default-logo

DOUĂ PREMII  OBŢINUTE ÎN CHINA  DE Victor Eugen Mihai

Jurnalistul şii caricaturistul Victor Eugen Mihai – VEM – membru al filialei băcăuane a UZPR, a fost distins această lună cu două premii în China.

Premiul ,,Caricaturistul anului” l-a primit la a Beijing în cadrul ,, International Best Humor Artist Award”, – China, eveniment deschis competitorilor din întreaga lume în organizarea filialei chineze a Federatiei Organizațiilor Internaţionale a Caricaturistilor. Pentru finală şi expoziţia realizată cu acest prilej au fost selectaţi 30 de competitori din 89 de state ale lumii, care trimiseseră, anterior,conform regulamentului minim câte o sută de creaţii fiecare.

Cel de-al doilea premiu VEM l-a primit , în China,la ediţia a IX- a a Bienalei Internaţionale de Caricatura desfăşurată la Jiaxing .,, Smart City” a fost, în acest an , subiectul ales de organizatori pentru tradiţionala expoziţie tematică de  caricatură. Pe staduri s-au aflat peste 300 de lucrări concepute de desenatori  din 49 de ţări ale lumii.

Cu distincţiile primite în China, VEM cumulează 50 de premii naţionale şi internaţionale obţinute în 23 de state ale lumii.

            Despre (re)numele VEM, criticul literar Ghiorghi Iorga zice admirabil: „ nu are[…] sinonime! Pentru că e unic. Ar putea fi, ce-i drept, un cod sau o unitate de măsură în vreun dicționar de termeni tehnici pentru caricaturiști”.

         Lucrările de caricatură şi fotografie semnate VEM   reflectă ,,istorii adevărate ale timpului actual” punctează jurnalistul Ion Fercu creaţiile  lui Victor Eugen Mihai , colegului nostru membru al filialei băcăuane a UZPR, creatorul paginilor de copertă ale revistei ,,Context.

Detaliind Ion Fercu mai consemnează despre creaţiile lui VEM că ,,sunt ca un magnet pentru spirit”.

Înclin să cred că  VEM este un apropiat al teoriei esteticii „ființei” (M. Heidegger, H.G.Gadamer), cea care descrie arta ca pe o modalitate de acces la esența lucrurilor, la ființa înțeleasă drept centru ontologic de referință”, subliniază Ion Fercu.

,,Ți se tolănesc în suflet, se zbenguie metafizic acolo și-ți zămislesc, în sinteze aiuritor de seducătoare, istorii despre repere esențiale ale ființării noastre. Caricatura, s-a spus, este adesea cea mai adevărată istorie a timpului, căci ea este glumă elevată așezată estetic pe trupul unui adevăr. VEM este creator de asemenea istorii. Cu el se măsoară, ehei!, ipocrizia, cupiditatea, lehamitea, prostia, absurdul, hoția, fariseismul, oportunismul, minciuna, răutatea, cinismul, corupția, derizoriul, falsul moralism, ticăloșia, superficialitatea, lichelismul, politicianismul, nihilismul, vanitatea, mai ales vanitatea, doamna păcatelor omenești Caricaturile lui Victor Eugen Mihai cuceresc prin… solemnitatea zâmbetului pe care ți-l provoacă. Lucrările sale nu stârnesc hohote de râs, ci admirabile aventuri estetice ale sufletului intrat în dialog cu esențe în care a fost picurat vitriol terapeutic, suflet în care și-a stabilit reședința de gală – o adevărată oază a provocărilor spiritului – elevatul bobârnac etic. Orice creație VEM mă trimite către virtuțile operei deschise schițate de Umberto Eco. Ca principiu estetic, desenele lui VEM nu poartă, de regulă, titluri, nu sunt însoțite decât foarte rar de cuvinte care ne-ar putea sugera ceva. Imaginea este totul. TU, privitorul, ești chemat să decriptezi sensuri, să așezi în istoria spiritului lecturi posibile, să participi, alături de Autor, ca o Șeherezadă locuită de gena umorului”, mai precizează jurnalistul ţi scriitorul băcăuan Ion Fercu.

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*