default-logo

Despre membrii UZPR – Filosoful Nicolae Schițco!

Într-un eseu l-am caracterizat pe Nicolae Schițco, distins om de cultură de pe la noi, ca pe un enciclopedist, bibliograf, sociolog, jurnalist și editor, așteptând că domnia sa să-și ascute penița și să vină în fața cititorului cu vreo carte de poezii sau proză. Cele peste 90 de titluri de carte, inclusiv serialul enciclopedic „Localităţile Republicii Moldova” în 15 volume, care au văzut deja lumina tiparului şi reflectă în ordine alfabetică istoria şi dezvoltarea în timp a peste 1300 de oraşe, sate şi cătune din Republica Moldova, vorbesc de la sine despre munca cu adevărat de Sisif a savanţilor, scriitorilor, jurnaliştilor, specialişti cunoscuţi în diverse domenii antrenați la scrierea și editarea articolelor respective sub oblăduirea colegului Nicolae Schițco. Un număr impunător de eseuri poartă semnătura jurnalistului și istoricului, omului de cultură Nicolae Schiţco și, evident că confrații scrisului românesc erau în așteptarea și a unei cărți de beletristică din partea dumnealui. Și dânsul a venit, doar cu o carte de gânduri, cugetări, aforisme, maxime, reflecții etc. Expuse într-o frază două, fiecare din ele ce ar putea forma subiectul unei poezii, nuvele, piese și chiar unui roman. Ceea ce unii cu ușurință se extind în poezie sau proză, Nicolae Schițco face acest lucru în câteva cuvinte sau fraze. Am semnat și eu câteva cărți de cugetări, aforisme, proverbe și definiții și, atunci când autorul cărții „Duminica gândurilor” mi-a dăruit și mie opera sa editorială, fără doar și poate că m-a intrigat conținutul ei, să mai văd ce nou poate să ne spună un om al scrisului, proaspăt pe ogorul aforistic? Primul lucru ce mi-a plăcut în carte, e că, autorul ei și-a aranjat toate gândurile sale filosofice în ordine alfabetică fără a menționa definiția lui de aforism, maximă, reflecție etc., lăsându-le la discreția cititorului să determine aceasta. Primul compartiment conform alfabetului latin se începe cu „A”, Adevăr. Nicolae Schițco ne mărturisește în viziunea sa, că, Adevărul este magnetul cu doi poli: unul aproape, altul respinge oamenii. Autorul ne mai spune că, Adevărul este realitatea care salvează omenirea și sprijină bunul ei nume. Tot în acest compartiment putem lua cunoștință și cu tălmăcirea gândurilor despre Ambiție, Amintire, An, Aparență, Așteptare ca să citim că, În multe cazuri nici nu observăm cum, mânați de ambiție, parcurgem fără rost maratonul vieții” și să fim îndemnați prin cugetul „Făurește prezentul fără frică de trecut și fără teamă pentru viitor”.
Substantivul aforism are mai multe definiții, dar toate tălmăcesc aceeași noțiune și stare, cuget sau gând, redând expresiei o formă scurtă, ca omul să-și expună gândul într-un stil sobru și laconic, uneori prin două trei cuvinte, alte ori printr-o singură frază. Se știe că un cuvânt, o frază, o expresie înțeleaptă îi poate schimba modul de viață omului, mai mult, îl poate scoate din depresie și vindeca boala. Cu cuvântul poți alina omul și tot cu el îl poți distruge, totul depinde de conținutul lui și de forma de expresie a sa. Strămoșii noștri nu știau de televizor sau radio, de calculator sau tabletă, de telefon mobil și internet, ei știau de clacă și șezători, unde se adunau ca să ridice o casă ca mai apoi să se odihnească la gura sobei, cântând și ticluind vorbe înțelepte care cu timpul au fost transmise urmașilor în formă de proverbe și zicători, povești și legende, cântece și melodii populare, adevărate perle ale neamului nostru străbun. În lumea literară și cea filosofică aceste expresii înțelepte sunt definite prin simplul cuvânt aforism, cuvânt redat din franceză aphorisme sau din latină aphorismus. Omul cât trăiește cugetă și se exprimă prin cuvinte ceea ce gândește. Multe din cugetările lui au fost și sunt transpuse în scris, ca să ajungă și la cititor prin intermediul unei reviste, culegeri sau carte aparte. Filosofului Nicolae Schițco i-a reușit pe bune să-și transpună gândurile sale în cartea cu un titlu semnificativ „Duminica gândurilor” când omul după o săptămână de muncă fizică se odihnește meditând spiritual. Autorul gândurilor duminicale, ajuns și el la o vârstă respectabilă concluzionează timpul vieții prin fraza, Cu cât mai mult îmbătrânim, cu atât mai bine vedem tinerețea”. S-ar părea că din cele scrise de Nicolae Schițco sunt lucruri cunoscute, s-ar părea, dar, doar după lecturarea cărții. Să ne amintim de cunoscuta expresie Oul lui Columb ca să-i dăm dreptate autorului de ingeniozitatea sa prin a fi primul la tălmăcirea unei stări ale vieții omenești. O confirmare la cele spuse poate fi și constatarea „Întunericul este calea spre lumină. Dilema constă în a găsi această cale”. Multe creații au fost și sunt dedicate Măriei sale Cartea! Nu se lasă bătut nici Nicolae Schițco ca să amintească cititorului că „O carte bună este izvor nesecat de gânduri. Păcat că multe ape seacă până ajung să devină o mare”. Gânduri originale va găsi cititorul intrigat de lumea aforismului în compartimentele despre caracter, căsătorie, dragoste, dreptate, femeie, fericire, greșeală, iertare, iubire, înțelepciune, limbă, literatură, moralitate, natură, patrie, suflet, suferință, valoare, viață etc. Aforismele lui Nicolae Schițco sunt ca niște bijuterii meșteșugite de către un giuvaergiu nu numai cu o observație proprie dar și cu un har creativ. Despre acest lucru s-a vorbit cu lux de amănunte chiar la lansarea cărții „Duminica gândurilor” la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Chișinău. Academicienii Nicolae Dabija și Vasile Căpățână, legendarul artist Mihail Munteanu, profesorul universitar Gheorghe Baciu, scriitorii Vitalie Răileanu, Ion Diordiev, Romeo Șcerbina, ziariștii Gheorghe Ciobanu și Gutiera Prodan, interpreții Ilie Văluță și Savelie Cojocaru ș.a. au găsit de cuviință să-i adreseze scriitorului filosof Nicolae Schițco, secretarul general al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Chișinău, cele mai calde cuvinte de apreciere pentru scrisul său aforistic original. Și regretatul poet, epigramist, antologator, redactor, profesorul și protectorul limbii române Ion Berghia ar fi spus un cuvânt de bine în adresa autorului cărții de gânduri înțelepte, dar așa, l-a scris cu drag chiar în prefața catastifului de aforisme: „Prin însuși titlul său (, Duminica gândurilor”…), cartea de față îi propune cititorului o zăbavă de suflet în lumea cuvintelor, care în concepția autorului ei – harnicul editor, publicist, sociolog și bibliograf român basarabean Nicolae Schițco – înseamnă o adevărată sărbătoare, duminica fiind un prilej de relaxare și desfătare pentru gândurile mult prea numeroase ce ne încrețesc fruntea zilnic.”
Un îndemn pentru cei prezenți la lansare, dar și pentru cititorul larg poate servi gândul lui Nicolae Schițco: „Faptele bune împodobesc omul, cele rele reliefează paloarea culorilor acestor veșminte”. Și eu pot confirma cu certitudine că Nicolae Schițco este un om al scrisului românesc format, un om al cuvântului înțelept, un om de creație, catalogat pe bune și un filosof al contemporaneității de la care suntem în drept să-i așteptăm noi cărți artistice de valoare.

Ion Cuzuioc,
Scriitor și publicist/UZPR/

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*