Războiul proprietarilor de drept cu infracționalitatea instituțională a statului român: cazul Bistrița Bârgăului

În nr. 23 al revistei CERTITUDINEA (octombrie 2018) am publicat, cu supratitulatura „Marea conspirație a statului împotriva poporului”, un apel disperat al lui Gheorghe Cozmuța, preşedintele Asociației Proprietarilor de Păduri, Pășuni și Terenuri Agricole din Ardeal, Filiala Maramureș. Într-o scrisoare deschisă adresată Președintelui țării, acesta făcea un rechizitoriu sever al „abuzurilor instituţiilor statului, care duc o adevărată bătălie cu cetăţenii acestei ţări, în special cu cei de etnie română”, pentru confiscarea a ceea ce a mai rămas nevândut din pământurile României, respectiv pădurile, pășunile și toate celelalte terenuri aparținând comunităților locale, și atribuirea lor unor pretinși deposedaţi de către regimul comunist.

Ne îndoim că această scrisoare a avut vreun efect asupra președintelui Klaus Iohannis, în condițiile în care are el însuși o problemă de acest gen, prin retrocedarea proprietăților fostului Grup Etnic German (organizație hitleristă desființată prin lege în 1944) către Forumul Democrat al Germanilor din România, ca „succesor în drepturi al Grupului Etnic German”, așa cum scrie în sentința din 28 mai 2007 a Judecătoriei din Sibiu.

Dar, întrucât Asociația Proprietarilor de Păduri, Pășuni și Terenuri Agricole  din Ardeal,  a reușit să câștige, în justiție, unul dintre nenumăratele procese, pe această speță, cu autoritățile locale, Georghe Cozmuța revine cu un apel public, de data aceasta către Administrația Prezidențială și CSAT, apel pe care-l vom publica alăturat. Dar, pentru a înțelege importanța acestui demers, vom republica, în rezumat, conținutul scrisorii deschise a lui Gheorghe Cozmuța din 31.08.2018, publicate în numărul 23 (octombrie 2008) al revistei CERTITUDINEA. Intertitlurile și sublinierile aparțin redacției (Miron Manega)

____________________________

[…] După ce au distrus toate sectoarele vieţii economice şi sociale (pe care le-au înstrăinat la oricine, cu orice preţ, numai să nu rămână nimic românilor) reprezentanţii regimului au considerat că au creat toate condițiile să aplice lovitura de graţie poporului român: vânzarea fără mandat a pământului strămoșesc la străini, cum  nu se face în nici o ţară din lume, pământul însemnând însăși motivaţia existenţei neamului românesc.

            Pământul României se vinde în baza Legii 17/2014 şi  se atribuie străinilor în baza Legii 165/2013, legi neconstituţionale şi antiromâneşti, fiind încălcate prevederile art. 1 (România este stat de drept), art. 3 (Teritoriul României este inalienabil), art. 4 (Unitatea poporului român), art. 44 (Dreptul la proprietate din Constituția României), iar actele de vânzare-cumpărare sunt lovite de nulitate absolută, conform art. III din Legea 18/1991.

Ce sunt și ce reprezintă Comunitățile Locale

În baza legii 165/2013, terenurile care au aparţinut comunităţilor locale (CL) sunt identificate pentru a fi atribuite unor pretinși deposedaţi de către regimul comunist.

Dar ce reprezintă Comuniățile Locale? Aceste vetre româneşti venite din negura vremurilor, au reprezentat, de-a lungul întregii noastre istorii, veriga de bază a organizării primare a poporului român şi însumează totalitatea membrilor unei localităţi (sau a unei părţii dintr-o localitate mai mare) care se cunoşteau între ei, mergeau la aceeaşi biserică  unde, după slujba religioasă, îşi discutau problemele cotidiene, dar şi administrarea şi apărarea  proprieţăilor comune. Această formă arhaică de organizare locală a dăinuit şi funcţionat şi după reorganizarea administrativ-teritorială făcută de regimul comunist în baza Legii 5/1950, Comunitățile Locale alegându-şi democratic reprezentanţii din consiliile populare (într-un număr aproximativ egal cu al actualilor consilieri), aceştia având responsabilităţi şi în administrarea  terenurilor care aparţineau membrilor acestei comunități.

Regimul instalat după 1989 a lichidat Comunitățile Locale, pentru a-şi pune în aplicare politica antiromânească  prin:

  1. Alegerea pe Unităţi Administrativ-Teritoriale (UAT) a reprezentanţilor cetăţenilor (şi nu pe Comunități Locale, cum era până atunci), astfel încât CL (Comunitățile Locale) încât nu mai fie reprezentate în aceste instituţii, disipând şi diluând responsabilitatea aleşilor.
  2. Furtul proprietăţilor CL, în urma unor abuzuri legislative şi administrative fără precedent, în care au antrenat toate instituţiile statului, fără să-i intereseze că distrug definitiv credibilitatea acestor instituţii.

Comunitățile Locale (CL)  au deținut în proprietate terenuri agricole și forestiere în suprafaţă de aprox. 4 milioane ha la nivelul întregii ţări, 20% din suprafața României, echivalentă a 8 judeţe (pentru care deţinem acte de proprietate şi dovada plății acestor terenuri către foştii proprietari pentru terenurile atribuite la Reforma Agrară din 1921 – acte care se află la Arhivele Naţionale –  , Statul Român necontribuind la aceste plăţi, conform art. 135 din Legea pentru Reforma Agrara), proprietăţi venite din negura vremii „de pe când în țara asta numai noi eram stăpânii” (O. Goga) sau obținute prin moșteniri, cumpărări, donaţii, legi de împroprietărire, atât ale Regimului Austro-Ungar în Transilvania (Legea XVIII/1890), cât şi în baza Legii Reformei Agrare din 1921 art. 24 si 32 (păduri şi păşuni comunale), lege care, prin art. 17 din Regulamentul de aplicare, a legiferat şi situaţia juridică a terenurilor neproductive, fără proprietar (care au fost redate agriculturii în urma lucrărilor de îmbunătaţiri funciare realizate în regimul trecut) atribuindu-le CL (comunelor sau comunelor politice, termeni utilizaţi cu acelaşi înţeles de titulari ai dreptului de proprietate a CL, în actele de Reformă Agrară).

Parlamentul să emite premeditat legi pentru furtul propriilor cetăţeni, iar regimul veghează la aplicarea lor

Întrucât aceste terenuri nu puteau fi vândute, conform statutului lor milenar, pentru a le atribui străinilor, au realizat următorul scenariu pe care o minte normală refuză să-l creadă. Astfel, aceste terenuri au fost atribuite ILEGAL Unităţilor Administrativ-Teritoriale (UAT) de care aparţin localităţile noastre, prin emiterea și  interpretarea abuzivă, de către instituţiile abilitate, a Legii 18/1991, art. 33 și 44 pentru păşuni („Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale – pajişti şi arabil – care s-au aflat în folosinţa cooperativelor agricole de producţie şi IAS – trec în proprietatea privatã a comunelor, oraşelor sau, dupã caz, a municipiilor,  şi în administrarea primãriilor, urmând a fi folosite ca pãşuni comunale şi pentru producerea de furaje şi seminţe pentru culturi furajere”), şi Legea 1/2000 art. 29 alin. 4 pentru păduri.

Constituirea dreptului de proprietate, în favoarea unei persoane neîndreptățite, încalcă însăşi principiile de bază ale Legii 18/1991 (care reconstituie acest drept în favoarea celui care l-a deţinut) iar actele de proprietate sunt lovite de nulitate absolută, conform aceleaşi legi, nulitatea fiind imprescriptibilă.

Pe lângă terenurile comunale din Reforma Agrară, au luat de-a valma toate terenurile comunale, grănicereşti, composesorale, răzeseşti. De asemenea, au trecut, ca rezerve, la Legea 165, toate surplusurile de teren, mejdele (când acestea reveneau proprietarilor de terenuri şi comunelor politice, conform legii).

Toate cererile Comunităților Locale, adresate comisiilor de fond funciar și, ulterior, instanţelor de judecată, au fost respinse în mod abuziv, la comandă politică, într-o conlucrare şi colaborare perfectă a acestor instituţii. Ca un Parlament Național să emită premeditat legi pentru furtul propriilor cetăţeni, iar regimul să vegheze la aplicarea acestor abuzuri, indiferent de partid, reprezintă un caz unic în istoria modernă a omenirii.  Pentru aceste motive, am formulat plângere penală împotriva emitentului acestei legislaţii – Parlamentul României. Parchetul de pe lângă ICCJ a dispus însă  NUP în dosarul 12635/VIII/1/2013, afirmând că „Parlamentul României nu poate fi subiectul unei infracţiuni”.

Nicio comunitate românească nu și-a recuperat composesoratele. În schimb Comunitățile Locale din localităţile cu populaţie preponderent maghiară, din TOATE judeţele Transilvaniei şi le-au recuperat ÎN ÎNTREGIME

În ultimii 20 de ani ne-am adresat tuturor instituțiilor statului român, fie direct prin delegații ale Asociaţiei, fie prin memorii trimise […], arătând dreptul de proprietate al Comunitîților Locale asupra acestor composesorate şi lipsa dreptului Unităţilor Administrativ-Teritoriale (UAT), întrucât UAT, oricare au fost ele in perioada modernă a României […], nu au deţinut niciodată în proprietate terenuri agricole sau forestiere, deci nu erau îndreptăţite la reconstituiri ale dreptului de proprietate, cum prevăd aceste articole introduse în mod abuziv în textul acestor legi. Căci Comuna, ca UAT, neexistând în perioada Reformei Agrare, nu putea fi împroprietărită […]. Și excepţiile de neconstituţionalitate ale acestei legislaţii invocate şi susținute direct la CCR sau prin Avocatul Poporului au fost respinse în mod abuziv. CSM, solicitat oficial de către Asociaţie să interpreteze termenul de „Comună” (proprietara terenurilor comunale) a comunicat, în Nota 629/2007, că unele instanțe o consideră UAT, altele formă asociativă de proprietate!!! Vă precizez faptul că Comunitățile Locale din localităţile cu populaţie preponderent maghiară, din TOATE judeţele din Transilvania şi-au recuperat ÎN ÎNTREGIME aceste composesorate, aceasta fiind o dovadă clară că această politică are numai CARACTER ANTIROMÂNESC. CSM cunoştea (fiind informat) că instanţele dau soluţii corecte NUMAI PENTRU COMUNITĂŢILE MAGHIARE (pe criterii etnice), dar nu a întreprins nimic pentru intrarea în drepturile legale a milioane de români […].

Deoarece Comunitățile Locale au demontat, cu acte şi prevederi legale, toate minciunile instituţiilor, ca să scape de noi la unison, acestea ne-au îndreptat spre justiţie, cea mai coruptă instituţie dintre cele enumerate, care a șters toate nemerniciile celorlalte instituţii.

În baza actelor de proprietate (cu care şi-au dovedit dreptul de a promova aceste acţiuni, calitatea procesuală activă), Comunitățile Locale au cerut în instanţă anularea actelor de proprietate ilegale ale UAT pentru aceste terenuri. Dar, la comanda coordonatorilor din umbră ai acestei politici criminale, instituţiile juridice au respins toate acţiunile în justiţie ale Comunităților Locale (zeci de acţiuni numai în Maramureş) ca să nu existe un precedent, apelând la cele mai josnice tertipuri, ca să nu verifice legalitatea actelor de proprietate ale UAT, invocând şi admițând excepţia lipsei interesului (şi implicit a calităţii procesuale active) de a cere verificarea legalităţii actelor UAT pentru aceste terenuri.

Primarii din toate localităţile s-au opus prin orice mijloace ca terenurile comunale să revină proprietarilor de drept, deşi ştiau că aceste terenuri nu le aparțin, că aparţin Comunităților Locale şi că vor ajunge la străini, în baza Legii 165.

Augustin Zegrean: „Voi, acolo, în Ardeal, nu v-aţi săturat încă de pământ?”

Curtea Constituţională a României a avizat favorabil această legislaţie, neconstituţională şi pentru un profan, şi a respins abuziv excepţiile de neconstituţionalitate înaintate de Comunităților Locale. Motiv pentru care am înaintat plângere penală împotriva tuturor judecătorilor care au activat în această instituţie în ultimii 25 de ani (anexată), muşamalizată la rândul ei.

La susţinerea excepţiei, am fost întâmpinaţi de Augustin Zegrean, preşedintele CCR, cu următoarele cuvinte: „Voi, acolo, în Ardeal, nu v-aţi săturat încă de pământ?”

Precizez, în demonstrarea dreptului de proprietate al CL asupra terenurilor comunale, că se impune subliniată legea privind măsurarea terenurilor din împroprietăriri din Basarabia, care spune: „Imaşul astfel măsurat aparţine membrilor comunităţii…”.

UAT, care deţin ilegal aceste terenuri (căci, aşa cum v-am precizat, nu aveau dreptul la reconstituire întrucât nu le-au deţinut niciodată), au încasat ilegal peste 3 miliarde de Euro subvenţii europene, care ar fi trebuit să revină Comunităților Locale (bani pe care Statul Roman ar putea fi obligat să-i returneze, dar pe care i-au împărţit până la cele mai înalte nivele). Mai mult, UAT defrișează pădurile deținute ilegal, infracţiuni sesizate și acestea la toate instituţiile, unde au fost ignorate.

De asemenea, UAT vând sau concesioneaza la străini aceste terenuri (pentru a li se pierde urma) fără să-i intereseze că acestea vor reveni mai devreme sau mai târziu adevăraților proprietari, adică Comunităților Locale, care dețin acte de proprietate, celelalte fiind lovite de nulitate absolută.

Dar ținta finală, de atribuire a terenurilor Comunităților Locale către străini (şi desfiinţarea lor), a fost legiferată prin Legea 165/2013, în baza căreia, la art. 6, Primăriile şi Prefecturile din toată ţara (cele care s-au opus cu înverşunare ca aceste terenuri să ajungă la proprietarii de drept) au identificat aceste terenuri şi le-au dat ca disponibile (mii de hectare fiind înstrăinate deja) pentru a fi atribuite gratuit aşa-zişilor deposedaţi de regimul comunist (în majoritate străini). Iar ca o compensație făcută în bătaie de joc, în baza art. 12, comunităţile urmeză să se exprime prin referendum asupra păstrării categoriei de folosinţă, însă DUPĂ CE VOR FI ÎNSTRĂINATE propriile lor terenuri, pentru care au acte de proprietate. Mai multă batjocură şi umilinţă nu încape […].

Acţiunile antiromâneşti ale instituţiilor au o coordonare unică…

Toate, absolut toate instituțiile Statului Roman, acţionează la ordinele superiorilor, astfel că batjocorirea românilor, la orice nivel, este un principiu instituțional, unde slujbașii mimează indatoririle pentru care sunt gras remunerați. Sunt remunerați, de fapt, pentru activitatea antiromânească. De altfel, Toni Greblă, când deţinea funcţia de Preşedinte a Comisiei Juridice din Senat, a afirmat clar: ,,Orice argumente aţi aduce, terenurile comunelor politice nu vor mai reveni niciodată Comunităților Locale”, această poziţie aducându-i avansarea la CCR.

Prin această politică antinaţională, regimul a desfiinţat deliberat Comunitatea Locală (care a unit românii de-a lungul secolelor), pentru a elimina orice formă de asociere care se putea opune politicii antiromâneşti […].

Dar pentru instituţiile statului nu există lege. Din siguranţa cu care au acţionat toate instituţiile statului împotriva cetăţenilor români se desprinde o concluzie fără echivoc. Aceste acţiuni antiromâneşti ale instituţiilor au o coordonare unică, partea juridică fiind reprezentată de înșişi miniştrii justiţiei.

Întrucât, în urma acestor abuzuri generalizate, nici o parcelă nu este restituită corespunzător la nivelul ţării (aceasta în timp ce regimul face publicitate la intabulări gratuite) tot procesul de restituire şi toate intabulările efectuate ar trebui anulate şi refăcute în conformitate cu prevederile legale.

Dacă cineva îmi prezintă abuzuri asemănătoare, de oriunde din lume, îl premiez cu 5.000 de euro.

Multitudinea abuzurilor împotriva proprietarilor de drept, prin care s-a redus pe toate căile suprafaţa restituită, ne îndreptăţeşte să afirmăm, fără riscul de a greşi, că face parte din politica regimului, de forţare prin orice mijloace a ţăranilor români să-şi vândă terenurile la străini (cum nu s-a făcut în nicio ţară), motiv pentru care şi legea 17/2014 este neconstituţională.  Preşedintele comisiei agricole din Cameră,  Alexandru Stănescu, întrebat fiind despre stadiul vânzării României la străini, a evitat răspunsul, referindu-se la dreptul de preempţiune (întâietate la cumpărare?), arătând că, după emiterea acestei legi (undeva, la toamnă, poate se va termina vânzarea şi nu va mai fi necesară legea) va fi frânată vânzarea…  La întrebarea cât s-a vândut, a răspuns că nu ştie exact, că va întreba guvernul, se vorbeşte de 50% din arabil… Câtă ipocrizie! Prin astfel de manevre, poporul român a fost adus premeditat în stare de letargie, inconştienţă, delăsare, paralizie colectivă, autoinhibare, care au cuprins toată populaţia României, incapabilă acum măcar să-şi ridice vocea şi să demaşte această crimă care se petrece sub ochii ei, singura lui preocupare fiind supravieţuirea ca individ.

Deoarece toate cererile bine documentate ale asociaţiei, de constatare a neconstituţionalităţii acestor legi, au fost respinse abuziv de către această instituţie infracţională, CCR, la comandă politică, solicităm public Preşedintelui României Klaus Iohannis să solicite personal neconstituţionalitatea acestor legi în baza motivelor arătate. De asemenea, solicităm preşedintelui să anuleze şi să blocheze imediat orice tranzacţie cu pământul României, întrucât, dacă tot se vinde această ţară, măcar să se facă în baza unor legi constituţionale.

Deoarece ţara noastră a fost trădată la toate nivelele, singura speranţă de salvare este diaspora românească, care are şi ea obligaţii faţă de acest pământ. Și ca să nu ajungă, la repatriere,  „străini în ţară străină”.

Profitorii de profesie pregatesc aniversarea Centenarului, cand dezintegrarea României ar impune mai degraba comemorari. O minciuna generalizata a pus stapanire pe tara.

Baia Mare, la 31.08.2018

                     Preşedinte,

                                                                                                 Cozmuţa Gheorghe

 

Asociația Proprietarilor de Păduri, Pășuni și Terenuri Agricole

din Ardeal, Persoane Fizice și Juridice, Filiala Maramureș

Adresa: sat Bârgău, nr. 42A, com. Cicîrlău                        

Telefon: 0743-534.962                                                               

Email: apardeal_filmm@yahoo.com

Facebook: OpritiVanzareaPamantuluiRomanesc

 

NOTA ISPRAVNICULUI. Așa cum am arătat la începutul materialului publicat, precedentul unui câștig în instanță, în speța expusă pe larg de Gheorghe Cozmuța, în sfârșit s-a produs. E vorba de Sentința Civilă din 20.12.2019 a Judecătoriei din Bistrița-Năsăud în Dosarul 1626/180/2008 privind proprietatea asupra terenurilor comunale aflate în administrația comunei Bistrița Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud. Terenurile respective (2.333 ha plus 8.000 mp de teren împădurit) fuseseră, în 2002, trecute abuziv în proprietatea UAT. Prin sentința din 20.12.2019, instanța a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 2143/27.03.2003. Întrucât Unitățile Administrativ Teritoriale (UAP-urile) au intrat pe aceeași cale în posesia terenurilor comunale, fiind vorba de o suprafață de 20% din teritoriul României, Gheorghe Cozmuța a considerat că e necesar să sesizeze încă o dată Administrația Prezidențială și CSAT-ul.

 Către CSAT și Administraţia Prezidenţială

Subsemnatul Cozmuţa Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Ileana, domiciliat în localitatea Bârgău, Comuna Cicârlău, nr. 42 A, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM, nr. 20……., CNP 153………., emisă în 15.05.2013 de Poliţia Seini, Preşedintele Asociatiei Proprietarilor de Păduri, Pășuni și Terenuri Agricole din Ardeal, Persoane Fizice și Juridice, Filiala Maramureș, prin prezenta vă informez că,

Prin Sentința Civilă din 20.12.2018 în Dosarul 1626/180/2008

Judecătoria Bistriţa Năsăud a admis Cererea Asociaţiei de Proprietari şi a anulat actele de proprietate ale UAT pentru terenurile comunale pe care acestea le deţin ilegal, terenuri care reprezintă aproximativ 20% din suprafaţa României şi care erau pregătite să fie înstrăinate în baza Legii 165/2013.

Faţă de această situaţie nouă, privind regimul juridic al acestor terenuri, vă solicit să convocaţi imediat Parlamentul României pentru a modifica legislaţia care priveşte aceste terenuri în raport cu noile condiţii.

Preşedinte,

Cozmuţa Gheorghe

Citiți materialul integral în CERTITUDINEA

http://www.certitudinea.ro/articole/presa/view/razboiul-proprietarilor-de-drept-cu-infractionalitatea-institutionala-a-statului-roman-cazul-bistrita-bargaului

Despre autor

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.