default-logo

A apărut primul număr pe 2022 al revistei „CAFENEAUA  LITERARĂ”

Intrată în anul al XX-lea de apariție, cu nr. 1/2022, revista „Cafeneaua literară”, 32 p. (director: Virgil Diaconu, redactor-șef: Marian Barbu, secretar de redacție: Simona Fusaru) este editată de Centrul Cultural Pitești, sub egida Consiliului Local și Primăriei Pitești. Noul număr pe acest an se menține la nivelul de performanță cunoscut, care i-a asigurat o bună audiență în întreaga țară. Își dau întâlnire scriitori din aproape toate generațiile, revista fiind deschisă la discuții libere și critice despre situația literaturii române de azi, în acest fel creându-și un culoar destul de original în revuistica actuală. Primele două pagini oglindesc, cu imagini și reproduceri, „Premiile revistei Cafeneaua literară – 2021”, împreună cu „Premii primite de Cafeneaua literară” (Premiul REVISTA ANULUI 2012, acordat de Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România / APLER și PREMIUL DE EXCELENȚĂ, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău, 2016 – panoplie retrospectivă). La 16 decembrie 2021, Filiala Pitești a Uniunii Scriitorilor din România a acordat titlul „Cartea anului 2020” lucrării „Biblia literară”, de Virgil Diaconu, diriguitorul revistei. Ex Aequo: Florea Turiac – pentru poezie, Petre Gheorghe Bârlea – istoric literar, eseist și publicist.

Din cuprins: criticul Gheorghe Grigurcu la rubrica lui de „Lector” scrie despre „Un optzecist blocat de cenzură” (Romulus Brâncoveanu), Jean Dumitrașcu își continuă evaluarea critică a „Generației 60, generația socialismului” cu eseul analitic „Nicolae Labiș, de la poetul preferat de Partid la cel care a fost ucis de Partid”, Adrian Dinu Rachieru scrie despre „I. D. Sîrbu, «testul» recitirii” (cu continuare în numărul viitor), Ionel Bota despre „Un remember cu Ion Negoițescu” și despre „Reinventarea narațiunii active în proza lui Ion Lilă”. Pertinente cronici literare, cu observații critice de real profesionalism (și nu critică de frunzăreală, cum se cam obișnuiește prin unele publicații de azi) semnează Valeria Manta Tăicuțu (Ionuț Caragea – „Cod roșu de furtună în suflet”, poezie, 2021), Iulian Chivu (Georgeta Minodora Resteman – „Cum strigă bruma”, poezie, 2021), Liliana Rus (Ramona Boldizsar – „Nimic nu e în neregulă cu mine”, poezie, 2021). Remarcăm și traducerile din proza lui HelmfriendHockl (de Alexandra Mălăescu) și din poezia lui Robert Frost (de Constantin Manea). Mai semnează Lucian Costache(„Goange – 2 x 7 Povestiri exemplare”, proză aluziv-umoristică), Ioana Cosma (frumoase poezii), Alexandru Jurcan (o cronică plastică) ș.a. Remarcabil este tradiționalul „Supliment” ARTE POETICE (nr. 95/ianuarie 2022) care cuprinde eseul din 2000 actualizat în decembrie 2021 „Receptarea actuală și destinul poeziei lui Mihai Eminescu. Celălalt EMINESCU”, semnat de dl Virgil Diaconu, precum și un nou episod, „Între narațiune și dialog”, capitolul 4,  din „Arta narațiunii biblice” de Robert Alter (continuare din numărul trecut). De remarcat și copertele revistei, prima reproducând un tablou de iarnă (bănuim, al unui pictor străin!), ultima, fragmentar, considerațiile criticului Mihai Cimpoi din mai amplul articol publicat în „Literatura și Arta”, hebdomadar al Uniunii Scriitorilor din Chișinău, despre Dicționarul monografic „MIHAI EMINESCU. Oameni din viața lui”, al criticului și istoricului literar Zenovie Cârlugea, apreciat drept „o lucrare de referință” în eminescologia actuală. Felicitări realizatorilor și editorilor CAFENELEI LTERARE de la Pitești!

Despre autor

Articole asemănătoare

  1. Diaconu Virgil Reply

    multumesc pentru prezentarea revistei

Lasă un răspuns

*