default-logo

Floriile, pictorul, drepturile și…legile

Posted On 11 apr. 2020
By :
Tag: ,

      PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

  1. „În anul 33 Iisus Hristos intră în Ierusalim, într-o zi de duminică, unde a fost întâmpinat de o mare mulțime de oameni, care purtau în mână ramuri de finic (flori) și strigau: „Osana! Bunecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel”! Cine este acest Iisus și ce vrea lumea de la El? Răspunsul ni-l dă chiar Hristos: „Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt ușa oilor. Dacă va intra cineva prin Mine, se va mântui; și va intra și va ieși și pășune va afla”.( Ioan 1o; 7, 9). Și noi creștinii de azi să aducem florile dragostei și recunoștinței lui Iisus și El, care este CALEA, ADEVĂRUL, VIAȚA, DOMNUL, STĂPÂNUL, ÎNVĂȚĂTORUL și PĂSTORUL nostru, ne va duce spre pășunea fericirii după care tânjim cu toții aici pe pământ și-n ceea ce va urma
  2.  „Un mare predicator francez J.B. Massilon mort în 1742, punea următoarea întrebare: „Vreți să fiți fericiți?. Și tot el răspundea: „Trăiți creștinește”. Viața aceasta plină de atâtea neprevăzute bune și rele,  nu poate să ne aducă adevărata fericire. Omul este fericit numai atunci când împlinește poruncile lui Dumnezeu: „Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-L păzesc pe el” (Luca, 11,28).„Fericit nespus e omul / Când petrece tot cu Domnul, / Când se roagă și muncește, / Când fapta bună săvârșește”.(Sf. Ioan Iacob Hozevitul (1911-1960).
  3. „RAFAEL (1483-1520), a fost unul din cei mai mari artiști, (pictor și scuptor), ai tuturor timpurilor. Printre lucrările de pictură excelează și „Madona Sixtină”, o lucrare unică și de frumusețe aparte. Când a fost adusă la Dresda în Germania, a fost expusă mai întâi în palatul regal. Locul cel mai luminos care punea lucrarea în valoarea ei, se afla în salonul unde era tronul regal. Regele, dându-și seama de situație, s-a ridicat de pe tron și a exclamat: „Să-i facem loc nemuritorului Rafael!”

4. Pentru noi creștinii există numai un tron și acesta este inima noastră. Aici trebuie să-L punem tot timpul pe Hristos și după cum spunea unul din cei mai mari teologi bizantini Nicolae Cabasila (1319-1391): „Dacă Hristos rămâne întru noi ce ne mai lipsește? Ce ne-am mai putea dori? El este adevărata pace și fericire”.

5. „LEGILE UNUI POPOR, DREPTURILE sale nu pot purcede decât prin el însuși. Civilizația poporului nostru consistă nu în adoptarea cu deridicata (forța) de legi, forme, etichete, haine străine. Ea consistă în dezvoltarea naturală, organică a propriilor puteri, a propriilor facultăți ale sale.  Un popor – oricum ar fi el are dreptul de a-și legiu (face) trebuințele și tranzacțiunile (afacerile) ce rezultă din necesiatea și trebuințele caracteristice poporului său”. Mihai Eminescu, (1850 -1859),  poet nepereche, publicist, prozato

6.Una din cele mai mari aberații în legislația unei țări a fost aceea de a se călăuzi (conduce) după legile străine de țara respectivă”.

Voltaire, (1694-1778), filosof și scriitor iluminist francez

P.S. „BINELE să-li faci oricând / LIBERTATEA mai presus de orice, iubește-o, / Și-un  tron dacă-i stăpâni / ADEVĂRUL niciodată nu-l trăda” Ludvig van Beethoven (1770-1827).

 

Părintele Ilie

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*