default-logo

Jurnalism climatic. Deşeurile – riscuri pentru mediu

Educaţia pentru sănătate începe în familie, se continuă în şcoală şi apoi se aplică în viaţa de zi cu zi. Nivelul de educaţie civică îşi spune cuvântul, iar cei care reuşesc să dea dovadă de aşa ceva înseamnă că se poartă civilizat pe stradă şi în societate. Deseori întâlnim în drumul nostru gunoaie şi hârtii peste tot, mai ales mult praf, unul din principalele motive ale acestei situaţii fiind nepăsarea oamenilor faţă de tot ce se întâmplă în jurul lor. Problema care se pune este că trebuie să lucrăm cu toţii la educaţia concetăţenilor noştri şi se impune ca oamenii să fie mobilizaţi în acţiunile de salubrizare.
Dreptul la un mediu sănătos reprezintă lucrul garantat de a cere celor din jur o conduită corespunzătoare pentru a nu polua mediul. Statului îi revine un rol important în acest scop de a lua măsuri eficace. Chestiunea salubrizării unei urbe are multe lacune, dorindu-se ca firmele de salubrizare care au câştigat acest drept să se ocupe în permanenţă de ridicarea gunoiului menajer, iar maşinile să ridice selectiv gunoiul, după un anumit grafic.
În ţările civilizate deşeurile se colectează diferenţiat, iar cetăţenii care iau parte la aceste operaţiuni primesc bonificaţii la plata de salubrizare. Oare cunosc concetăţenii noştri această realitate europeană? Dreptul de a trăi într-un mediu natural şi sănătos este unul constituţional. Accesul la un mediu sănătos este neîngrădit pentru fiecare cetăţean. Politica de mediu europeană se bazează pe principiile prevenirii, precauției și corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”. Principiul prevenirii degradării mediului vizează înlăturarea poluărilor şi a vătămărilor ecologice de orice natură. Vorbim de practica prevenirii producerii unor efecte negative asupra mediului prin decizii greșite. Pentru că este mult mai costisitor să repari un lucru greșit, care produce consecințe greu de cuantificat și cu remanenţă mare în timp – foarte costisitoare în ce privește repararea prejudiciului.
Principiul precauţiei se împletește cu cel al prevenirii în luarea deciziilor, venind astfel în completarea principiului prevenirii pagubelor ecologice. O decizie pripită are consecințe negative asupra mediului, generând costuri pentru reparare. Fiecare autoritate este responsabilă în aplicarea și respectarea legislației de mediu. În realizarea acestui principiu, factorii decizionali trebuie să ia măsuri de precauţie, să arate prudenţă și foarte mare sârguinţă.
Principiul „poluatorul plăteşte” necesită adoptarea de măsuri prin care cetăţenii care produc intenționat poluarea să plătească costul acesteia. Aceste principii sunt stabilite prin lege în baza cărora se fundamentează toată politica de mediu din ţară. Colectarea selectivă a deșeurilor este o operațiune de mare responsabilitate. Se ştie faptul că pentru fiecare tonă de deșeuri depozitate trebuie plătită o sumă de 80 de lei, această sumă reprezentând taxa pe economia circulară (ce se varsă în bugetul Administrației Fondului de Mediu). Întrucât această taxă se plătește de către generatorul de deşeuri – cu cât se depozitează mai mult, cu atât crește şi taxa pe economia circulară. Ea este colectată de la fiecare abonat al serviciului de salubritate. Prin urmare, colectarea selectivă favorizează reducerea simțitoare a cantităţilor de deșeuri depozitate și furnizează pe alt plan cantităţi importante de materiale reciclabile (plastic, carton, sticlă).
Participarea cetățenilor la decizia de mediu este un act firesc într-un regim democratic. Neparticiparea oamenilor la acest proces duce la unele abuzuri și alte lucruri neplăcute care prejudiciază mediul înconjurător. Deşeurile au un efect asupra tuturor factorilor de mediu (emisiile de noxe din atmosferă, impurificarea pânzei freatice). Substanțele care sunt în compoziţia deşeurilor pot cauza fenomene de uscare a vegetaţiei. Depozitele neconforme provoacă și ele o imagine dezgustătoare.
În ultimii 32 de ani s-a remarcat o creștere simţitoare a nivelului de conștientizare pe tema problemelor de mediu, atât în România cât și pe plan internaţional. Poluarea este o problemă a timpurilor noastre, aceasta fiind mult discutată în ultimele decenii. Tehnologia de astăzi ne ajută să luptăm împotriva ei cu eficacitate? Publicul larg trebuie să fie informat și educat prin diferite mijloace de comunicare. Obiectivul direcţiei îl constituie formarea unei noi concepţii, lucide, faţă de mediul înconjurător.

Florenţ Mocanu / UZPR
senior editor şi redactor şef al ziarului regional „Gazeta Munteniei”
(Revista UZP, nr. 27/2022)

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*