default-logo

NOI PERSPECTIVE ŞI OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

             Lumea a devenit un spațiu deschis. Turismul este o industrie globală prin excelență, cu o piață în expansiune, în care jucătorii își recalibrează forțele, ținând cont de noile tendințe. Industria turismului este considerată a fi una din cele mai profitabile și mai dinamice la nivel mondial. În jurul său gravitează o gamă largă și eterogenă de stakeholderi. Industria turismului își pune amprenta în mod decisiv asupra economiei mondiale, oferind 319 de milioane de locuri de muncă (unul din 10) şi generând 10,4% din PIB-ul global (WTTC, 2020). Industria turismului, supusă deopotrivă cerințelor şi constrângerilor legilor pieței, caracterizată de o pronunțată complexitate şi dominată de concurență, cunoaște un proces permanent, complex şi intens de extindere, îmbogățire şi diversificare. De asemenea, interacțiunea accelerată și sinergică dintre tehnologie și turism a adus schimbări fundamentale în industrie și în percepțiile noastre despre natura ei.

             În contextul unei lumi globale extrem de dinamice și complexe, cartea New Trends and Opportunities for Central and Eastern European Tourism aduce în prim-plan oportunitățile create de noile piețe turistice. Domeniul abordat este de mare actualitate, stârnind interesul deopotrivă a teoreticienilor și practicienilor din industria turistică. Pornind de la convingerea că știința turismului nu poate fi înțeleasă şi cu atât mai puțin însușită decât printr-o preocupare permanentă de cunoaștere şi adaptare la nou, autorii abordează prin concepte şi situații fundamentate științific, exemple de bună practică şi studii de caz reprezentative, latura teoretică şi aplicativă a turismului din Europa Centrală şi de Est.

             Prin fondul tematic ales, editorul, prof. univ. dr Puiu Nistoreanu,  împreună cu autorii, configurează caracterul multidimensional al turismului, specificitatea şi particularităţile unei game largi de metode, tehnici şi instrumente validate de practica economică actuală. Deosebit de importantă este şi diversitatea cazurilor analizate care pot constitui un bogat izvor informațional, de natură să ofere idei, să inspire şi să incite studenţii şi practicienii turismului la creativitate şi originalitate, în funcţie de obiectivele asumate şi de potenţialul de care dispun.

             Cartea este structurată pe 15 capitole, fiecare dintre acestea constituind cercetări științifice recente ale comunității academice și aducând în prim-plan diverse fațete ale fenomenului turistic din Europa Centrală şi de Est. Structura lucrării pune în evidentă modalitățile prin care turismul contribuie la fundamentarea deciziilor de natură strategică, imprimându-le coerenţă, efectivitate şi finalitate economică şi socială.

             Caracterizată prin actualitate, pragmatism, discernământ şi acurateţe ştiinţifică, lucrarea New Trends and Opportunities for Central and Eastern European Tourism, elaborată sub atenta îndrumare a prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu, de la Facultatea de Business şi Turism, Academia de Studii Economice din București, constituie o valoroasă şi modernă contribuţie la literatura destinată turismului din Europa. Lucrarea oferă cu generozitate, tuturor celor interesați, studenților din învățământul superior economic şi de alte profile, specialiștilor din organizațiile turistice, un veritabil şi util ghid teoretic şi practic, destinat orientării şi desfășurării unei activități performante în domeniul turismului.

             Prin conţinutul extrem de profund şi bine documentat, cartea New Trends and Opportunities for Central and Eastern European Tourism vine să răspundă acestor tendințe actuale, să completeze şi să actualizeze literatura destinată fenomenului turistic european.  Chiar dacă publicistica europeană în domeniul turismului este bogată, prof.univ.dr. Puiu Nistoreanu, ajutat de o echipa de cercetători români şi străini, creează un material de excepție, obiectiv şi pe alocuri critic. Textul cuprinde exemple actuale şi teme de reflecție pentru public. Lucrarea propune o schimbare de mentalitate în rândul cititorilor, fiind în prezent una dintre cele mai complete şi actuale surse bibliografice din domeniu.

Nistoreanu, P., 2019, New trends and opportunities for Central and Eastern European, Hershey: IGI Global.

            Considerăm că lucrarea reprezintă un reper în oferta de specialitate europeană şi o recomandăm pentru un public dornic de informare şi acțiune în domeniul turismului. Lucrarea, prin tematică şi conținut, se adresează unui cerc larg de cititori, de la teoreticieni, studenți şi masteranzi, de la liniile de studiu de specialitate din sfera turismului, până la practicieni din sfera turismului. Numărându-mă printre aceștia, închei prin a felicita echipa de autori pentru această realizare şi prin a chema publicul la lectură.

 Smaranda Cosma

Editorul cărții

Puiu Nistoreanu este profesor univ. dr. în cadrul Departamentului Turism şi Geografie, Facultatea de Busines și Turism, conducător ştiinţific de doctorat în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor de la Academia de Studii Economice din București. Membru al UZPR. Redutabil specialist în administrarea afacerilor, domeniul serviciilor de turism, eseist şi jurnalist, prof.univ.dr. Nistoreanu este autorul a 40 de cărți, peste 200 studii de specialitate și articole, peste 100 de eseuri publicate în România și în străinătate şi 20 de contracte de cercetare.

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.