default-logo

Centrul Internațional „Eminescu”, de la Chișinău, a împlinit 22 de ani

Recent, s-au împlinit 22 de ani de la înființarea Centrul Academic Internaţional „Eminescu”, (CAIE), de la Chișinău „instituţie de cultură cu profil ştiinţific şi biblioteconomic”, menită a cerceta, valorifica şi promova viața și opera Poetului național prin diverse acţiuni cultural-ştiinţifice.
Cu rol de filială specializată a Bibliotecii Municipale „B.P. Haşdeu”, înființarea Centrului Academic Internațional Eminescu, la 13 ianuarie 2000, a fost prilejuită de aniversarea a 150-a de la nașterea celui mai mare poet și publicist român – Mihai Eminescu. Un rol hotărâtor în statuarea acestei instituții l-a avut academicianul Mihai Cimpoi (director onorific), cercetător și editor de seamă al operei eminesciene, care a donat o colecție importantă de scrieri și documente, inclusiv Ediția Perpessicius, colecția „Eminesciană”, monografii și studii, precum și Manuscrisele Mihai Eminescu editate în cele 38 de volume (16 000 de pagini de poezie, proză, dramaturgie, jurnalism, traduceri și corespondență). În total este vorba de o colecție de peste 21 000 de documente, între care de reținut este colecția de 50 de exemplare de carte veche și rară. De asemenea, CAIE deține peste 1500 de titluri de documente, cu autografe, din partea unor eminescologi, traducători, critici literari, poeți, scriitori, artiști plastici, sculptori, colecționari și simpli admiratori ai creației eminesciene. „Prin activitatea sa, CAIE înlesnește accesul utilizatorilor la patrimoniul eminescian, la colecția de documente din diferite domenii, la servicii tradiționale (împrumut/consultare, asistență informațională, prelungirea termenului de împrumut, rezervarea documentelor, activități culturale) și servicii moderne la necesitățile comunității, formând deprinderi independente și durabile de informare și lectură, oferă libertate absolută în consultarea colecțiilor și în utilizarea cât mai eficientă a acestora.”
De-a lungul celor zece ediții ale Congresului Mondial al Eminescologilor (2012-2021) s-au abordat aspecte importante ale eminescologiei având ecouri favorabile în întreaga lume. În Buletinul „Mihai Eminescu” editat de CAIE se regăsesc comunicările ţinute la Congrese de cunoscuţi eminescologi, precum acad. Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Theodor Codreanu, Tudor Nedelcea, Nicolae Georgescu, Dumitru Copilu-Copillin, Florian Copcea.
Pe situl CAIE pot fi accesate comunicări, studii și articole privind opera și oamenii din viața lui Mihai Eminescu, sub genericul „Eminescu și lumea valorilor” sub care s-a desfășurat în vara trecută a X-a ediţie a acestui forum prestigios. Recent a avut loc la CAIE evocarea Mite Kremnitz -170 de ani de la naștere (prima traducătoare în limba germană din poezia eminesciană). Iată câteva abordări variate și interesante ale operei postate pe situl Centrului: Creaţia lui Mihai Eminescu în lumina distincţiei dintre suflet şi spirit de Dumitru PĂSAT, Eminescu şi Teoria Specială a Relativităţii de Corneliu BERBENTE, Caracteristicile ortoepico-metrice ale traducerii „Luceafărului” eminescian în limba rusă de Miroslava METLEAEVA, Canonul și lumea valorilor: „cazul” Eminescu de Adrian Dinu RACHIERU, Perenitatea lui Eminescu de Ioan-Aurel POP, președintele Academiei Române, Dimensiuni faustiene în „Sărmanul Dionis”, de prof. Dr. Zenovie CÂRLUGEA, Întoarcerea la mitul existențial al lui Mihai Eminescu, de prof. Dr. Florian COPCEA.
CAIE este condus de o echipă managerială în fruntea căreia se află ELENA DABIJA, despre care directorul onorific, acad. Mihai Cimpoi, scria în februarie 2022:
„Ce a făcut fundamental Elena Dabija în peste douăzeci de ani de activitate? Răspunsul ar fi următorul: a învins acea teamă inițială, a luat în serios și a făcut față prin excelența noului rol – acela de a fi nu o directoare a unei biblioteci publice pentru maturi sau copii, ci de a conduce un Centru de Cultură care să promoveze opera și personalitatea lui Eminescu. Un centru cu profil academic, cu cuprinderea internațională a eminescologiei, a traducerilor în diferite țări și trecerea bibliografică în revistă a tot ce se scrie despre și se editează din opera sa. Felul absolut inedit în care a fost conceput și realizat Centrul (unic, spuneam) – în chip de sinteză între bibliotecă, fond special de cărți, serviciu bibliografic care să răspundă la feedback-ul utilizatorilor (liceeni, studenți profesori universitari și preuniversitari, eminescologi) și centrul de investigații științifice – a fost preocuparea de căpetenie a Elenei Dabija, care a excelat prin profesionalism și spirit inovator”. (Z.C.)

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*