default-logo

globalcompact_logo

http://www.unglobalcompact.org

Începând din luna decembrie 2012, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România este agreată ca participant la Programul ONU-Pactul Mondial. Prin decizia luată la New York, UZP se alătură organizaţiilor neguvernamentale din întreaga lume, care susţin:

  • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
  • Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii referitoare la principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă
  • Declaraţia de la Rio privind mediul înconjurător şi dezvoltarea durabilă
  • Convenţia Naţiunilor Unite de luptă împotriva corupţiei

uzp-global