default-logo

In memoriam Dan Perianu

Marți, 27 august, la orele dimineții ne-a părăsit pentru veșnicie bănățeanul prin naștere, convingere, dragoste și dăruire, ing. Dan Perianu.

Inginerul Dan Corneliu Ion Marius Perianu (Dan Gh. Perianu) s-a născut la Oraviţa, în 28 iunie 1943. După absolvirea cursurilor primare, din anul 1953 s-a stabilit la Reşiţa, unde a absolvit liceul, poreclit și astăzi „Bastilia”, în anul 1960. A fost student la Facultatea de Mecanică (Secţia Maşini Termice) a Politehnicii din Timişoara, pe care a absolvit-o în 1965. Din acelaşi an a lucrat neîntrerupt la Uzina de Construcţii de Maşini Reşiţa, fiind şef al Serviciului de Organizare a Producţiei, şef al Compartimentul Patrimoniu, secretar al Consiliului de Administraţie al UCMR, şi, în ultimii ani, până la pensionare (2007), consilier al directorului general al societăţii.

Volume care poartă numele de autor: Dan Perianu:

–  Istoria uzinelor din Reşiţa, 1771 – 1996; Reșița: Timpul, 1996, 276 pagini + 32 pagini ilustrații; ediție îngrijită de Uzina de Construcții de Mașini Reșița;

–  Istoria locomotivelor şi a căilor ferate din Banatul Montan; Reșița: Timpul, 2000, 212 pagini;

–  Contribuție la istoricul metalurgiei în Banat. Aniversări 2002; Reșița: InterGraf, 2002, 66 pagini; ediție îngrijită de Uzina Constructoare de Mașini Reșița;

–  Personalităţi ale culturii tehnice şi industriale din Banatul Montan. Dicționar; Reșița: MODUS P.H., 2005, pagini 210, ediție îngrijită de Direcția Pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Caraş-Severin;

–  Streiflichter aus der Geschichte des Banater Berglands. Reschitza (Incursiuni în istoria Banatului Montan. Reșița). Traducerea în germană: Werner Kremm. Cuvânt înainte: Rudolf Gräf. Postfață: Werner Kremm. Reşiţa: Banatul Montan, 2016; 200 pagini; ediție îngrijită de Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și de Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților din România.

A colaborat la tipărirea următoarelor cărți:

–  Bordan, Silviu; Bogdan, George C.: 200 ani de construcții de mașini la Reșița, 1771 – 1971; Reșița: Uzina de Construcții de Mașini Reșița, 1971; vol. I: 404 pagini, vol. II: 272 pagini;

–  Dieter János: A resiczabányai vizimű (40 rajzzal és fényképpel) = Sistemul de amenajări hidrotehnice și centrala hidroelectrică Grebla din Reșița (cu 40 de schițe și imagini); cu o prefață și o selecție bibliografică de ing. Dan Perianu. Traducere, nota bibliografică și transpunerea textului de limba maghiară, după volumul apărut în 1912: prof. Gheorghe Colța, 2007;

–  Semmeringul Bănățean: calea ferată Oravița – Anina = Der Banater Semmering: die Eisenbahnlinie Orawitza – Anina = The Banat Semmering: The Railway Oravița – Anina; coordonator și prefaţă: Erwin Josef Ţigla. Reşiţa: Banatul Montan, 2013; 80 pagini, cu ilustraţii + hartă; ediție îngrijită de Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și de Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților din România.

A colaborat, cu articole de specialitate, la publicaţii din ţară şi din străinătate. În perioada 2004 – 2012 a prezentat la Radio Reşiţa rubrica „Răsfoind din cronica veche a Banatului”.

În perioada 26 octombrie 2015 – 20 februarie 2018 s-au desfășurat în cadrul secţiei germane „Alexander Tietz” a Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin un şir de dezbateri sub genericul „Păreri, opinii, realităţi. Discuţii amicale pe tema istoriei locale a Banatului Montan”, cu ing. Dan Perianu din Reşiţa.

Pentru lucrările publicate a obţinut distincţii din partea unor fundaţii şi foruri de specialitate, inclusiv Academia Română. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 210 din 22 iunie 2010, a fost ales Cetățean de Onoare al Municipiului Reșița „pentru contribuția marcantă adusă comunității locale în domeniul culturii tehnice și industriale”, așa cum scrie în hotărâre.

Prin această despărțire, Reșița și Banatul Montan au pierdut un om de excepție, devotat spațiului în care și-a desfășurat întreaga activitate până la ultima răsuflare. Ing. Dan Perianu va rămâne în memoria noastră ca un bănățean de excepție!

Erwin Josef Țigla

uzpcarasseverin.ro

 
 
Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*