default-logo

Să ne păstrăm umorul. Ei sunt inexorabili ca gropile din asfalt

„Înțelept e cel ce se miră din orice” zicea cineva, într-un aforism. De mirat ne-am mai mira, dacă nu ne-am enerva, căci avem multă treabă de făcut și unii nu ne lasă…
La data de 17 octombrie 2017, colonelul Petrescu Ion, în calitate de intervenient, a formulat o „monumentală” cerere de intervenție principală în dosarul nr. 33080/299/2017, având ca părți Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, prin organul operativ Consiliul Director, în calitate de reclamant, în contradictoriu cu Glăvan Doru Dinu, în calitate de pârât, prin care solicită:
a./     anularea deciziei din 08.09.2017 a Adunării Generale a UZPR convocată nestatutar de fostul președinte al UZPR, prin care s-a dispus totalmente nestatutar excluderea membrilor Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, Comisiei de atestare profesională și Comisiei de Onoare, disciplină și Arbitrj și înlocuirea acestora, precum și anularea tuturor actelor bazate pe această decizie sau care au stat la baza adoptării ei;
b./     anularea dreptului de semnătură al domnului Glăvan Doru Dinu, implicit a dreptului de a dispune de patrimoniul UZPR, cu obligația corelativă a băncilor de a-i refuza plata până la soluționarea fondului cauzei”.
După trei termene de judecată, care au acordat amânări, la data de 31 mai 2018, la a patra înfăţişare, instanţa Judecătoriei 1 Bucureşti a decis anularea cererii.
Soluţia pe scurt a fost următoarea: „Instanța admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al reclamanţilor Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România şi Consiliul Director al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, invocată de pârât. Anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România şi Consiliul Director al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România în contradictoriu cu pârâtul Glăvan Doru Dinu, ca fiind formulată de o persoană care nu justifică calitatea de reprezentant. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.05.2018”.
P.S. În limbaj curent, acțiunea juridică s-ar putea traduce cam așa: nu există reclamantul Uniunea Ziariștilor Profesioniști, întrucât „reprezentantul” acesteia nu are calitatea de reprezentant. Cel care are calitatea de reprezentant al UZPR este tocmai pârâtul, respectiv Doru Dinu Glăvan. Situația, care a căpătat un parcurs juridic, este de un absurd grotesc, posibil totuși în interminabila noastră tranziție. Ea este oarecum similară cu statutul „regelui” Cioabă, care se declară rege, dar nu e rege. Este cel mult un bulibașă. Iar bulibașa nu este o instituție oficială și n-are nicio legătură cu monarhia pe care o maimuțărește. În concluzie, colonelul Ion Petrescu este intervenient într-o clauză fictivă, nici măcar ipotetică. Dar care mănâncă timp și bani. Cei care provoacă asemenea situații nu produc nimic și nu câștigă nimic, dar fac zgomot. Foarte mult zgomot. Asemenea existențe sunt însă inexorabile ca gropile din asfalt. Fac parte din peisajul accidentat al vieții.

Miron Manega

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*