default-logo

Școala de literatură de la Timișoara. Confrerie de spirite alese

Dacă încă nu ați auzit despre ȘCOALA DE LITERATURĂ „EUGEN DORCESCU-80” de la Timișoara, aflați că ea există de prin vara lui 2021 și s-a dovedit, în scurtă vreme, o instituție de creație literară în plină desfășurare. Undeva, universitara Mirela-Ioana Dorcescu preciza că anul trecut, în 2021, „alături de soțul meu, am pus bazele unei școli de interpretare a textului literar”, „o școală fără note, fără catalog, în care discipolii – profesori, literați, iubitori de carte – citesc, scriu, publică, dar, mai presus de atât, sunt îndrumați de mentorii lor, deveniți – în școală – profesori exigenți” (Mariana Anghel, „Laudatio EUGEN DORCESCU”, în „Leviatanul”, Eurostampa, 2022,  v. subter, pp. 161-168)

În recentul volum de poeme „Leviatanul” (cu frumoasa Postfață semnată de prof. Mariana Anghel, din Timișoara), cuprinzând o parte din „opera submersa” (inedită) a clasicului poet, – editată în mare parte, din 2019 încoace, de dna Ioana-Mirela Dorcescu (dascăl universitar, prozatoare,  eseistă și editor experimentat, prezență „providențială” în viața Poetului), de la cele două volume de Jurnal, la câteva volume de poeme – , găsim drept DEDICAȚIE a Poetului această însemnare lămuritoare:

„Dedic LEVIATANUL  «Școlii de literatură „Eugen Dorcescu – 80»: Prof. Silvia-Gabriela Almăjan, Prof. Mariana Anghel, Prof. Marian-Cătălin Ciobanu, Prof. Anișoara-Violeta Cîra, Prof. Monica M. Condan, Eleva Maria Costa-Bălan, Prof. Cristina-Liliana Diaconița, Conf. univ. dr. Mirela-Ioana Dorcescu, Dr. Susana Dumele, Prof. Dragoș Micaciu, Prof. Mariana Pâșlea, Prof. Ana-Maria Radu, Ing. Lucia Țunea.”

 Sunt nume importante în biobibliografia lui Eugen Dorcescu, deja afirmate sau pe cale de afirmare, lucrările unora dintre aceștia au fost comentate și de noi, în vremea din urmă, făcând dovada unor reale aptitudini critice, interpretative (Silvia-Gabriela Almăjan: „Eugen Dorcescu – un écrivain pas comme les autres”, EUROSTAMPA, Timișoara, 2022; Marian-Cătălin Ciobanu, „Et in Arcadia ego”, Eurostampa, 2022; Mariana Pâșlea: „Lectio profana”, Eurostampa, 2022 etc.)…

„Onest, demn, integru, exigent îndeosebi cu sine, – scrie Mariana Anghel – Eugen Dorcescu este pentru noi un model de factură spirituală, imaginea elocventă a unui «clasic în viață». El este poetul care a scris despre o lume în care și pentru care Dumnezeu există. Opera lui are vocația universalului” (este, de fapt, cuvântul rostit la sărbătorirea a 80 de ani de viață și a 50 ani de trudă literară, ce a avut loc la sediul Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, din Piața Sf. Gheorghe, nr. 3).

Despre poezia lui Eugen Dorcescu (Cetățean de Onoare, din 2014, al Timișoarei eroice, încununat cu importante premii și distincții) au scris condeie critice importante de ieri și de azi, în istorii, dicționare, panorame literare, culegeri, periodice: Mircea Zaciu, Marian Popa, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Al. Ruja, Cornel Ungureanu, Marian Odangiu, Mirela-Ioana Borchin (neîntrecut hermeneut al liricii), Iulian Chivu, Livius Petru Bercea, Mihai Cimpoi, Traian Vasilcău, Gh. A. Stroia, Silvia-Gabriela Almăjan, Marian-Cătălin Ciobanu, Mariana Pâșlea, Zenovie Cârlugea, Petru Vasile Tomoiagă, redactor-șef al ziarului „Timișoara” și mulți alții.

*

Din lucrarea amintită a Silviei-Gabriela Almăjan (care se declară drept „umil discipol”), aflăm că „Școală de literatură EUGEN DORCESCU – 80”, „înființată la 15 iunie 2021, la inițiativa tinerească, generoasă și nobilă a Doamnei Profesoare Mirela-Ioana Dorcescu”, este un fel de „Salon literar”, cum zice poetul, având drept țel „cunoașterea și aprofundarea marii literaturi române și universale, în general, și, în special, studiul detaliat și promovarea, cu obiectivitate, profesionalism și respect pentru valoare, a creației lui Eugen Dorcescu.” În întrunirile mensuale, de format online, Școala „oferă șansa afirmării fiecărui participant, încurajând debuturi, stimulând realizarea de comentarii la cărți publicate de cursanți, păstrând relații rodnice cu edituri și reviste etc.” Cursanții sunt în majoritate „foști studenți sau masteranzi al Doamnei Mirela-Ioana Dorcescu, acum profesori, dar și alte persoane cu studii filologice…” Obiectivul prioritar al Școlii («Si Dieu le veut!», zice Poetul) ar fi realizarea unei Monografii a Operei lui Eugen Dorcescu (cap. IV. Despre Eugen Dorcescu și opera sa).

Din evocarea-profil „Poetul Eugen Dorcescu”, a dlui prof. Marian-Cătălin Ciobanu (v. lucrarea amintită mai sus), aflăm că în jurul Poetului „s-a format și o «Școală literară», aici, la Timișoara”, că încă din 2015, trei studenți de la Filologie, anul I, „au intrat pe porțile acestei «Școli»: Anișoara Violeta Cîra, Cristina Temu și subsemnatul. Și încă suntem în «Școală» – studiem, citim, scriem, discutăm, păstrăm permanent legătura cu maeștrii și ne întâlnim periodic. Astăzi «Școala» s-a lărgit, cuprinde alți foști studenți, masteranzi, profesori, cu toții pasionați de literatură și cultură, impulsionați de puternica personalitate a lui Eugen Dorcescu. Soții Dorcescu duc, prin noi, mai departe, și învățătura dascălilor lor de geniu…” (Et in Arcadia ego, pp. 24-25).

*

Iată, așadar, o nouă instituție, un fel de „Junime” timișoreană, întrunind spirite adevărate și afirmate ori pe cale de afirmare, dincolo de orice criterii restricționiste (profesie, domiciliu, vârstă etc.), care a început să dea frumoase roade. Este un fel de „salon”, de cenaclu, o confrerie de spirite alese, fiecare fiind în felul său „primus inter pares”…

De aceea, propun atenției domniilor-voastre această societate de ținută intelectuală.

Atenție: ȘCOALA DE LITERATURĂ DE LA TIMIȘOARA există! Grăbiți-vă să-l cunoașteți pe complexul scriitor EUGEN DORCESCU (poet, prozator, eseist, memorialist, traducător, editor, mentor)! Este contemporanul nostru, mare scriitor clasic în viață! Aveți numai de câștigat și pentru drum lung! Atașez chipurile unor destoinici membri ai Școlii de Literatură de la Timișoara, ale căror lucrări le-am citit cu deosebită satisfacție și pe numele cărora pariez! Într-un viitor nu prea îndepărtat, chiar aș dori să-i cunosc…

*

EUGEN DORCESCU

Poet, prozator, eseist, traducător din limbile franceză și spaniolă. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Doctor în filologie. Născut la 18 martie 1942. Cetățean de onoare al Timișoarei. Premii (selectiv): Premiul „Opera omnia”, decernat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Timișoara (2012); Marele Premiu „Sfântul Gheorghe” al Festivalului internațional de poezie „Drumuri de spice”, Uzdin, Serbia, 2017.

 

Zenovie Cârlugea

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*