default-logo

Personalități notorii ale neamului românesc

Doctorul și savantul Mihai Ciobanu – un simbol al medicinii autohtone !
Când scrii despre om oarecare și-i descrii calitățile sale de profesionist încununate de succese remarcabile s-ar părea că a doua oară nu mai are rost să i-ai pixul în mână ca să-i caracterizezi aptitudinile deja cunoscute. Despre distinsul manager în medicină, savantul Mihai Ciobanu s-au ticluit mai multe eseuri, profiluri de portret, crochiuri, reportaje etc. , fiind catalogat ca o persoană notorie al plaiului nostru basarabean. Și eu am avut plăcutul prilej ca să-i dedic bunului meu coleg de breaslă și prieten câteva pagini de revistă apreciindu-i meritele sale la justa lor valoare. Îl cunosc pe doctorul Mihai Ciobanu, nici mai mult nici mai puțin, de-o jumătate de veac, dar cu cât trece timpul mă conving încă odată că și acești ani nu sunt în de ajuns ca să pătrunzi în toate activitățile unui om care permanent și le valorifică.
Activitatea conducătorului unei instituţii de stat medicale într-o oarecare măsură poate fi comparată cu cea de pugilist. Boxerul urcă pe ring, să lupte cu adversarul său, intenţionând să câştige, aplicându-şi măiestria în văzul publicului din sală. Pugilistul luptă, loveşte şi nu rareori cade la podea, ca să se ridice şi din nou să lupte în numele victoriei scontate. Şi conducătorul unei instituţii luptă, aplicând diferite metode tradiţionale şi statale pentru a învinge boala în numele sănătăţii pacienţilor săi. El are grijă de instituţia pe care o conduce, ca să fie la timp reparată şi renovată cu tehnică medicală modernă, ca personalul medical să-şi perfecţioneze cunoştinţele şi să fie nişte profesionişti de valoare, ca bolnavii să fie bine îngrijiţi, hrăniţi şi asiguraţi cu medicamentele necesare pentru a le fi salvată şi întremată sănătatea. Conducătorul unei instituţii medicale de stat, în virtutea unor circumstanţe imprevizibile, volens- nolens poate comite şi unele greşeli, ca să fie bătut pentru ele, ca mai apoi să se ridice din nou şi să lupte în numele cauzei şi ideii respective. Pe bolnav nu-l interesează posibilităţile şi metodele din spital, dânsul este interesat să se trateze şi să fie externat sănătos. Un conducător adevărat al unei instituţii medicale conştientizează acest lucru, făcând tot ce este omeneşte posibil pentru a-şi însănătoşi bolnavii şi a-i purta de grijă personalului medical, ca şi acesta să aibă condiţiile necesare de muncă şi să fie remunerat la timp. Cu mâinile goale nu poate fi nimicit nici un virus sau microb sau boala respectivă.
Distinsul manager al ocrotirii sănătăţii Mihai Ciobanu, directorul Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, doctor în medicină, conferenţiar universitar, cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” şi al Ordinului de Onoare, posesorul Medaliei „Ștefan cel Mare și Sfânt” și al Ordinului „Cuviosul Paisie Velicicovski”, decernate de către Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, Cetățean de Onoare al orășelului Costești, Râșcani, al orașului și raionului Sângerei, încă de pe când era student al Facultăţii de Medicină Generală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” a dat dovadă de caracter şi ambiţie, demonstrându-le colegilor săi de studii că-n viaţa de toate zilele poţi obţine multe dacă ştii să înfrunţi cu demnitate greutăţile care-ţi stau în cale şi ispitele la care omul mai este şi încercat. Calităţile de manager şi de doctor sufletist ale lui Mihai Ciobanu au început a se manifesta încă pe când acesta era medic-şef adjunct al Spitalului raional Hânceşti, ca nu peste mult timp să-i fie încredinţat şi postul de medic-şef al Spitalului raional Sângerei, concomitent colaborând cu Catedra de medicină socială şi organizarea ocrotirii sănătăţii a Universităţii. Practic, odată cu numirea în postul de medic-şef, Spitalul raional Sângerei şi-a pus o nouă mantie. Reparaţiile capitale, construcţiile noi, renovare, înzestrarea şi amenajarea secţiilor şi saloanelor din spitalele şi ambulatoriile de circumscripţie cu utilaj modern au devenit priorităţi în activitatea tânărului conducător al instituţiei medicale raionale Mihai Ciobanu. Conform ordinului Ministerului Sănătăţii, Spitalul raional Sângerei, în anii 1976-1983, a fost baza clinică a Catedrei de medicină socială şi organizare a ocrotirii sănătăţii a Universităţii. În scurt timp, despre acest spital, în frunte cu medicul-şef Mihai Ciobanu, a început să se vorbească de bine nu numai în republica noastră, ci şi în întreaga Uniune Sovietică. Mai mult, conducătorii unicului partid de pe timpuri l-au delegat la Congresul unional, caz unic pe timpuri ca un medic să ia parte la lucrările celui mai înalt for de partid de pe timpuri. Mulţi din colegii lui de acum îl şi vedeau pe Mihai Ciobanu în posturi şi mai înalte. Şi n-au dat greş, căci Domnia Sa, în pofida unor cumpene crunte, care ţin doar de-un trecut uitat, doctorul Mihai Ciobanu este transferat la Chişinău în funcţia de medic-şef al Asociaţiei Medicale Teritoriale Centru din Chişinău. Aceasta, la fel, fiind baza clinică a Catedrei de medicină socială şi organizare a ocrotirii sănătăţii a Universităţii. Subsemnatului, în calitate de preşedinte al Fondului Carităţii şi Sănătăţii din Republica Moldova, de foarte multe ori i-a fost dat să se adreseze domnului medic-şef Mihai Ciobanu ca să organizeze consultaţii medicale pentru oamenii nevoiaşi şi totdeauna auzea unul şi acelaşi răspuns: Îl aştept de urgenţă la mine! sau Când poate să vină? Foarte mulţi pacienţi i-au fost şi-i sunt recunoscători pentru binele pe care l-a făcut şi-l face doctorul Mihai Ciobanu. Urcând pe treptele ierarhice ale organizatorilor ocrotirii sănătăţii, Mihai Ciobanu, prin hotărâre de guvern, în anul 1997, este numit prim-viceministru al Sănătăţii, manifestând capacităţi uluitoare de diriguitor al medicinii autohtone, ca în scurt timp să fie numit şi consilier principal de stat în problemele sociale ale prim-ministrului. Pe parcursul activităţii sale practice, Mihai Ciobanu niciodată nu s-a despărţit de ştiinţă şi, sub conducerea profesorului-academician Eugen Popuşoi, în 1997 susţine cu brio teza de doctor în medicină, îmbinând munca de administrator cu aceea de conferenţiar universitar. Cele peste 90 de publicaţii ştiinţifice vorbesc de la sine despre activitatea ştiinţifico-practică al doctorului Mihai Ciobanu.
Doctorul și savantul Mihai Ciobanu se poate mândri și de familia sa, care este o adevărată cetate a vieții sale: soţia sa Claudia, un apreciat medic internist la AMT „Centru”, şi cei doi copii – Carolina Ciubara şi Sergiu Ciobanu. Fiica domniei sale, Carolina, este medic primar neurolog la Spitalul de Neurologie şi Neurochirurgie din Iaşi și-i căsătorită cu Lilian Ciubara, medic chirurg la Iaşi, care i-au dăruit un nepot, Mihai Angelo, mândria părinţilor şi a bunicilor, şi care este student la Iaşi, la două facultăţi – Ştiinţe Juridice şi Relaţii Economice Internaţionale. Fiul, Sergiu Ciobanu, doctor în ştiinţe economice, fost vice-ministru al Economiei şi Comerţului, actualmente Director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE).
Mai bine de 15 ani Mihai Ciobanu deţine funcţia de director al Spitalului Clinic Municipal ,,Sfântul Arhanghel Mihail” din Chişinău. Cine a păşit pragul acestei prestigioase instituţii medicale poate trage concluziile de rigoare. Este un spital de nerecunoscut, cu cadre profesionale de înaltă calificare şi cu utilaj medical modern.
Mihai Ciobanu, eminent al ocrotirii sănătăţii, doctor în medicină, conferenţiar universitar, decorat cu Ordinul „Gloria Muncii” şi Ordinul de Onoare şi cu medalia de aur ,,Nikolai Pirogov”, preşedinte al primei companii de asigurări facultative în medicină ,,Asimed Moldova” coautor al Legii privind asigurările în sănătate, ca slujitor fidel a lui Hippocrates, are grijă ca pacienţii săi să fie vegheaţi în permanenţă pentru a combate orice boală şi a ieşi învingător în numele vieţii şi sănătăţii omului. Vom avea cetăţeni sănătoşi, vom avea şi o societate sănătoasă! Iar societatea noastră are nevoie ca niciodată de oameni sănătoşi, dârji şi cu demnitate. Doctorul Mihai Ciobanu fără doar şi poate că este unul dintre promotorii acestei doleanţe! Aidoma unui pugilist de performanţă, Domnia Sa vine la spital, îşi pune halatul alb şi mănuşile de… doctor, ca să lupte şi să iasă învingător. Şi totdeauna iese, căci ştie şi să lupte, şi să aline suferinţele bolnavilor, obţinând laurii bine meritaţi. Mai mult, distinsul manager al ocrotirii sănătăţii Mihai Ciobanu a deschis şi un mic lăcaş sfânt, chiar în blocul administrativ al spitalului, pentru a-şi apropia şi mai mult de Dumnezeu pacienţii, dar şi personalul medical. Cu alte cuvinte, omul este tratat nu numai medicamentos, ci şi spiritual, ceea ce înseamnă foarte mult. Doctorul Mihai Ciobanu a ridicat şi o biserică, conform proiectului şi canoanelor religioase. La ea vin să se roage Bunului nostru Dumnezeu şi bolnavii, şi locatarii din preajma spitalului, şi toţi enoriaşii dornici de cuvântul biblic. Și eu am trecut zilele acestea pe la lăcașul sfânt ctitorit de către doctorul Mihai Ciobanu, ca mai apoi să întru și în biroul său din blocul administrativ și să-l întreb cum o mai duce și ce mai nou prin spitalul pe care-l conduce cu onoare? Răspunsul a fost foarte succint: Bine, dar mai am încă foarte multe proiecte de realizat dacă-mi vor permite anii! Mi-am încurajat bunul meu coleg și prieten, declarând-ui că vârsta lui de septuagenar îl obligă la noi realizări și să nu uite, că Suveranul Pontif de la Vatican a fost ales la cei 77 de ani ai săi, Sofocle, care a trăit 90 de ani, a creat geniala sa lucrare „Regele Oedip” la 75 de ani, iar câţiva ani mai târziu a creat „Oedip în Colona”. Cunoscutul poet şi gânditor german Goethe a scris opera „Faust” la vârsta de 83 de ani. Dar la ce vârstă au fost create capodoperele lui Michelangelo, Raffaello, Tiziani, Boticelli? Așa că, prieten drag, nu-mi rămâne decât să-ți amintesc cuvintele lui Bernard Show care la vârsta de 94 de ani a scris: „Trăiţi-vă viaţa deplin, dedaţi-vă confraţilor şi atunci veţi muri strigând: Eu mi-am împlinit misiunea pe pământ, am făcut mai mult decât mi se cădea”. Până la vârsta lui Bernard Show, doctorul și savantul Mihai Ciobanu mai are de parcurs un sfert de veac ! Multă sănătate și noi realizări de valoare, doctore !

Ion Cuzuioc,
medic și scriitor

Despre Autor

Comenteaza

*