default-logo

ORIGINEA LOGOSULUI a apărut la Editura UZP

LOGOS este un termen de origine greacă, aflat la baza filosofiei materialiste antice. 

LOGOS înseamnă Cuvântul suprem care denumește ordinea necesară, proprie Cosmosului și gândirii omenești, rațiunea cosmică sau destinul, rațiunea divină ca o ipostază a divinității, spiritul și rațiunea uni-versală, reprezentând și principiul tehnic al psihologiei, retoricii și religiei. 

LOGOS este folosit pentru a denumi Cuvântul lui Dumnezeu, persoana a doua a Sfintei Treimi. 

Heraclitus din Ephésios (535-c. 475 BC) a folosit conceptul de Logos ca principiu al Ordinii și Creației Universale. 

Aristotel (384-322 BC) a considerat Logosul ca „marele argument” în Retorică, alături de Ethos și Pathos. 

Stoicii, de unde numele meu își trage originea, considerau Logosul ca fiind „principiul generativ al Universului”. (Geneza) 

Evanghelia lui Ioan identifică Logosul Creștin ca Originea (Cuvântul însuflețit), punctul de creație al tuturor lucrurilor divine (Creația), I(isus) H(ch)ristos fiind încarnarea Logosului pe pământ. 

De fapt aceste elemente filosofice și cosmogonice sunt baza tuturor religiilor cunoscute. 

Știința genetică a avansat într-atât încât a descoperit și confirmat prezența Codului lui Dumnezeu (Logos) în genomul uman, «elicea vieții» , acest cod unic datorită căruia ne-am născut și existăm, prezent în secvența ADN a fiecărei celule umane, prin 4 gene, ATCG (Adenină, Timină, Citozină și Guanină), 4 protogene YHWH (Deutina, Primordina, Primina, Genina) și dublul Ax spiralat. 

Același lucru s-a demonstrat și analizând compozitia chimică a matricei vieții noastre, compusă din Hidrogen, Nitrogen, Oxigen și Carbon (H7, N8, O6, C), cu numerele aparținătoare 1, 5, 6, 3. Aceste cifre corespunzând literelor sus menționate, transpuse în literele alfabetului ebraic înseamnă YHVG, acesta fiind numele lui Dumnezeu, din care jumătate, YH, înseamnă „omul etern din Dumnezeu”, sau Trupul/ Mintea/ Spiritul = Omul etern. 

Se pare că ADN-ul omului, creat după chipul și asemănarea Creatorului (avatar), ar conține o a treia spirală, cea de Lumină, ceea ce ar întregi ideea prezenței în noi a sfintei Trinități. Această a treia spirală de ADN se activează doar când se reușește accesarea Slavei lui Dumnezeu și atunci acel om radiază lumină, strălucește. Aparent, s-a întâmplat în cazul alesului Moise, care a fost chemat în fața lui YAHVE, (YHWH, Dumnezeu în biblia ebraică), petrecând 40 de zile pe muntele Sinai. Însă cea mai expresivă și permanentă Slavă a lui Dumnezeu s-a manifestat în I(ISUS) C(HRISTOS). 

Căutarea Slavei lui Dumnezeu ar trebui să ne fie tuturor țelul vieții, pentru a ne regăsi, transforma, a ne înțelege menirea și a ne apropia de Cuvântul Său, de LOGOS. 

Într-o lume ajunsă într-un punct critic, în care se încearcă de către rău intenționați, pe toate căile, să ni se distrugă reperele identității noastre divin-umane, conexiunea cu Dumnezeu și accesul la Raiul vieții veșnice, mi se pare imperativă citirea cu inima a acestui fascinant prolog din Evanghelia lui Ioan scrisă original în limba greacă: 

«La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. 

Acesta era întru început la Dumnezeu. 

Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 

Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. 

Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o. 

Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume.» 

Cuvântul viu sau LOGOSUL, așa cum a creat omul, tot astfel îl re-creează constant după chipul Său, pentru că omul devine Cuvântul pe care îl ascultă. 

Această colecție de Poezie reprezintă materializarea conectivității mele la marele LOGOS. 

 

Antonela Stoica

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*