default-logo

A apărut Calendarul de perete al UZPR 2021

Un calendar util, într-o prezentare grafică spectaculoasă, care înfățișează pe fiecare filă a lunii câte o sculptură maiestoasă a unora din cei mai importanți jurnaliști români, începând cu Mihai Eminescu. Un omagiu adus promotorilor publicisticii noastre, de la care ne-au rămas cuvinte memorabile. Un calendar realizat cu concursul consultantului  nostru de istorie a presei domnul Neagu Udroiu și conceput de Ovidiu Zanfir și Roxana Istudor.

Calendarul poate fi procurat prin cele 52 de filiale ale UZPR, din țară și din diaspora, sau de la Sediul central al Uniunii din București, Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30 ( telefoane 021.317.92.25  sau  0746.137.914 )

 Mihai Eminescu (1850-1889)

 • redactor-șef ziarul „Timpul” (1877)

„Omul are atâta libertate şi egalitate pe câtă avere are. Iar cel sărac e totdeauna sclav.”

Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872)

 • fondatorul gazetei „Curierul Românesc” (1829) și al suplimentului „Curierul de ambe sexe” (1837)

„Limba singură uneşte, întăreşte şi defineşte naţiunea; ­ocupaţi-vă de dânsa mai înainte de toate şi nu veţi face prin aceasta decât cea mai fundamentală politică, veți pune fundamentele naţionalităţii.”

Gheorghe Asachi (1788-1869)

 • fondatorul gazetei „Albina românească” (1829) și al suplimentului „Alăuta Românească” (1837)

„Omul cel înţelept deşi se pleacă plăcerilor acestei zile, totuşi, îşi alege un minut de singurătate, spre a putea cugeta.”

George Barițiu (1812-1893)

 • întemeietorul „Gazetei de Transilvania” (1838) și al suplimentului „Foaie pentru minte, inimă și literatură” (1838)

„Naţionalitatea şi limba sunt mai scumpe decât libertatea, căci libertatea pierdută se poate recâştiga, dar naţionalitatea niciodată.”

Constantin Alexandru Rosetti (1816-1885)

 • fondatorul ziarului „Pruncul Român” (1848) și „Românul” (1857)

„Un prieten de interes este mai primejdios decât un vrăjmaş.”

Luigi Cazzavillan (1852-1904)

 • fondatorul ziarului „Universul” (1884)

„Dacă o soartă fatală a despărțit pe România de Italia, o iubire frățească le-a unit!”

Ioan Slavici (1848-1925)

 • directorul publicației „Tribuna” (1884); înființează cu George Coșbuc și I.L. Caragiale revista „Vatra” (1894); coleg cu Eminescu și Caragiale în redacția „Timpul”

„Nu e armă mai puternică decât inima curată.”

Alexandru Vlahuță (1858-1919)

 • directorul revistei „Vieața” (1894) și al ziarului de dimineață „Dacia” (1918)

„Bătrâneţea începe de când începi să te temi de ea.”

George Coșbuc (1866-1918)

 • face parte din conducerea mai multor publicații între care „Vatra” (1894), alături de Ioan Slavici și I.L. Caragiale; „Semănătorul” (1903), alături de Alexandru Vlahuță

„Cultura omoară naivitatea şi ştiința goneşte simplitatea.”

Nicolae Iorga (1871-1940)

 • fondatorul ziarului „Neamul românesc” (1906)

„Este o corectitudine a viciului şi o incorectitudine a virtuţii.”

Mihail Sadoveanu (1880-1961)

 • conduce ziarul de front „România” și publicațiile „Adevărul” și „Dimineața”

„Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfe.”

Dimitrie Bolintineanu (1819-1872)

 • fondatorul ziarelor „Poporul Suveran” (1848) și „Dâmbovița” (1858)

„Slăbiciunea sau virtutea au hotarele lor, cari îndată ce sunt trecute îşi schimbă natura.”

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*