default-logo

Serata „Eminescu, jurnalistul” din 12 iunie 2017

Ultima serată „Eminescu, jurnalistul” din această stagiune culturală 2016-2017, din 12 iunie, părea a fi una cu totul deosebită (și totuși… oare nu fiecare e mai deosebită, una decât alta?…) desfășurată sub spiritul celui plecat în veșnicie acum 128 de ani, în parfumul florilor de tei de pe aleile ce duc spre Institutul Cultural Român, într-o audiență mai largă decât oricând…
Moderată, cu eleganță, autoritate, dar, mai ales, cu aceeași generozitate și implicare spirituală, sinceră și dedicată, de către doamna Rodica Subțirelu, poetă și redactor șef al publicației „Cronica Timpului” a inclus între invitații seratei personalități culturale de marcă. Debutând, ca de fiecare dată, cu „De la Eminescu cetire…” jurnalistul Miron Manega a citit din ultimul articol al jurnalistului Mihai Eminescu publicat la 13 ianuarie 1889 în „România liberă”, urmat de alte două comunicări ale unor profesori universitari, Florin Cristian Gheorghe și criminalistul Horațiu Măndășescu relatând despre nedreptățile făcute în ultimele clipe de viață celui „parcă alungat” spre lumi mai nobile, asemeni spiritului său nepereche…
Deosebit de interesantă, coherent prezentată, cu vădită pasiune de cercetător, de către Gl.bg.(r) Mihai Țăpârlea despre aspecte inedite din viața ilustrei personalități cultural, care a fost Dimitrie Cantemir, erudit iluminist, recunoscut în patrimonial cultural universal.
Un spațiu generos, binemeritat, a fost rezervat prezentării expoziției de tapiserii „Ave Maria” și lansării de carte a dnei Lia Maria Andreiță, diplomat, rafinat intelectual, talentat artist plastic și om de condei. Am admirat și salutat, cu mare bucurie și satisfacție, solidaritatea manifestată prin numeroasa prezență a breslei condeierilor, jurnaliști și scriitori, care au onorat vernisajul, prestigioase nume precum Neagu Udroiu, Titus Vâjeu, Dan Fruntelată au adus omagiu distinsei doamne.
Fragmentele de artă au fost susținute de artista vocală Rodica Angelescu, actorul George Hodor acompaniat de Gabriela Enescu și actrița Doina Ghițescu.
Audiența a părăsit frumoasa sală a ICR cu satisfacția de a fi participat la un eveniment cultural de aleasă valoare, cu hotărârea de a reveni la edițiile viitoarei stagiuni ale seratelor „Eminescu, jurnalistul”.

Clementina Timuș

Despre Autor

Articole asemanatoare

Comenteaza

*