default-logo

Prima rectificare a bugetelor de stat pe 2016. Se taie din banii de la Transporturi, Agricultura, Cultura, Administratie

61806187Proiectul vizeaza mentinerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 2,8% din PIB in termeni cash si 2,95% din PIB potrivit metodologiei ESA.Conform sursei citate, documentul asigura fondurile suplimentare pentru domeniile sanatatii si invatamantului, sumele necesare pentru aplicarea masurilor legislative adoptate in cursul anului curent si fondurile pentru continuarea proiectelor de investitii fezabile – fiind asigurate sume la nivelul necesarului de lucrari ce se pot efectua pana la finele anului.
Propunerea de rectificare are in vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 2,92 miliarde de lei si a cheltuielilor bugetului general consolidate tot cu 2,92 miliarde de lei.
Astfel, prin propunerea de rectificare elaborata de MFP s-au asigurat, in principal, urmatoarelor domenii:
-► 568,6 milioane de lei pentru domeniul sanatate – (la Ministerul Sanatatii – +297,6 milioane de lei si la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – +271 milioane de lei) pentru asigurarea sumelor necesare platii salariilor majorate conform OUG nr.20/2016 si destinate personalului medico-sanitar, precum si pentru lucrari de reabilitare la maternitati, investitii la serviciile de ambulanta si UPU/CPU, finantare cabinete de planning familial, medicina sportiva, dotare medicamente si materiale sanitare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile de invatamant;
-► 1,01 miliarde de lei la invatamant – pentru diferente salariale prevazute de Legea nr.85/2016 pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar si universitar si sume pentru plata majorarilor salariale aprobate prin OUG nr.20/2016;
– ► 2,80 miliarde de lei in plus pentru asistenta sociala, din care: 1,40 miliarde de lei pentru asigurarea fondurilor necesare platii integrale a drepturilor de asistenta sociala (indemnizatii pentru crestere copil, ajutoare sociale, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii pentru persoanele cu handicap) si 1,42 miliarde de lei pentru subventia de echilibrare pentru Bugetul asigurarilor sociale de stat;
-► 405,3 milioane de pentru agricultura, subventii pentru plata deconturilor la motorina trim II si III 2016 si acordare ajutoare de minimis pentru sectorul zootehnic (suma s-a asigurat prin redistribuire din bugetul Ministerului Agriculturii);
-► 22,5 milioane de lei pentru cultura – pentru achizitionarea operei de arta „Cumintenia Pamantului”.
Pentru bugetele locale au fost alocate prin sume 655 milioane de lei pentru:
– cheltuieli de personal din invatamantul preuniversitar (597,9 milioane de lei diferente salariale conform Legea 85/2016 si titluri executorii);
– programul „fructe in scoli” ( 20,9 milioane de lei);
camine de batrani (5,4 milioane lei), contributii la salarizarea personalului neclerical (30,8 milioane de lei, majorare necesara ca urmare a cresterii salariului minim de la 1.050 lei la 1.250 lei).
Sumele suplimentare alocate din bugetul de stat ministerelor sunt urmatoarele:
– Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice: +2.80 miliarde de lei per sold din care: 1,4 miliarde de lei pentru plata integrala a drepturilor de asistenta sociala (indemnizatii pentru crestere copil, ajutoare sociale, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii pentru persoanele cu handicap) si 1,42 miliarde de lei subventia de echilibrare pentru Bugetul asigurarilor sociale de stat;
– Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale: +613,6 milioane lei din care: 310,9 milioane lei dobanzi la creditele externe contractate si rambursate de statul roman;
Ministerul Afacerilor Interne: +367,9 milioane lei din care: 182 milioane lei cheltuieli de personal aferente organizarii alegerilor parlamentare;
– Ministerul Sanatatii: +297,6 milioane lei per sold pentru: asigurarea sumelor necesare platii salariilor majorate conform OUG nr. 20/2016 pentru personalul medico-sanitar, fonduri pentru lucrari de reabilitare la maternitati, investitii la serviciile de ambulanta si UPU/CPU, finantare cabinete de planning familial, medicina sportiva, dotare medicamente si materiale sanitare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile de invatamant, asigurarea contributiei de asigurari de sanatate pentru pensionarii cu pensii mai mici de 872 lei;
– Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice: +265 milioane de lei, per sold din care: 417,8 milioane lei, pentru plata diferentelor salariale prevazute de Legea nr.85/2016 pentru personalul didactic din invatamantul universitar si sume pentru plata majorarilor salariale aprobate prin OUG nr.20/2016; conform Legii nr.85/2016 personalul didactic care nu a obtinut hotarari judecatoresti pentru plata diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 beneficiaza de aceste drepturi incepand cu 2016;
– Autoritatea Electorala Permanenta: +55,0 milioane lei din care: 49,8 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare rambursarii cheltuielilor cu campania electorala aferenta alegerilor locale efectuate de partidele politice;
– Serviciul Roman de Informatii: +37,7 milioane lei in principal pentru programe majore de achizitii derulate de Serviciul Roman de Informatii; Ministerul Afacerilor Externe: +35,1 milioane lei in principal pentru asistenta pentru dezvoltare (Facilitatea Turcia) – 18 milioane lei si cheltuieli de personal;
– Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor: +25,0 milioane lei, in principal pentru programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor.
Sumele reduse din economiile ministerelor sunt, in principal, urmatoarele:
– Ministerul Transporturilor: -383 milioane de lei in principal la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2007-2013. De asemenea au fost redistribuite sume pentru decontarea facilitatilor si gratuitatilor de transport de care beneficiaza anumite categorii sociale (100 milioane de lei), pentru proiectele de investitii finantate din fonduri externe rambursabile (46,7 milioane de lei) precum si pentru intretinerea infrastructurii rutiere.
– Ministerul Culturii: -194 milioane de lei in principal la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile;
– Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: -168,4 milioane de lei in principal la proiectele de investitii finantate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014-2020. De asemenea au fost redistribuite sume pentru plata deconturilor la motorina trimestrul II si III 2016 si acordare ajutoare de minimis pentru sectorul zootehnic.
– Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice: -130,8 milioane lei reprezentand sume retinute conform art.21 din Legea finantelor publice nr.500/2002, in proportie de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de institutii in primul semestrul al anului;
– Ministerul Finantelor Publice: -47,9 milioane lei reprezentand in principal sume retinute conform art.21 din Legea finantelor publice nr.500/2002, in proportie de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de institutii in primul semestrul al anului.
Mentionam ca in proiectul de buget rectificat au fost incluse cca.2,3 miliarde lei pentru aplicarea masurilor legislative adoptate de Parlament. Este vorba despre:
– Legea nr.293/2015 prin care se majoreaza salariilor personalului din autoritatile publice la nivelul serviciilor parlamentare.
– Legea nr.342/22 dec2015, Legea nr.293/2015, Legea nr.66/2016, Legea nr.83/2015, Legea nr.130/2015, Legea nr.216/2015, Legea nr.69/2015, Legea nr.7/2016 – Prin aceste acte normative s-au aprobat suplimentari ale cheltuielilor cu asistenta sociala generate de:
– cresterea numarului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocatiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG);
– majorarea indemnizatiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, si majorarea numarului de persoane incadrate in diverse tipuri de handicap;
majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie;
pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, functionari publici parlamentari, auditori ai Curtii de Conturi.
– Legea nr.223/2015 privind pensiile militare.
– Legea nr.85/2016 prin care personalul didactic beneficiaza de plata diferentelor salariale pentru octombrie 2008 – 13 mai 2011 fara a fi obtinut aceste drepturi prin hotarari judecatoresti. Impact bugetar: 888,5 milioane de lei.
Precizam ca proiectul de rectificare a fost realizat in urma discutiilor purtate cu reprezentantii ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetelor asigurarilor sociale.

stirileprotv.ro

Despre Autor

Articole asemanatoare