default-logo

Revista CAFENEAUA LITERARĂ la 20 de ani – 2003-2022. Decernarea Premiilor anuale 2022

Este, pe zi ce trece, din ce în ce mai rea soarta revistelor literare din țară. Din pricina unor politici locale și regionale de-a dreptul stupide, aceste publicații au început să dispară (vezi, chiar recent, cazul admirabilei „Pro-Saeculum” de la Focșani, diriguită vreme de două decenii de criticul și istoricul literar Rodica Lăzărescu, și cu deosebit sârg după moartea regretatului Mircea Dinutz). Știm cu toții că fondurile alocate actului cultural sunt puține, dar ia uitați-vă domniile-voastre prin calendarul manifestărilor derulat de respectivele instituții,  prin consiliile județene respective: veți vedea că se aruncă bani pe atâtea „prostii” poporane (concerte de tot felul, mai ales de muzică manelistă, festivaluri dedicate „berii”, „mititeilor”, „întâlnirilor”, „zilelor” nu-știu-care ș.a.m.d., toate urmărind scopuri electorale – deci un grețos spectacol politicianist întreținut cu banii noștri ai tuturor!). Diriguitorii croiți pe această „felie” bugetivoră nu realizează, cum foarte rar se mai întâmplă, că susținerea unor periodice de cultură, în general a actului cultural, poate să le aducă un spor de noblețe, de mai largă respirație, mai ales acolo unde tradițiile culturale impun o astfel de abordare.

Spunem toate acestea întrucât noi înșine derulăm aici la Tg.-Jiu un proiect cultural început în 2005 și care continuă: trimestrialul de cultură „Portal-MĂIASTRA”, în 52 de pagini, intrat sub „egida Uniunii Scriitorilor din România” încă din 2007. O revistă de format tabloid, care, de-a lungul a peste 18 ani de existență neîntreruptă, și-a format echipa redacțională (președinți de onoare, criticii: Gh. Grigurcu și Mircea Popa) și un culoar al ei, în amplul și variatul peisaj revuistic din țară. Transeat … și să punctăm un fapt de binemeritată laudă pentru periodicul mensual de la Pitești.

Cum bine se știe, cu puțină vreme în urmă circula pe internet ideea potrivit căreia frumoasa revistă „Cafeneaua culturală” de la Pitești, aflată de două decenii sub conducerea valorosului poet și eseist Virgil Diaconu, nu ar mai primi fonduri din partea Primăriei și Consiliului Local Pitești. Desigur, ideea a intrat în atenția acestor instituții și, având în vedere ampla susținere de care se bucură revista, instituțiile amintite au continuat să fie solidare cu proiectul inițiat de scriitorul amintit. Felicităm cele două instituții  care, având în vedere tradițiile culturale ale Piteștiului, au procedat corect, spre mulțumirea atâtor cititori și, desigur, pentru susținerea imaginii culturale a frumosului municipiu de pe Argeș!

Nu mai este nevoie s-o spunem, revista „Cafeneaua literară”, editată de Centrul Cultural din Pitești, s-a impus în peisajul revuistic național prin valorosul ei profil de mare actualitate și autentic spirit critic, cultivând cu precădere cronica literară (îndeosebi cea de întâmpinare), ancheta culturala, poezia și eseul. Nume prestigioase ale literaturii și culturii române de azi, dar și celebrități de peste hotare, se pot întâlni în coloanele publicației. Răsfoind doar numărul curent (10/236, anul XX, octombrie 2022, 32 p.), vom găsi aici mesaje de salut și susținere venite din partea unor mari nume ale culturii române de azi: Gheorghe Grigurcu (rubrica permanentă „Lector”),Horia Bădescu, Ion Simuț, Alex Ștefănescu, Adrian Dinu Rachieru, George Vulturescu, Nicolae Silade, Victoria Milescu, Ana Dobre, Valeria Manta Tăicuțu, Florin Dochia, Ionel Bota, Nicolae Mecu, Ioana Cosma, Lidia Vianu, Magda Ursache și mulți alții. Iată un fragment din mesajul trimis de Ali-Izu Bucur:

„Este un real confort că, în lumea cuvântului, bântuită în mare parte de clientelism, o revistă precum Cafeneaua literară își respectă deopotrivă cititorii și colaboratorii.(…) Așadar, Mulți Ani prosperi Cafenelei literare [o instituție veche în Europa, frecventată de literați și artiști, între care i-am aminti, din secolul al XIX-lea, doar pe Vasile Alecsandri și Eminescu, n.n.] și diriguitorului ei, selecție inspirată, fără compromisuri, și colaboratori cu har întru bucuria spirituală a cititorilor!”

Să cităm, în ideea unei mai bune înțelegeri democratice / asumări a actului cultural, și precizările stipulate potrivit cărora, conform legii, „responsabilitatea asupra conținutului textelor revine autorilor”, aceștia putând avea „și alte opinii decât ale redacției”…

Lângă directorul revistei V.D. (căruia îi datorăm „prezentarea artistică”), să reținem și numele redactorului-șef Marian Barbu și al secretarei de redacție Simona Fusaru, precum și al redactorilor: Lucian Costache, Denisa Popescu, Liliana Rus, Florian Stanciu, Ion Pantilie, Elisabeta Bogățan (corespondent Spania), Ioana Naciu (culegere de text), Lucian Pârvulescu, Jean Dumitrașcu (corectură).

Numărul curent, din octombrie, apare sub genericul „Cafeneaua literară la 20 de ani – 2003-2022”, publicând în pp. 2-5 profilurile scriitorilor premiați pe anul în curs „care au publicat în paginile ei și au contribuit prin textele lor la calitatea ridicată a revistei”. Premiul pentru Poezie a revenit lui ION COCORA (poet, critic teatral, director Editura Palimpsest București), premiul pentru Proză lui RADU ULMEANU (poet, prozator, publicist, diriguitorul revistei „Acolada”, Satu Mare), premiul pentru Critică literară, lui IULIAN CHIVU (Roșiorii de Vede) și AURELIU GOCI (București),  Premiul Opera Omnia pentru critică și istorie literară – ZENOVIE CÂRLUGEA (Tg.-Jiu). Festivitatea de premiere a avut loc, cu prezența laureaților și sala plină, joi, 27 octombrie 2022, la Centrul Cultural Pitești, o adevărată sărbătoare literară, derulată sub egida Consiliului Local Pitești și a Primăriei municipiului Pitești. În semn de recunoaștere și prețuire, INSTITUTUL „FRAȚII GOLESCU” a decernat o valoroasă DIPLOMĂ dlui Virgil Diaconu.

„Povestea” festivității, în care ne-am regăsit  – un spectacol ad-hoc de reală rezonanță – a fost desfășurată de Denisa Popescu, cu deosebit talent publicistic și plăcută prezență de scenă. Felicitări tuturor organizatorilor!

NB.: Să reamintim că „Marea Doamnă a Gorjului interbelic”, ARETHIA TĂTĂRESCU (născută „Piteșteanu”, la Pitești, soția prim-ministrului liberal Gh. Tătărescu, 1934-1937, consilier regal și ambasador la Paris) este, dincolo de atâtea și atâtea inițiative social-culturale avute în Tg.-Jiu și județ, aceea care l-a contactat și determinat pe C. Brâncuși să ridice Ansamblul Sculptural de la Tg.-Jiu, asigurându-i finanțare și deplin sprijin. Alăturăm o fotografie din 1935, făcută la reședința Tătăreștilor de la Poiana-Gorj, în care sculptorul apare alături de reprezentantele Ligii Femeilor Gorjene, în frunte cu Arethia Tătărescu. Ansamblul brâncușian a fost ridicat în perioada 1937 (Coloana) -1938 (Poarta, Masa, Aleea scaunelor), inaugurarea având loc la 27 octombrie 1938, în cadrul unor ample manifestări. (Z.C).

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*