default-logo

Trăiască Nația Română! Și răspunsul: Sus cu Dânsa!

Să ne aducem aminte de salutul cu care Mihai Eminescu își întâmpina prietenii și frații de cuget și simțiri:

Traiască Nația Română!

Și răspunsul:

Sus cu Dânsa!

Rog trimiteți mai departe ca să ajungă acest mesaj  la zeci și zeci de milioane de români patrioți de pretutindeni, daca guvernanții de azi nu au îngăduit să se sărbătorească Centenarul Tratatului de la Trianon. Oare, al cui ordin l-au ascultat, luând poziția de drepți, strigând cu glas de mielușei: „Să trăiți, am înțeles!”

Dragi prieteni români de pretutindeni,

Vă reamintesc doar o parte din discursul  unuia dintre politicienii-cheie ai Marii Uniri, care și-a pus la bătaie întreaga avere și viața pentru întregirea neamului românesc, Alexandru Vaida-Voevod, cel dintâi prim-ministru al României Mari:

«Comitetul executiv al Partidului Naţional Român din Ardeal şi Ungaria, ca organ politic al naţiunii române din Ardeal şi Ungariconstată că urmările războiului îndreptăţesc pretenţiunile de veacuri ale naţiunii române la deplina libertate naţională. Pe temeiul dreptului firesc, că fiecare naţiune poate dispune, hotărî singură şi liber soarta ei (…) –  naţiunea română din Ungaria şi Ardeal doreşte să facă acuma uz de acest drept şi reclamă în consecinţă şi pentru ea dreptul, ca liberă de orice înrâurire străină, să hotărască singură aşezarea ei printre naţiunile libere, pentru stabilirea legăturii de coordonare a ei cu celelalte naţiuni libere. Organul naţional al naţiunii române din Ungaria şi Ardeal nu recunoaşte îndreptăţirea acestui parlament şi acestui guvern (de la Budapesta – n.n.) să se considere ca reprezentante ale naţiunii române, ca să poată reprezenta la congresul general de pace interesele naţiunii române din Ungaria şi Ardeal, căci apărarea intereselor ei numai naţiunea română o poate încredinţa.»

În urma discursului respectiv – ținut în plenul Parlamentului de la Budapesta, în după-amiaza zilei de 18 octombrie 1918, cu o lună și jumătate înainte de actul istoric al Marii Unirii – a stârnit furia asistenței, gata-gata să-l linșeze pe deputatul român, scăpând cu ajutorul unor prieteni, fiind bine adăpostit și păzit în noaptea aceea.Nu se întoarce dânsulîn mormânt când îngerul păzitor îi duce vestea că, astăzi,a fost anulatăsărbătoarea unei mari izbânzi istorice a poporului român?

 

Despre autor

Articole asemănătoare

  1. Botomei Reply

    Trăiască natia!

Lasă un răspuns

*