default-logo

Regulamentul UE privind piețele digitale, în vigoare

Noul regulament UE privind pieţele digitale (Digital Markets Act – DMA) intră în vigoare marţi, 1 noiembrie, arată un comunicat al Comisiei Europene. Astfel se va pune capăt practicilor neloiale ale companiilor care acţionează în calitate de controlori de acces în economia platformelor online. Acesta a fost propus de Comisie în decembrie 2020 şi aprobat de Parlamentul European şi de Consiliu în timp record, în martie 2022.
Regulamentul privind pieţele digitale defineşte situaţiile în care o platformă online mare poate fi considerată controlor de acces. Sunt vizate platformele digitale ce reprezintă un loc de întâlnire important al utilizatorilor comerciali cu consumatorii şi care, din poziţia de care beneficiază, pot acţiona ca un organ de reglementare privat, generând astfel blocaje în economia digitală. Pentru a aborda aceste aspecte, Regulamentul privind pieţele digitale va defini o serie de obligaţii pe care aceşti controlori de acces vor trebui să le respecte, inclusiv interzicerea anumitor comportamente ale acestora.
Societăţile care operează unul sau mai multe dintre aşa-numitele „servicii de platformă esenţiale” enumerate în DMA sunt considerate controlori de acces dacă îndeplinesc anumite cerinţe. Sunt vizate: serviciile de intermediere online, cum ar fi magazinele de aplicaţii, motoarele de căutare online, serviciile de socializare în reţea, anumite servicii de mesagerie, serviciile platformelor de partajare a materialelor video, asistenţii virtuali, browserele web, serviciile de cloud computing, sistemele de operare, pieţele online şi serviciile de publicitate.
Există trei criterii principale pe baza cărora o societate se încadrează în domeniul de aplicare al DMA: să fie suficient de mare încât să aibă un impact pe piaţa internă – atunci când societatea realizează o anumită cifră de afaceri anuală în Spaţiul Economic European (SEE) şi furnizează un serviciu de platformă esenţial în cel puţin trei state membre ale UE; să controleze un canal important prin care întreprinderile utilizatoare intră în legătură cu consumatorii finali – în cazul în care societatea furnizează un serviciu de platformă esenţial lunar unui număr de peste 45 de milioane de utilizatori finali activi stabiliţi sau situaţi în UE şi anual unui număr de peste 10 000 de utilizatori comerciali activi stabiliţi în UE şi să deţină o poziţie solidă şi durabilă – în cazul în care societatea a îndeplinit al doilea criteriu în ultimii trei ani, informează AGERPRES.
DMA stabileşte o listă de acţiuni permise şi acţiuni interzise pe care controlorii de acces vor trebui să le respecte în operaţiunile lor zilnice pentru a asigura pieţe digitale echitabile şi deschise. Aceste obligaţii vor contribui la deschiderea de posibilităţi pentru întreprinderi de a contesta pieţele şi de a rivaliza cu controlorii de acces pe baza calităţii produselor şi serviciilor lor, ceea ce va genera mai mult spaţiu de inovare.
Atunci când un controlor de acces adoptă practici precum favorizarea propriilor servicii sau împiedicarea utilizatorilor comerciali ai serviciilor lor să ajungă la consumatori, acest lucru poate împiedica concurenţa, conducând la mai puţină inovare, la produse sau servicii de o calitate mai scăzută şi la preţuri mai mari. Atunci când un controlor de acces se angajează în practici neloiale, cum ar fi impunerea unor condiţii de acces inechitabile la magazinul său de aplicaţii sau împiedicarea instalării de aplicaţii din alte surse, se poate ajunge în situaţia ca preţurile plătite de consumatori să fie mai mari sau ca aceştia să fie privaţi de beneficiile pe care le-ar fi putut avea dacă ar fi avut acces la servicii alternative.
Odată cu intrarea sa în vigoare, DMA va intra în etapa crucială de punere în aplicare: va începe să se aplice în termen de şase luni, adică începând cu data de 2 mai 2023. În termen de două luni de la această dată, adică cel târziu până la 3 iulie 2023, dacă îndeplinesc pragurile stabilite în DMA, potenţialii controlori de acces vor trebui să notifice Comisiei serviciile lor de platformă esenţiale.
După ce Comisia va primi notificarea completă, va avea la dispoziţie 45 de zile lucrătoare pentru a evalua dacă întreprinderea în cauză îndeplineşte pragurile şi pentru a o desemna drept controlor de acces (termenul pentru ultimele notificări posibile împlinindu-se la 6 septembrie 2023). După desemnarea ca atare, controlorii de acces vor avea la dispoziţie şase luni – adică până la 6 martie 2024 – pentru a se conforma cerinţelor prevăzute în DMA.
Împreună cu propunerea referitoare la Regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), Comisia a propus, în decembrie 2020, DMA pentru a aborda consecinţele negative care decurg din anumite comportamente ale platformelor online ce acţionează în calitate de controlori de acces pe piaţa unică a UE.
DMA conferă Comisiei competenţa de a efectua investigaţii de piaţă care vor asigura faptul că obligaţiile prevăzute în regulament sunt actualizate în contextul realităţii în continuă evoluţie a pieţelor digitale.
Foto: pixabay.com

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*