default-logo

Familie extinsă

Cuvintele dau forma felului în care gândim şi ne determină la ce să ne gândim” (Benjamin Lee Whorf)

A gândi liber e mare lucru. A gândi corect e şi mai mare lucru.”. (Proverb japonez)

În viața de zi cu zi se folosește, frecvent, de numeroase persoane, noțiunea de „familie extinsă”, dar fără a i se cunoaște sensul și conținutul său adevărat.

În elaborarea acestui articol am pornit de la faptul că, într-o discuție dintre o mamă și o fiică, ambele medici, fiica a afirmat că și cumnata ei face parte din „familia extinsă”, ceea ce m-a convins chiar că și în lumea intelectuală, inclusiv a medicilor, sunt numeroase persoane care folosesc greșit această noțiune și aceasta din cauză că nu-i se cunoaște sensul și conținutul său adevărat.

Omul strică lucrurile mult mai mult cu vorbele decât cu tăcerea.” (Mahatma Gandhi)

Sensul și conținutul noțiunii de „familia extinsă” trebuie folosit în strictă conformitate cu cel stabilit prin lege.

Prin „Legea nr. 272 din 21 iunie 2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, publicată în Monitorul Oficial nr. 159 din  5 martie 2014, se prevede (sublinierile îmi aparțin):

„Art. 4. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  1. a) copil – persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii;
  2. b) familie – părinţii şi copiii acestora;
  3. c) familie extinsă- rudele copilului, până la gradul IV inclusiv;”.

Pentru a se înțelege și a se folosi corect noțiunea de „familia extinsă”, este necesar să precizăm și sensul noțiunilor „rudenie” „grad de rudenie” și „cum se stabilește gradul de rudenie”.

„Cunoaşterea cuvintelor conduce la cunoaşterea lucrurilor”. (Platon).

Din prevederile Codului civil, art. 405 și 406, rezultă că: 1) gradul de rudenie se stabileşte numai după numărul naşterilor; 2) numai o naștere (singura care face legătura de sânge între două persoane) generează un grad de rudenie; 3) nu se poate stabili un grad de rudenie în afara unei naşteri, a unei legături de sânge, în nicio condiţie şi sub nicio altă formă, neexistând excepţii.

În articolul subsemnatului intitulat „Rudenia și gradul de rudenie” se prezintă explicit, pe înțelesul și al omului de rând, sensul și conținutul noțiunilor „rudenie” „grad de rudenie” și „cum se stabilește gradul de rudenie”.

Familia extinsă include deci copiii și rudele copiilor până la gradul IV inclusiv.

Rudele unui copil, până la gradul IV inclusiv, socotite față de copil, sunt:

1) părinții copiilor, care sunt rude de gradul I;

2) bunicii copiilor (părinții celor doi părinți), care sunt rude de gradul II;

3) străbunicii copiilor (bunicii celor doi părinți), care sunt rude de gradul III;

4) stră-străbunicii copiilor (străbunicii celor doi părinți), care sunt rude de gradul IV;

5) unchii și mătușile copiilor (adică frații și/sau surorile părinților împreună cu soții și soțiile lor) , care sunt rude de gradul IV; frații și/sau surorile părinților, împreună cu soțiile și soții lor, sunt în prima linie de unchi;

6) verii primari (fii și fiicele fraților și surorilor părinților), care sunt rude de gradul IV.

Într-o familie extinsă pot trăi și se pot gospodări împreună până la cinci generații, socotite numai după legătura de sânge, după numărul nașterilor care îi leagă, de la un copil și până la rudele acestuia, până la gradul IV inclusiv, respectiv: copiii, părinții, bunicii, străbunicii și stră-străbunicii.

Deci, într-o familie extinsă nu pot fi incluse, în nici o condiție și sub nici o formă, persoane între care nu există o legătura de sânge stabilită printr-un număr de maximum patru nașteri.

Gândeşte ca un înţelept, dar comunică în limba oamenilor.” (William Butler Yeats)

conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcriţa

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*