default-logo

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE … după 25 de ani …

Adaugat pe 22 Apr 2017
Comentarii oprite

Interviu cu rectorul Universității “Valahia”, conf. univ. dr. Călin Dinu Oros

Rep: Domnule rector, cum ați sintetiza în câteva fraze evoluția tinerei universități târgoviștene?

Călin Dinu Oros: Înfiinţată în 1992, Universitatea “Valahia” din Târgovişte este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, de talie medie, cu importanţă strategică regională. Fiind o universitate comprehensivă si antreprenorială, structura sa cuprinde în prezent zece facultăţi, două şcoli doctorale şi un institut de cercetare, în care își desfășoară activitatea un număr de 300 de cadre didactice, 25 de cercetători și peste 7000 de studenți. Dacă nouă dintre facultăţile din structura sa se află în Târgovişte (Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Facultatea de Științe și Arte, Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare, Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor, Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică, Facultatea de Științe Umaniste), cea mai tânără dintre acestea este Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie, care a fost înfiinţată în octombrie 2014 şi este situată la Alexandria.
Oferta educaţională a universităţii cuprinde 37 de programe de studii universitare de licenţă, 34 de programe de studii universitare de master şi 6 domenii de studii universitare de doctorat. Universitatea a fost acreditată instituţional de către ARACIS, obţinând în 2016, pentru a doua oară, calificativul de „grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă recunoaștere acordată universităților la nivel național.
În acest an, Universitatea “Valahia” din Târgoviște sărbătoreşte un sfert de secol de existenţă, devenind o universitate modernă şi competitivă în spaţiul învăţământului superior românesc, cu vizibilitate internaţională. Universitatea “Valahia” se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.
Stabilindu-și ca priorităţi esențiale implicarea activă în dezvoltarea locală și regională, precum și promovarea valorilor culturale universale, în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere, Universitatea “Valahia” a devenit, în cei 25 de ani de existență, unul dintre reperele fundamentale ale Cetății Târgoviște

Rep: Am înțeles că o mare parte a studenților și a cadrelor didactice își desfășoară acum activitatea într-o noua locație…

Călin Dinu Oros: Așa este, o altă prioritate este legată de dezvoltarea unei infrastructuri moderne, instituția noastră fiind singura universitate de stat care construiește
după 1990, cu fonduri guvernamentale, un campus universitar nou, conform celor mai exigente condiţii europene. Astfel, în 24 februarie 2015 a fost inaugurat în noul campus corpul A, ce găzduieşte 3 facultăţi ale Universităţii “Valahia” din Târgovişte: Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor şi Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică. Spaţiile de învăţământ cuprind 5 amfiteatre, 40 săli de curs, seminar şi alte activităţi didactice, 50 de laboratoare şi o bibliotecă. Aproximativ 2000 de studenţi şi 150 de cadre didactice îşi desfăşoară activitatea în această locaţie modernă. Dupa eforturi susţinute, pe data de 9 mai 2016 a fost inaugurat corpul B, ce găzduieşte alte 3 facultăţi ale universităţii: Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Drept și Științe Administrative şi Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare. Spaţiile de învăţământ aferente acestor facultăţi cuprind 2 amfiteatre, 18 săli de curs, seminar şi alte activităţi didactice, 7 laboratoare, un depozit de carte şi o bibliotecă. În această clădire îşi derulează activităţile alţi aproximativ 1600 de studenţi şi 100 de cadre didactice şi personal auxiliar. În prezent în cadrul noului campus se realizează lucrări de finalizare pentru cladirea aferentă rectoratului şi pentru corpul de clădire aferent Facultăţii de Ştiinţe Umaniste.

Rep: Un pilon de bază al unei universități îl constituie activitatea de cecetare. Ce întreprinde Universitatea „Valahia” în acest sens?

Călin Dinu Oros: Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a misiunii universității, întrucât un proces de învăţare bazat pe generarea de noi cunoştinţe are o valoare mult mai mare şi este mult mai competitiv decât un proces de învăţare care se reduce la simplu transfer de cunoştinţe de la profesor la student. Din acest motiv, a fost înfiinţat, în septembrie 2003, Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară. Acesta are în componență 17 centre de cercetare recunoscute la nivel instituţional, în care își desfășoară activitatea peste 250 de cadre didactice, 25 de cercetători, precum și doctoranzii și masteranzii universității. În vederea dezvoltării sale ca o entitate cu vizibilitate naţională şi internaţională pe planul cercetării competitive, transferului de cunoaştere şi oferirii suportului pentru construirea unui sistem funcţional care să asigure atragerea, formarea şi păstrarea resurselor umane de înaltă calitate, competenţă şi responsabilitate, Universitatea „Valahia” din Târgovişte a construit în noul campus un sediu modern al institutului, cu dotări la standarde europene şi echipamente de cercetare de ultimă generaţie, care oferă posibilitatea implementării unor proiecte naţionale şi internaționale în domenii de cercetare fundamentală şi aplicativă ale cercetării. Edificiul a fost realizat cu finanțare europeană în valoare de peste 14 milioane de euro. Aceste eforturi au condus la crearea unei culturi pozitive pentru iniţiative şi acţiuni ce conduc la obţinerea de beneficii la nivelul întregii comunităţi academice şi nu numai, prin promovarea valorilor, calităţii şi eficienţei în cercetarea ştiinţifică de excelenţă.

Rep: Fără o integrare în sfera academica internațională, o universitate nu poate avea recunoașterea și vizibilitatea dorite. Este universitatea pe care o conduceți implicată activ în colaborarea academică și de cercetare cu alte entități de acest fel din strainătate?

Călin Dinu Oros: Pentru integrarea europeană a universităţii, prin dezvoltarea unei politici active de cooperare internaţională şi a unei strategii de cultivare şi dezvoltare a relaţiilor de colaborare pe termen mediu și lung cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare internaționale, Universitatea “Valahia” a semnat peste 130 de acorduri internaționale de colaborare cu universităţi din Belgia, Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Norvehia, Polonia, Portugalia, Rusia, Spania, Turcia. Acestea sunt materializate prin schimburi de cadre didactice și studenți, participarea la programe de studii comune, manifestări științifice etc. Prin demersurile efectuate, Universitatea „Valahia” din Târgovişte reprezintă acum o parte integrantă a comunităţii academice internaţionale, cu aceleaşi valori morale, educaţionale, ştiinţifice şi culturale.

Rep: Ce facilități au studenții și cum reușiți să îi atrageți în acest sens?

Călin Dinu Oros: Pentru a asigura o viaţă socială decentă studenţilor, au fost amenajate sau modernizate 7 cămine studenţeşti ce oferă aproximativ 1200 de locuri de cazare. Dintre acestea 3 cămine studenţeşti sunt situate în noul campus din Târgovişte, iar unul este situat în campusul universităţii din Alexandria. Pentru a oferi studenţilor posibilitatea desfăşurării unor activităţi aplicate de practică de specialitate, universitatea deţine o bază de practică modernă, cu aproximativ 40 de locuri de cazare, situată la Fundăţica (în judeţul Braşov). Baza materială a universităţii este completată de un restaurant studenţesc, unde cadrele didactice şi studenţii pot lua masa în condiţii decente.

Rep: La final, cum ați descrie starea actuală a universității?

Călin Dinu Oros: Prin calitatea procesului educațional, dat de gradul de pregătire a cadrelor didactice, prin spațiile moderne de educație și cercetare, prin serviciile sociale oferite studenților, Universitatea “Valahia” din Târgoviște este o instituție de prestigiu a mediului universitar românesc.

Rep: Domnule rector, vă mulțumesc pentru interviu și vă urez mult succes în continuare.
Călin Dinu Oros: Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag și cu alte ocazii.

Despre Autor

Articole asemanatoare