default-logo

AMFITEATRU ECONOMIC, o revistă științifică din fluxul principal de publicații

Amfiteatru Economic este o revistă cu impact și vizibilitate bilingvă (română și engleză), editată de către Academia de Studii Economice – București, Facultatea de Business și Turism. Este o revistă academică care permite cititorilor accesul deschis, fiind disponibilă online fără bariere de ordin financiar, legal și tehnic, pe baza principiului menținerii integrității conținutului articolului. Mai mult, revista nu percepe nici de la autori taxe de publicare, costurile de publicare fiind suportate integral de Academia de Studii Economice din București. Frecvența de publicare este una trimestrială cu apariție în lunile februarie, mai, august și noiembrie.

Revista Amfiteatru Economic este o revistă științifică care a apărut în anul 1999, la Colegiul Economic al Academiei de Studii Economice din Buzău. Ea are 22 de ani de existență, dintre care 13 ani în Web of Science, cea mai importantă bază de date bibliografică și bibliometrică din lume. Ca urmare, ea face parte din revistele științifice din fluxul principal de publicații (mainstream journals), considerate ca fiind cele mai valoroase, deoarece  prin intermediul acestor reviste se apreciază că se comunică circa 90% din ideile, conceptele, descoperirile, inovațiile și noutățile cu adevărat valoroase la nivel mondial, care influențează direct progresul științific și tehnologic al societății globale.

Baza de date Web of Science indexează și cotează astăzi (septembrie 2020) un număr de 12.186 de reviste  din toate domeniile științei, din 83 de țări, Romania având 48 de reviste, iar dintre acestea numai trei reviste sunt pe domeniul economic și anume: Amfiteatru Economic (ASE București), Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (ASE București) și Romanian Journal of Economic Forecasting (Academia Română).

Misiunea revistei Amfiteatru Economic este de a promova cercetarea economică originală capabilă să contribuie la progresul cunoașterii în direcția creșterii competitivității economiei și a conducerii responsabile a afacerilor în contextul dezvoltării durabile. Față de publicațiile similare, revista Amfiteatru Economic stabilește, pentru fiecare număr, o anumită temă. Pe această cale, sunt aduse în prim-plan probleme ce constituie priorități ale cercetării științifice, în domenii de actualitate, precum administrarea afacerilor, management, marketing, bioecomomie, mediu, energie, sănătate, securitate, sustenabilitate, antreprenoriat strategic etc., stimulând dialogul intercultural și interdisciplinar la nivel internațional. Revista militează pentru promovarea unor valori precum: creația intelectuală originală, calitatea și nivelul științific al lucrărilor publicate, promovarea cercetării empirice, accentuarea caracterului aplicativ. De asemenea, revista se constituie într-un vehicul pentru diseminarea cercetărilor teoretice și empirice cu valențe de pionierat, a studiilor de caz, a evocării personalităților care au marcat științele economice, cât și a recenziilor de carte ale autorilor de prestigiu din domeniul științelor economice.

Un alt aspect care individualizează revista este acela că pe lângă secțiunea tematică, în care se publică articole adecvate acesteia, structura revistei conține încă două rubrici și anume cea a interferențelor economice unde sunt incluse materiale relevante de la cercetători de prestigiu din țară și străinătate, precum și cea privind anumite recomandări de actualitate cu referire la:  Bune practici (reflectă experienţe deosebite ce prezintă interes pentru cititorii revistei); Eseu (conţine lucrări inter-, multi-, cros- şi transdisciplinare de natură teoretico-filozofică pe specific economic), Recenzii (permit diseminarea de informaţii privind noile lucrări şi publicaţii de prestigiu în domeniul economic) și Personalia (evocarea unor personalități care au marcat ştiinţele economice la nivel național, regional și internațional).Misiunea revistei Amfiteatru Economic este de a promova cercetarea economică originală capabilă să contribuie la progresul cunoașterii în direcția creșterii competitivității economiei și a conducerii responsabile a afacerilor în contextul dezvoltării durabile. Față de publicațiile similare, revista Amfiteatru Economic stabilește, pentru fiecare număr, o anumită temă. Pe această cale, sunt aduse în prim-plan probleme ce constituie priorități ale cercetării științifice, în domenii de actualitate, precum administrarea afacerilor, management, marketing, bioecomomie, mediu, energie, sănătate, securitate, sustenabilitate, antreprenoriat strategic etc., stimulând dialogul intercultural și interdisciplinar la nivel internațional. Revista militează pentru promovarea unor valori precum: creația intelectuală originală, calitatea și nivelul științific al lucrărilor publicate, promovarea cercetării empirice, accentuarea caracterului aplicativ. De asemenea, revista se constituie într-un vehicul pentru diseminarea cercetărilor teoretice și empirice cu valențe de pionierat, a studiilor de caz, a evocării personalităților care au marcat științele economice, cât și a recenziilor de carte ale autorilor de prestigiu din domeniul științelor economice.

Amfiteatru Economic se remarcă și printr-o exigență deosebită în selectarea articolelor ce vor fi publicate. În acest sens articolele primite, înainte de a intra în procesul propriu-zis de recenzie, double-blind peer review, sunt evaluate prin prisma eligibilității ţinându-se seama de cinci criterii: încadrarea tematică; gradul de similitudini cu un program special de detectare a plagiatului; originalitatea cercetării; corectitudinea traducerii în limba engleză; respectarea cerințelor privind scrierea bibliografiei și a modului de prezentare a articolului (template).

Relevanța științifică a conținutului revistei este asigurată de Colectivul redacțional format din 27 de redactori (din care șase au afiliere în străinătate), profesori universitari și cercetători experimentați, toți având titlul de doctor în științele economice, respectiv de Consiliul științific, format din 24 de personalități dintre care 14 sunt afiliați unor universități valoroase din străinătate, iar 4 dintre ei fiind membrii ai Academiilor de știință din țările respectve). Valoarea medie a indicelui Hirsch a membrilor bordului editorial în anul 2019 comparativ cu 2018 este redată în tabelul următor. 

Baza de date cu raportări în 2019

H index, 2019

H index,  2018

Clarivate Analytics Web of Science 

6,384

4,704

Scopus

6,679

5,068

Google Scholar

13,692

9,909

 

Din anul 2008, începând cu numărul 23, revista este indexată în Web of Science, ea regăsindu-se în Social Sciences Citation Index; Social Scisearch; Journal Citation Reports/Social Sciences Edition. Revista se înscrie în fluxul principal al publicațiilor științifice economice pe plan internațional, dobândind recunoaștere și vizibilitate internațională. Dovadă sunt principalii indicatori scientometrici ai revistei, calculați și publicați în Journal Citation Research (JCR) în iunie 2019. Aceștia sunt redați în tabelul de mai jos în comparație cu cei ai indicatorilor de la celelalte două reviste românești din fluxul principal de publicații economice de pe piața românească. 

Indicatori scientometrici Web of Sciene, JCR 2019

Revista

Factor de impact 

FI fară autocitari

FI pe 5 ani

Locul ocupat pe domeniul economic și quartila

H index

Scorul absolut de influență

Amfiteatru Economic 

ASE București

Total citari = 591

1,625

1,563

1,036

150/373

Q2

21

0,056

Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research

ASE București

Total citari = 366

0,743

0,642

0,748

298/341

Q4

17

0,099

Romanian Journal of Economic Forecasting

Academia Romană 

Total citari = 245

0,756

0,634

0,673

294/371

Q4

14

0,070

 

Pentru a veni în sprijinul tinerilor cercetători Amfiteatru Economic le pune acestora la dispoziție o serie de repere ale cercetării economice axate pe conceperea și redactarea unui articol științific, pe principiile și etapele unei cercetări științifice, pe evidențierea elementelor structurale ale unui articol și pe criteriile relevante de alegere a unei reviste științifice pe domeniul economic, care se pot finaliza prin articole publicate în reviste prestigioase. Tot în acest sens au fost organizate de către revistă mai multe Workshop-uri pe tema „Bune practici privind conceperea redactarea și publicarea unui articol științific” la mai multe universități din țară și străinătate: ASE București, Universitatea din Craiova, Universitatea din Suceva, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Spiru Haret din București, Universitatea din Pitești, Universitaea din Târgoviște, Universitatea din Debrecen, Ungaria, Universitatea din  Szczecin, Polonia, Universitatea din Katovice, Polonia.

Accederea revistei în rankingurile și clasificările Web of Science, pe domeniul științelor economice și al administrării afacerilor, nevoia de stimă și respect, precum și cea de împlinire datorită faptului că Amfiteatru Economic constituie astăzi un principal vehicul de propagare a ideilor științifice economice, ne determină și ne motivează să ne focalizăm gândirea și energia pentru a asigura o prezență activă a acesteia în elita periodicelor economice din fluxul principal de publicații.

Amfiteatru Economic va încuraja cercetarea de înaltă ţinută ştiinţifică, care contribuie la lărgirea orizontului cunoaşterii în domeniul economic național și internațional propunându-și să devină un forum de prestigiu al dezbaterilor interdisciplinare, atât la nivel teoretic, cât şi practic/aplicativ, abordând teme de cercetare cu relevanţă la nivel naţional, regional şi internaţional. Produsul  Amfiteatru Economic este unul de echipă, structurat modern pe un proiect ceea ce îi mărește probabilitatea de supraviețuire în piața tot mai dinamică a publicațiilor științifice.

De-a lungul celor 22 de ani de existență, revista a cunoscut importante transformări de natură publicistică și de conținut, dar mai ales privind nivelul calitativ, deținând în prezent un loc fruntaș între publicațiile științifice cu profil economic din România, dar și din regiune. Revista noastră își propune să devină un forum de prestigiu al dezbaterilor interdisciplinare, abordând teme de cercetare cu relevanță la nivel național, regional și internațional. Cu oacazia implinirii celor 20 de existență a fost elaborată, în română și în engleză cartea Amfiteatru Economic – Anul XX.

 

Vasile Dinu

Puiu Nistoreanu

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*