default-logo

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

„Lumea, Credința și…Patriotismul”

1. „Patriotismul nu-i brǎţarǎ sau papion sau pǎlǎrie. Sǎ-l porţi sau nu. Sǎ ţi se parǎ cǎ-ţi vine sau nu-ţi vine ţie. Te naşti cu el. ţi-e-n datul sorţii. N-ai cum sǎ-l lepezi de pe tine. E un fel de suferinţǎ crestatǎ dureros pe grinzi de suflet vechi şi de credinţǎ. Aud şi vǎd, citesc şi tac cuprins de-o silǎ ancestralǎ. Plâng de ruşine c-am fost dac şi c-am ajuns acum zǎbalǎ în gura ştirbǎ a nu ştiu cui, care-mi molfǎie mândria şi-mi bate lacrimile-n cui și-mi rǎstigneşte poezia.”
Tudor Gheorghe (1945-)
rapsod popular, compozitor, actor român

***
2. „Credinţa creştină este poate cea mai dreaptă „ cale ” care ajută fiinţa umană să mute accentul de pe a avea pe a fi, adică pe existenţa spirituală care îi poate oferi şansa eternizării. Drumul este de la materializarea spiritului la spiritualizarea vieţii (prin credinţă, prin speranţa în veşnicia vieţii de apoi şi prin iubirea hristică atotbiruitoare). Creştinul autentic înţelege că sensul cel mai adânc al vieţii mărginite de aici este pregătirea pentru cealaltă viaţă, nemărginită şi veşnică.
Ion Mânzat -(1935),
Profesor Doctor Honoris Causa, cercetător științific, secretar științific, șef de proiecte, gunoier cu acte în regulă.

***

3. „Lumea este o activitate veşnică a lui Dumnezeu şi a creaţiunii, prin faptul că natura schimbătoare îl urmează pe Dumnezeu. Iar Acesta rămâne veşnic unul şi-n aceeaşi condiţie, pe când creaturile se nasc şi pier în număr mare. Şi acestea, deşi pieritoare, îşi păstreză totuşi natura şi înfăţişarea, şi prin procreare reproduc din nou înfăţişarea dată de părinte şi Demiurg.
Philolaus (480 î.H – 405 î.H),
matematician și filosof grec

P.S. „Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar”. ( Psalmul 146, 5).
„1001 CUGETĂRI” vol. XII,

Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul

Despre Autor

Articole asemanatoare