniunii Scriitorilor, la care am fost primit cu unanimitate de voturi. Chiar după şedinţă m-au sunat Arcadie Suceveanu, Ion Vieru, Vasile Bahnaru, Efim Tarlapan ş. a. şi m-au felicitat. A fost totul atât de repede, că n-am avut timp pentru emoţii. A doua zi m-am dus la Uniune şi am intrat direct în biroul lui Arcadie Suceveanu, care fiind vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor şi responsabil de primirea noilor membri în rândurile Uniunii. Cum m-a văzut deschizând uşa biroului, s-a ridicat de la masă, s-a apropiat de mine, m-a îmbrăţişat şi, felicitându-mă, mi-a spus: „Felicitări, Ioane, şi bine ai venit în rândurile noastre, deşi de mult eşti alături de noi!” Şi tot în acea toamnă a lui 1999 Arcadie mi-a propus să facem o lansare de carte. Evident că Arcadie Suceveanu a fost moderatorul seratei de lansare a cărţilor mele la Salonul Literar al Uniunii Scriitorilor. Prezentându-mi cărţile aşa cum ştie s-o facă Domnia sa, n-a uitat să le amintească colegilor noştri veniţi la lansare şi despre anii mei de studenţie, despre cenaclul literar Luceafărul la care-mi citeam primele epigrame. Tot la lansarea cărţilor mele La medic… cu medicul… Birocraţii, În împărăţia lui Neptun, toate trei apărute la editura Litera, Arcadie Suceveanu mi-a înmânat într-o atmosferă de sărbătoare carnetul de membru al Uniunii Scriitorilor. La lansare au luat cuvântul academicienii Mihai Cimpoi şi Ion Dediu, scriitorii Victor Prohin şi Andrei Strâmbeanu, Nicolae Esinencu şi Leo Butnaru, Argentina Cupcea-Josu şi Aurel Scobioală, Gheorghe Vodă şi Ion Vicol, maeştrii Glebus Sainciuc, Vasile Iovu, Iulian Caranfil, Nicolae Spătaru şi Gheorghe Postolache şi chiar profesorul Victor Crăciun, preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, devotatul prieten al scriitorilor şi oamenilor de cultură din Moldova.
Nu trece mult şi la editura Iulian văd lumina tiparului încă trei cărţi Gâdilici la limbă, Pridvorul dragostei, Flori de tei. Felicitându-mă cu noile apariţii editoriale, academicianul Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor, mă ispiteşte: „Ei, ce, Ioane, le planificăm pentru viitoarea şedinţă de la Salonul Literar?!…”. Am căzut de acord şi chiar în numărul următor al Literaturii şi Arta citesc anunţul: „Joi, 27 octombrie, va avea loc lansarea de carte: Gâdilici la limbă, Pridvorul dragostei, Flori de tei de Ion Cuzuioc (Salonul Literar al Uniunii Scriitorilor, ora 15.00)”. Din nou mă duc la acelaşi Arcadie Suceveanu, rugându-l să-mi fie moderator. Arcadie a căzut de acord. Despre acea lansare de carte s-a scris în mai multe publicaţii, dar la eseul pe care l-a scris şi publicat în paginile săptămânalului Literatura şi Arta cunoscutul publicist Sergiu Nucă, evident că ţin mai mult. Şi e de datoria mea să redau şi un fragment din eseul Când râd monştrii, care descria atmosfera din acea seară de lansare de carte şi care-l caracteriza pe „moderatorul” meu Arcadie Suceveanu. „…Recent, în Salonul Literar de pe lângă Uniunea Scriitorilor, s-a produs a doua lansare de carte a lui Ion Cuzuioc. Autorul a prezentat la judecata cititorului trei cărţi: Gâdilici la limbă (epigrame, parodii, epitafuri, catrene sofisticate, replici etc.), cu o prefaţă de Petru Cărare; Pridvorul dragostei, cu un cuvânt de apreciere mai timpuriu a creaţiei lui Cuzuioc, semnat de regretatul scriitor Alexandru Cosmescu, şi Flori de tei (basme), prefaţată de Victor Prohin”.
Salonul era arhiplin. Erau prezenţi poeţi, prozatori, critici literari, epigramişti, precum de muzeografi, muzicieni, medici, ziarişti, reporteri radio, fotoreporteri, profesori universitari, oameni de artă, fruntea intelectualităţii din republică.
Moderator a fost cunoscutul poet Arcadie Suceveanu. Dumnealui ne-a cuprins voievodal pe toţi, fascinându-ne cu privirea sa scăpărătoare. Parcă îl aud vorbind şi acum într-o limbă aleasă, cultă, doldora de reţete şi precepte literare despre ceea ce vrea să însemne epigrama, parodia, epitaful etc. Pentru început Arcadie Suceveanu a dat aprecierile cuvenite tuturor celor trei cărţi, constatând cu multă îngăduinţă cum că scrierile lui Cuzuioc „sunt o recuperare a timpului ca prezenţă literară; că fiecare bucată îşi are locul său în timp şi spaţiu, autorul scoţând din sertare creaţii şi mai vechi şi mai noi, atribuite la realitatea noastră…; că centrul de greutate se află totuşi în „Lumânarea” şi „Sicrie de mătase”; că ar îndemna cititorul mai mult spre lectura cărţii „Flori de tei”, ce conţine poveşti pentru toate vârstele şi au o limbă fluentă, scriitorul îmbinând fericit limba fantasticului cu cea a realului; unele poveşti servind drept subiecte de piese pentru picii de la „Prichindel”. Dl Cuzuioc este un autor în ascensiune, şi-a găsit timbrul său….”
Apoi, rând pe rând, au luat cuvântul: Nicolae Esinencu, pictorul Isaia Cârmu, Efim Bivol, Gheorghe Ciocoi, Mihai Clima, Ion Hadârcă, doctorul-profesor Eugen Popuşoi (nănaşul de cununie al lui Ionică), Leo Butnaru, Serafim Saka, Vlad Zbârciog, Gheorghe Postolache, Gheorghe Vodă, Ion Berghia, Ion Ciocanu, Ion Diviza, Mihai Cimpoi, Ion Melniciuc, Ion Vieru, Nicolae Popa. N-am scăpat pe nimeni? Parcă nu…
Mult s-a vorbit şi se mai vorbeşte despre neuitata lansare de carte, care a durat peste trei ore de discuţii şi polemizări, fiind transformată într-un adevărat simpozion literar, pretext servind cărţile mele. După neuitata seară de la Salonul Literar al Uniunii Scriitorilor am avut mai multe lansări de carte, pe la biblioteci, şcoli, instituţii de învăţământ superior şi mediu; dar aşa cum mi-a moderat Arcadie Suceveanu întâlnirile mele cu colegii de breaslă şi simplii cititori n-a făcut-o nimeni. El a făcut-o ca un adevărat „Cavaler al Poeziei” – expresia academicianului Mihai Cimpoi. Ca să nu-i rămân prea mult dator prietenului meu Arcadie Suceveanu, i-am parodiat poezia Febra aurului, pe care am inclus-o în cartea de epigrame şi parodii Gâdilici la limbă şi i-am dedicat o epigramă amicală:
– Când Cimpoi e-n deplasare
Eu rămân interimar.
Trece timpu’, şefu’ apare:
Ce păcat că pleacă rar.
E doar o glumă versificată, căci atât Mihai Cimpoi, cât şi Arcadie Suceveanu se bucură când se văd împreună, zămislesc şi fac un lucru comun spre binele scriitorilor noştri, spre binele poporului şi plaiului nostru mioritic. Mie nu-mi rămâne decât să-i mulţumesc bunului Dumnezeu că ne-a dat aşa oameni cu care putem conlucra şi prieteni.
P.S: Astăzi, prietenul și colegul meu de condei, Arcadie Suceveanu, conduce cu brio Uniunea Scriitorilor din Moldova, iar academicianul Mihai Cimpoi este președintele de onoare al acestei bresle scriitoricești. Și spre bucuria noastră, ambii o diriguiesc și se împacă de minune. Să le fie de bine !

Ion Cuzuioc

Despre Autor

Articole asemanatoare

Comenteaza

*