default-logo

Sărbătoarea împlinirii a 40 de ani de existență sub genericul: MUNCĂ, DĂRUIRE, ECHILIBRU

Deși era o zi mohorâtă de iunie, cu picuri mărunți de ploaie, în orașul de pe Cerna – Hunedoara, mai exact la Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”, predomina soarele bucuriei, dar și a unor emoții firești, prilejuite de sărbătoarea împlinirii a 40 de ani de existență a acestei unități de învățământ, deținătoare de trei ori a titlului de ȘCOALĂ EUROPEANĂ.
După vizitarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și atelierelor, pentru un scurt istoric al locului, am cerut amănunte de la prof. MARIA CRISTEA în calitatea acesteia de director (foto 1): „La 1 septembrie 1977, sub patronajul I.C.S.H. a luat ființă Liceul industrial nr. 3 cu un număr de 4 clase învățământ de zi: 2 clase a IX-a cu profil tehnic, domeniile construcții și mecanică și 2 clase a XI-a cu specializările structuri și instalații în construcții.
De-a lungul celor 40 de ani de existență am fost recunoscuți sub titulaturile de: Grup Școlar de Construcții Metalurgice, Grup Școlar de Telecomunicații și Lucrări Publice, Liceul Tehnologic Hunedoara, iar din 01.01.2013 am devenit Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara. Pe parcursul anilor și ca urmare a reorientării pieței forței de muncă din Hunedoara spre alte domenii, liceul și-a diversificat oferta școlară cu specializări în domeniile: telecomunicații, construcții și lucrări publice, electric, electromecanică, mecanică, poștă, comerț și protecția mediului, pe diferite niveluri de învățământ: zi, seral, frecvență redusă, școală profesională, postliceală și școală de maiștri. Astfel că în prezent liceul funcționează cu 30 de clase, dintre care 5 de școală profesională, în parteneriat cu companii mari din Hunedoara: SC DAR DRAEXLMAIER SRL, SC ASSA ABLOY SRL, SC RECOM SID SA, SC MACON SRL. Calificările dobândite prin învățământul profesional: electromecanic, sudor, sculer-matrițer, lăcătuș-mecanic, fierar betonist, frizer-coafor, le oferă elevilor șansa de a-și forma competențele profesionale cerute pe piața muncii, în condiții reale, la locul de muncă și de a se angaja la finalizarea studiilor în domeniul de calificare.”
Prezentă la discuția noastră, prof. IOANA MANUELLA TODOR, director adjunct (foto 2), a adăugat: „Pregătirea profesională temeinică a absolvenților, demonstrată de rezultatele deosebite obținute de elevi la olimpiadele de discipline tehnice, concursurile pe meserii sau alte concursuri școlare, se datorează și muncii susținute a corpului profesoral compus din 42 de cadre de cultură generală și de specialitate. Orele se desfășoară în săli de clasă și laboratoare, iar pregătirea practică la agenții economici cu care liceul are încheiate contracte de parteneriat și în atelierele școală.
Începând din anul 2005 până în prezent, aproximativ 200 de elevi și peste 25 de profesori din școală au participat la 13 proiecte europene Comenius, Leonardo și Erasmus+. Gradul mare de implicare în aceste proiecte europene a conferit școlii noastre 3 titluri de Școală Europeană: 2007, 2010, 2013.
Prin calificările oferite de Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”, considerăm că aducem o reală contribuție la dezvoltarea societății din localitate și regiune, formând tineri bine pregătiți profesional, adaptați la cerințele actuale ale pieței muncii.”
La festivitatea finalizată la hotelul Maier, în prezența unui numeros auditoriu, nu au lipsit alocuțiunile, înmânarea de diplome, un moment cultural-artistic și desigur o gustare, o cafea și un suc.
Întreaga manifestare, a confirmat, după cum susținea dr. ing. JEANE MAGAON, fost elev al liceului, sentimentul statornic și sublim care a însuflețit atâtea generații de tineri care pe parcurs s-au dovedit ei înșiși, constituind un creuzet în care se regăsesc simțăminte, aspirații și împlinirea personalității, o realitate consistentă pe fondul luminii iscată de arcul voltaic al tinereții.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș
Foto C. Voina

Despre Autor

Articole asemanatoare

Comenteaza

*