default-logo

Poeta și jurnalista Zoia Elena Deju, la o nouă apariție editorială

Poeta și jurnalista ZOIA ELENA DEJU, membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, are în curs de apariție la Editura „Eurostampa” din Timișoara volumul de poeme,, ROTITOR”, prefațat de cunoscutul poet Eugen Dorcescu. Autoare a unor volume de poezii apreciate de critica literară (Limpezimi de mărgăritar, Editura „Gorjeanul”, Tg.-Jiu, 1994; Măiastra cerului, Editura „Măiastra”, Tg.-Jiu, 2008; La Ghetsimani, Editura „Măiastra”, 2009; Îngerul din cadru, Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 2011; Pridvor de septembrie, Editura Fundației „Constantin Brâncuși”, Tg.-Jiu, 2013; Pridvor de veghe, Tipo Moldova, Iași, 2013), dna Zoia Elena Deju s-a remarcat și printr-o activitate jurnalistică în periodice din Gorj, Alba, Caraș-Severin, Dolj etc., cultivând, pe lângă articolul de profil socio-cultural, eseul și interviul, precum în volumul „Iluminări în amurg” (2005) și documentarul „Arethia Tătărescu – Marea Doamnă a Gorjului interbelic” (2007), coautoare a lucrării monografice, prima de acest fel (fiind timp de 25 de ani vicepreședintă a Ligii Femeilor Gorjene „Arethia Tătărescu”, Liga având ca președintă de onoare pe Sanda Tătărescu-Negropontes, unica fiică a familiei Tătărescu. În anii 1996-2001, a fost director economic al editurii și revistei ,,BRÂNCUȘI”, perioadă în care s-au tipărit importante cărți al unor brâncușiologi de seamă din România și au fost reeditate studii ale unor scriitori din diaspora (Ion Pogorilovschi, Nina Stănculescu, V. G. Paleolog, Petru Comarnescu, Sorana Georgescu-Gorjan, Nicolae Diaconu, Ionel Jianu, Mircea Eliade ș.a.), precum și cărți ale unor scriitori și jurnaliști gorjeni (Zenovie Cârlugea, Romulus Aurelian Olariu, Lazăr Popescu, Alex Gregora ș.a.).

Încă de la început, dna Z. E. Deju a îndeplinit funcția de secretar tehnic al cunoscutului trimestrial de cultură „Portal-MĂIASTRA”, care apare la Tg.-Jiu încă din 2005, iar din 2007, „sub egida Uniunii Scriitorilor din România”, revista aflându-se în al XVIII-lea an de apariție neîntreruptă (editor fiind Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, cu sprijinul Consiliului Județean). Pentru jurnalismul cultural de calitate a fost apreciată, la întâlnirea de la Festivalul Transfrontalier „Mihai Eminescu” de la Drobeta Turnu-Severin – Orșova – Herculane, de însuși Doru Dinu Glăvan, regretatul președinte al UZPR.

Despre poezia sa au scris: Gheorghe Grigurcu, Grigore Smeu, Adrian Voica, Aureliu Goci, Lucian Gruia, Nina Stănculescu, Petre Popescu-Gogan, pr. Dumitru Bălașa, Mihai Duțescu, Mircea Bârsilă, Dumitru Augustin Doman, Ion Popescu-Brădiceni, Radu Ulmeanu, Mariana Anghel, Mariana Pâșlea, Marian Cătălin Ciobanu, Anișoara-Violeta Cîra ș.a.

Volumul „ROTITOR” reprezintă etapa unui lirism de maturitate, în care își dau întâlnire temele și motivele poeziei sale, fixată pe meditația existențială și spiritualitate. (P.M.)

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*