default-logo

Revista revistelor : PERISCOP – o revistă de interes general

 

Periscop - fotoIntrată în al nouălea an de existență, revista „Periscop” – publicaţie editată de Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere provenite din Serviciul de Informaţii Externe și afiliată Uniunii Ziariștilor Profesioniști – continuă să stârnească un interes special în rândul cititorilor, bucurându-se de aprecierea și admirația acestora. Colectivul redacțional, redus numeric, dar inimos și competent, din care îi amintim pe redactorul-șef, scriitorul și publicistul Ioan Popa, și pe secretarul general de redacție, profesorul și publicistul Dan Sulugiuc, atestă o preocupare continuă pentru prezentarea de analize menite să descifreze aspecte importante din viața internațională, dar și din istoria noastră națională recentă (nelipsind, desigur, nici temele specifice vizând apetitul pentru tot ce s-a aflat cândva sub zodia secretului), totul într-o ținută sobră și elegantă, așa cum îi stă bine unei publicații care ține la blazonul său.
Unul dintre obiectivele importante ale revistei îl reprezintă formarea unei solide culturi de securitate, un domeniu mai puțin prezent în publicațiile noastre, dar care rămâne de actualitate pentru publicul larg. Deşi este dificil de detaliat bogaţia şi varietatea de subiecte abordate, precizăm doar că acestea sunt grupate în câteva rubrici mari: „Servicii speciale”; „Cultura de securitate, cultura politică”; „Analize politico-strategice”; „Memorialistică – Consemnări”. Un spaţiu important este acordat culturii ca atare, literaturii: recenzii, informaţii diverse, prezentări de cărți și reviste etc.
Pe lângă autorii specializaţi pe profilul revistei, cadre cu experiență și activitate îndelungată în ceea ce numim sfera Intelligence-ului, în „Periscop” semnează de la număr la număr personalităţi de primă mărime ale vieții culturale și politice, de la foști președinți ai României la academicieni, profesori universitari, is
torici, scriitori, diplomați, publiciști de talent etc., care, prin bogăția de idei și autoritatea în domeniile lor, aduc un plus de expertiză și competență în abordarea unor probleme cu relevanță majoră pentru siguranța națională, conferind, totodată, o deschidere benefică a revistei spre societatea civilă.

Dan Sulugiuc, din Revista UZP nr. 3

Despre Autor

Articole asemanatoare