default-logo

Revista Zeit, la cel de-al 55-lea număr

Adaugat pe 04 Sep 2013
De :
Comentarii oprite

zeitÎn această lună de toamnă, Revista Zeit, ajunsă la cel de-al 55-lea număr, vă înfăţişează subiecte cu un conţinut valoros, ce vizează aspecte din realitatea cotidiană, gânduri libere, ale unor oameni ce apreciază sublimul şi ineditul vieţii. Veţi întâlni, dincolo de cuvintele minunat aşezate în fraze, esenţa unor lucruri fireşti, dar şi idei originale ale celor care au pictat cu inima sentimentele ce le-au animat existenţa.

Editorialul, semnat de Nicolae Cătălin Moldoveanu, e dedicat unei probleme actuale stringente, căreia guvernul nu-i găseşte soluţionarea. Roşia Montană va râmâne spaţiul pe care mulţi visează să-l domine şi să-l exploateze într-un mod teribil. Goana după aur nu va lua sfârşit nicicând, numai că o ţară întreagă, probabil că va suferi din cauza luptelor pentru putere. Important este ca oamenii să nu-şi piardă speranţa şi să nu renunţe la pământul pe care strămoşii ni l-au lăsat moştenire.
Interviul realizat de Gina Moldoveanu vizează o personalitate autohtonă, cu un palmares cultural remarcabil, apreciat în rândul scriitorilor şi nu numai. Domnul Dumitru Anghel, profesor, publicist şi scriitor, se înscrie printre cei mai de seamă oameni de valoare ai societăţii româneşti, cu un aport important la dezvoltarea patrimoniului nostru cultural. Profesor de limba şi literatura română foarte mulţi ani, Dumitru Anghel a considerat că, pe lângă slujirea la catedră, se poate dedica şi muzicii. Autor a numeroase volume de publicistică şi colaborator la diferite publicaţii de gen din ţară, Dumitru Anghel este recunoscut ca fiind o personalitate de onoare şi un fin analist literar.
La Reverenţe critice, vă prezentăm mai multe cărţi, printre care Basarabia eminesciană, a lui Theodor Codreanu. Articolul, semnat de Adrian Botez, înfăţişează această lucrare ca fiind una de suflet, închinată Basarabiei, cea care e considerată una din pietrele de temelie ale ţării, purtând în ea nostalgia trecutului şi durerea prezentului.
Drumul către cultură continuă cu partea a III-a a lucrării de cercetare Esoterism în Amintirile lui Creangă, de Adrian Botez. Autorul ne conduce printr-un labirint al simbolurilor mitologice şi istorice, acordând personajelor din Amintiri roluri fabuloase, din care cititorii să perceapă sensul autentic al poveştilor româneşti, precum şi al vieţii pure de la ţară.
Al. Florin Ţene ne invită la o călătorie unică printre rândurile unor cronici literare, în care îşi mărturiseşte pasiunea pentru exprimare a gândurilor şi ideilor, dar şi iubirea pentru cărţile pe care le-a citit de-a lungul vieţii. Musai list, de Octavian Pantiş, este o carte despre managementul timpului. Corina Diamanta Lupu, cea care semnează articolul despre lucrarea menţionată, consideră că totul trebuie organizat cu precizie, în funcţie de priorităţi şi urgenţe, cu mult calm şi cu luciditate, astfel încât însuşi timpul să cedeze în faţa lor. Gheorghe A. Stroia semnează articolul dedicat romanului Mirajul iubirii, de Angela Burtea. În rândurile acestuia regăsim candoarea celui mai profund sentiment din lume, căruia scriitoarea Angela Burtea îi închină pagini de sinceritate şi fericire. Poveştile de dragoste, care se derulează pe mai multe pagini, aduc un plus de voioşie textului, dar ele sunt presărate şi de amărăciunea unui destin crud, pe care eroina trebuie să-l înfrunte cu orice preţ.
Pagina Spiritualităţii prezintă un articol scris de Gina Moldoveanu, care se rezumă la importanţa gândirii şi acţiunilor pozitive. Dacă oamenii ar fi mai optimişti şi nu ar abandona lupta vieţii atât de uşor, omenirea nu s-ar confrunta cu atât de multe probleme. Izvorul răului îşi are originea în gândirea negativă şi în toate faptele abominabile, pe care le săvârşim uneori, deoarece ne-am pierdut echilibrul sufletesc. O conştiinţă curată, mereu purificată în lumina dreptăţii şi a bunului simţ, va fi învingătoare negreşit.
La domeniul Învăţământ, a sosit un material semnat de Simona Şerbu, despre tot ce înseamnă priorităţi la început de an şcolar. Dumneaei reuşeşte să puncteze principalele aspecte ale procesului educaţional, prezentând o listă cu cele mai însemnate puncte-ţintă. Printre ele, regăsim cunoaşterea în profunzime a elevilor, metode psihopedagogice prin care elevii de la nivelul primar reuşesc să depăşească pragul către gimnaziu, fără a avea probleme dificile, aplicarea testelor iniţiale, sondajele de opinie, etc.
Capitolul Repere, la fel de bogat în conţinut ca şi până acum, ne reţine atenţia printr-o suită consistentă de articole, unul mai interesant decât celălalt. De pildă, Dan Lupescu, ne înfăţişează o personalitate indubitabilă a acestei naţiuni, Dumitru Chigan, diplomat şi scriitor deopotrivă, un om deosebit de elevat, pentru care viaţa însăşi este arta supremă. Ataşat / consilier cultural şi de presă la ambasadele României din Damasc, Beirut, emisar prezidenţial pe lângă şefi de state, autor a 18 cărţi, Dumitru Chican reuşeşte să-şi împlinească destinul mirific într-un mod admirabil.
Octavian Lupu ne scrie depre câteva proiecte începute cândva, dar neterminate, despre veşnicile şantiere de construcţii, despre autostrăzi şi poduri fantomă, despre una dintre marile dezamăgiri ale acestei ţări. George Petrovai ne readuce în lumea unică a lui Kafka, cel pe care mulţi nu l-au perceput mai deloc, sau nici măcar n-au încercat s-o făcă. Autorul articolului consideră că lumea lui Kafka nu este doar imaginară, ci ancorată puternic în realitate, poate şi datorită traumelor suferite de marele scriitor, a decepţiilor, însă consumul unei astfel de literaturi este unul privilegiat. Octavian Lupu prezintă un articol incitant depre înfăptuirile oarecum ciudate ale oamenilor, în materie de construcţii, iar Vavila Popovici, rememorează amintiri mai vechi, în care a păşit pe pământ valah, la Câmpeni, judeţul Alba, cu oameni cinstiţi şi minunaţi, cu pajişti înfloritoare şi un aer foarte curat.
Pătrunzând în liniştea Atelierului, cititorul se simte ca-ntr-un sanctuar, în care armonia şi libertatea gândirii sunt la ele acasă. Poeţi şi prozatori în egală măsură, ne dăruiesc sublimul din cuvinte, culorile dimineţii şi ale amurgului, frământările nemiloase ale vieţii, deciziile întărziate sau promte, bucuria copilăriei şi blândeţea senectuţii. Autorii: Adrian Botez, Baki Imery, Eugen Evu, Luca Cippola, Maria Tirenescu, Mariana Zavati Gardner, corespund unui profil cultural inedit, demonstrând că ordinea în Univers depinde doar de fiecare dintre noi, de firele firave ale vorbelor de duh spuse la ceas de seară, ori cântate în acordul răsăritului de soare, la umbra ierbii înrourate şi a frunzelor-ghirlande ce străbat timpul fără încetare.
Ultimul domeniu al revistei noastre, Atitudini, încheie triumfal acest număr de toamnă, cu trei articole deosebite, semnate de George Petrovai. Primul dintre el, este un elogiu adus limbii strămoşeşti, cea pură, fără împrumuturi, fără cizelări inutile, limba pe care o cinsteau vorbind-o poporul acesta vechi de când lumea. Ar trebui să fim mândri cu o asemenea limbă şi cu asemenea străbuni! Al doilea articol, Idealurile de azi ale românilor, înfăţişează faţa prihănită a unei naţiuni cândva demnă de numele ei. Idealuri precum: Trăieşte clipa! Scopul scuză mijloacele! şi altele asemenea lor, umbresc amintirea strămoşilor noştri, care trăiau prin libertate şi onoare. Ultimul articol, vizează situaţia politică, economică şi socială a României de după decembrie 1989, o stare jalnică şi de plâns.Aproape nimic nu mai e al nostru, ne pierdem chiar şi identitatea treptat, însă aceasta nu pare a ne deranja deloc. Parcă am avea orbul găinilor!
Vă invităm să faceţi un scurt popas cultural, citind rândurile Revistei Zeit, din care, veţi afla cu siguranţă, ceea ce poate chiar aţi şi gândit deja!

V. Moldoveanu

Despre Autor

Articole asemanatoare